Image default
Επιχειρήσεις

ΤτΕ: Στους μετόχους οι παρακρατηθέντες φόροι των χρήσεων 2014-2018

Με δύο ημερομηνίες πληρωμών μέσα στο Σεπτέμβριο, η Τράπεζα της Ελλάδος πρόκειται να καταβάλλει ποσά από διανεμηθέντα μερίσματα που είχαν παρακρατηθεί για φόρους κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (σχετική Εγκύκλιος Ε.2107/12.06.2019), τα διανεμηθέντα μερίσματα συγκεκριμένων νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος, παύουν να φορολογούνται ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) αναδρομικά από 1.1.2014.

Κατόπιν τούτου, τα ποσά που, κατά συμμόρφωση προς προηγούμενες οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης (σχετική Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2015), είχαν καταβληθεί για φόρους κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013) χρήσεων 2014-2018, θα αποδοθούν στους δικαιούχους μετόχους.

Κατόπιν συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επιστροφής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του ποσού του εν λόγω φόρου που είχε αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2014, γνωστοποιείται ότι το ποσό του φόρου κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013) για τις χρήσεις 2014 και 2018 θα επιστραφεί ως εξής:

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τις οικείες ημερομηνίες καταγραφής (record dates) δικαιούχων για το μέρισμα  χρήσεων 2014 και 2018, αντιστοίχως, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος 1. Ειδικότερα:

Α. Ως προς τη χρήση 2014:

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων για το μέρισμα της εν λόγω χρήσης είχε ορισθεί η 6η Μαρτίου 2015.

Το ποσό ανά μετοχή που επιστρέφεται στους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,174720, επί του οποίου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013,  όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης έγκρισης της