Image default
Επιχειρήσεις

Inform Λύκος: Σημαντική αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο Όμιλος INFORM διατήρησε το επίπεδο πωλήσεων στα € 34 εκατ. εξαιρουμένου του εφάπαξ έργου της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία ποσού € 4,7 εκατ. από το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Η λειτουργική κερδοφορία περιορίστηκε μόλις κατά € 0,4 εκατ. και ανήλθε στα € 3,5 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, λόγω α) της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και Ρουμανία και β) των νέων υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων που παρέχονται στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας από τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά και είχαν συνεισφορά € 0,5 εκατ. στην κερδοφορία του Ομίλου.

Αυτές οι υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικής και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων, καθώς και η ανάπτυξη των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού συνεισέφεραν σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίζοντας πλήρως την απώλεια της κερδοφορίας από το εφάπαξ έργο των ψηφοδελτίων στη Νιγηρία του Α’ εξαμήνου του 2019.

Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση, και έτσι στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του -15% στο Α’ εξάμηνο του 2020, η οποία προέρχεται κυρίως από κατηγορίες προϊόντων που απευθύνονται σε οργανισμούς στους οποίους απαγορεύθηκε η λειτουργία από την κυβέρνηση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, με συνέπεια να περιοριστεί σημαντικά η κατανάλωση και συνεπακόλουθα να καθυστερήσει η έναρξη συμβάσεων από τους πελάτες μας. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως ακολούθως :

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 3,5 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,4 εκατ. ή – 10% καθώς το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο εμπεριείχε εφάπαξ κερδοφορία από το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία, ύψους € 1,1 εκατ. Εξαιρουμένου του εν λόγω εφάπαξ έργου, σημειώθηκε αύξηση του EBITDA κατά +27% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019,

-Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,8 εκατ., επιβαρυμένα περαιτέρω λόγω των  υψηλότερων αποσβέσεων κατά € 0,4 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 από τις επενδύσεις στη Ρουμανία, και την επίπτωση του έργου της Νιγηρίας,

-Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 0,6 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, μειωμένα κατά € 0,9 εκατ.,

-Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο Α΄ εξάμηνο του 2020, ανήλθαν σε € 0,7 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 20,6 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2020, έναντι € 19,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, αυξημένος κατά € 1,1 εκατ., κυρίως λόγω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Ρουμανία την προηγούμενη χρονιά.

Ο Όμιλος και στο Β΄ εξάμηνο του 2020, συνεχίζει να εστιάζει στο στόχο ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να εμπλουτίσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες Digital Onboarding, RPA (Robotic Process Automation), Chatbots, eSignature και HR Payroll αποτελούν απόδειξη της στρατηγικής τοποθέτησης του Ομίλου και έρχονται να συμπληρώσουν  ψηφιακές υπηρεσίες που είχαν ήδη υλοποιηθεί προηγούμενα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning & Archiving.

Σχετικα αρθρα

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων κατά 6,7% στο α’ εξάμηνο

admin

Lamda: Καταρχήν συμφωνία για χρηματοδότηση ως 880 εκατ.

admin

SAS: Σχεδόν 1 στους 3 θα γύριζε την πλάτη σε εταιρείες με κακή εξυπηρέτηση

admin

Στόχος χάκερ η EasyJet – Απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία 9 εκατ. πελατών

admin

Deloitte: Το πλάνο για τη σταδιακή επιστροφή στον χώρο εργασίας

admin

Στην Resolute η διαχείριση των ακινήτων της Πειραιώς στη Βουλγαρία

admin

ΥΠΕΝ: Τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ

admin

ΟΠΑΠ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 68,5% του εταιρικού ομολόγου

admin

Πωλητήριο στο κτίριο του «Εθνους» από Ελλάκτωρ

admin

Profil: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας

admin

Creta Farms: Impala Invest και Lime Capital υπέβαλαν προσφορές

admin

Χρηματοδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Αγροτικό Τομέα

admin

Σε λίγες εβδομάδες σε λειτουργία το εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece»

admin

Κέρδισε ανανέωση έργου στην Αυστρία η Austriacard

admin

Σύμβαση 1,9 εκατ. με το Υπ. Οικονομικών υπέγραψαν Q&R και Profile

admin

ΑΔΜΗΕ: Να συντονιστούν οι διαχειριστές για επιτυχή ενεργειακή μετάβαση

admin

Κανάκης: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

admin

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της Folli Follie

admin