Image default
Επιχειρήσεις

Ποιες εισηγμένες αντλούν 1,69 δισ. ευρώ από ομολογιακά δάνεια το 2020

Συνολικά 22 εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου της Αθήνας ανακοίνωσαν εντός του 2020 ότι προχωρούν στη σύναψη ομολογιακών δανείων, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει το 1,69 δισ. ευρώ. Η αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων, η ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων των εταιρειών και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης είναι μερικοί από τους λόγους, που οι εισηγμένες συνάπτουν τα ομολογιακά δάνεια.

Πιο αναλυτικά, τον Ιανουάριο η Ε. Παΐρης ανακοίνωσε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους έως 8,96 εκατ. ευρώ, υπό την εγγύηση που θα παράσχει η θυγατρική εταιρία της Εταιρίας με την επωνυμία «EPSH».

Η CNL Capital ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι προχωρά σε έκδοση ομολογιακού δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε στις 23 Ιουλίου πως εκδίδει νέο κοινό ομολογιακό δάνειο έως 1 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, που θα αποτελέσει και ένα από τα εργαλεία χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου, ύψους περί τα 3 δισ. ευρώ. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, με το 1,5 δισ. να αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την αποθήκευση ενέργειας, τα 300 εκατ. ευρώ την κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT), ισχύος 660 MW, στην Κομοτηνή, και τα υπόλοιπα να συνδέονται με τις υποδομές. Η απόφαση για την έκδοση του ομολογιακού ελήφθη από το Δ.Σ. στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Flexopack ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 9 Μαρτίου σύμβαση κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.

Σε συνέχεια της συμφωνίας (MoU) στις 10 Μαρτίου 2020 υπεγράφησαν τα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινών Εμπράγματων Εξασφαλισμένων Ομολογιακών Δανείων για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων και τη νέα χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της νηματουργίας Βαρβαρέσος. Το ποσό και των τριών δανείων αγγίζει τα 9,82 εκατ. ευρώ (6,32 εκατ., 2,37 εκατ. και 1,12 εκατ. ευρώ).

Την έκδοση και διάθεση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 30,88 εκατ. ευρώ, αποφάσισαν οι μέτοχοι της Δάιος Πλαστικά, κατά τη γενική τους συνέλευση στις 24 Μαρτίου του 2020. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 20ή Ιουνίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Ομολογιακό δάνειο 59 εκατ. ευρώ εξέδωσε, σύμφωνα με την Τεχνική Ολυμπιακή, η Πόρτο Καρράς τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη (Belterra). Τα 54 από τα 59 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου της Fortress.

Στη σύναψη κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300.000 ευρώ προχώρησε τον Απρίλιο η «Κυριακούλης». Το δάνειο καλύφθηκε από τη θυγατρική της «Μαρίνα Καλαμάτας», μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Στη σύναψη μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 41,5 εκατ. ευρώ προχώρησε τον Μάιο η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., 100% θυγατρική της REDS του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 και χορηγείται από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι πόροι του θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και την χρηματοδότηση της ήδη υλοποιηθείσας νέας επέκτασης κατά περίπου 15.000 τ.μ., της δομήσιμης επιφάνειας του Εμπορικού Πάρκου Smart Park.

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε στις 26 Μαΐου ότι σύνηψε δύο προγράμματα εκδόσεως Κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους έως και 51 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Σε έκδοση διετούς ομολογιακού ύψους 50 εκατ. ευρώ προχώρησε η Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia. Το ομολογιακό χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία για την προπληρωμή του από 20.6.2017 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στη σύναψη ομολογιακού δανείου, ύψους 6 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6 ετών, προέβη τον περασμένο Ιούνιο το Πλαίσιο Computers, με κάλυψη αυτού από την Eurobank. Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης και την εν γένει εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής. Η εταιρεία προχώρησε σε νέα σύναψη ομολογιακού δανείου, ύψους 6 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5 ετών, στις 29 Ιουλίου, με κάλυψη αυτού από την Εθνική Τράπεζα.

Ομολογιακό δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με την Εθνική Τράπεζα και την «NBG Bank Malta Limited», με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ενώ το δάνειο είναι διάρκειας τριών ετών.

Την υπογραφή δανειακής σύμβασης ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, για την χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου ο ΑΔΜΗΕ εκ μέρους της θυγατρικής του «Αριάδνη Interconnection». Το κοινό ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια αποπληρωμής δέκα χρόνια και δυνατότητα τμηματικών αναλήψεων σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης της διασύνδεσης.

Η Lamda Development προχώρησε στις 17 Ιουλίου στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 320 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι οι προσφορές ανήλθαν στα 618,3 εκατ. ευρώ, με την έκδοση του εταιρικού ομολόγου να υπερκαλύπτεται κατά 1,93 φορές. Τα αντληθέντα κεφάλαια από το ομολογιακό, όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία στα μέσα Ιουλίου, θα διατεθούν για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (ανεξόφλητου υπολοίπου 89 εκατ. ευρώ), αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό.

Η Κέκροψ Α.Ε. ανακοίνωσε τον Ιούλιο τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 1,8 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του ομολογιακού θα είναι διετής, το επιτόκιο 5%, ενώ το δάνειο θα καλύψουν ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και «Intradevelopment» (ποσοστό συμμετοχής 34,32%).

Σε λήψη ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank προέβη η ΔΕΗ, όπως μετέδωσε η Euroxx Χρηματιστηριακή στις 20 Ιουλίου. Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 3μηνο Euribor +4,5% ενώ τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Σε σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας ύψους ως 12 εκατ. ευρώ προχώρησε στις 27 Ιουλίου η Quest. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του φόρου, που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας, που είχαν σχηματισθεί από κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη.

Τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ αποφάσισε στις 31 Ιουλίου, η ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 20 Δεκεμβρίου και 26 Ιουνίου αντίστοιχα.

Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως θα παρέχει εγγύηση υπέρ της εταιρείας «Εξάλκο» στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί από την Alpha Bank.

Σύμβαση για κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 34 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε εντός του Αυγούστου οι Μύλοι Λούλη. Η διάρκεια του δανείου είναι πενταετής  με δυνατότητα από την εταιρεία τριετούς παράτασης και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Τέλος, την έκδοση τριών κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων αναμένεται να συζητήσει η έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ, που θα λάβει χώρα στις 31 Αυγούστου 2020. Τα τρία ομολογιακά δάνεια φτάνουν αθροιστικά το ποσό των 76,79 εκατ. ευρώ.

-

Σχετικα αρθρα

Δεύτερες σκέψεις για το πωλητήριο των ΕΛ.ΠΕ.

admin

Emirates: Σχεδιάζει 9.000 απολύσεις λόγω πανδημίας

admin

Intralot: Νέος διευθύνων σύμβουλος στη θυγατρική της στις ΗΠΑ ο Byron Boothe

admin

Ο Τραμπ λέει ότι θα απαγορεύσει το TikTok στις ΗΠΑ

admin

PEAK Awards 2020: Το Silver βραβείο απέσπασε η Eurolife FFH

admin

Τις cloud υπηρεσίες της SoftOne επέλεξε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας

admin

Rolls-Royce: Θέτει σε προσωρινή αργία 4.000 υπαλλήλους

admin

Φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις με πατέντες διεθνώς αναγνωρισμένες

admin

Παπάζογλου (ΕΥ Ελλάδος): Η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός στους ξένους επενδυτές

admin

Κοντά στα 2,8 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ

admin

Νέες επενδύσεις από την Thomas Cook στην αγορά της Ρόδου

admin

Άμυνα στα τεχνικά χαρακώματα για αποφυγή χαμηλότερων επιπέδων

admin

Καββαθάς: Μια στις 3 επιχειρήσεις εστίασης μπορεί να μην ξανανοίξει μετά το lockdown

admin

HΙT: Νέα τεχνολογία για ανέπαφη ξενοδοχειακή εμπειρία

admin

Smart Park: Διψήφια αύξηση επισκεψιμότητας και νέα συμφωνία για κατάστημα «PINK WOMAN»

admin

Στη Λάρισα το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

admin

ΕΨΑ-Λουξ: Σε προφανή κατάσταση πανικού η Coca Cola

admin

Vodafone: Τα νούμερα της πανδημίας

admin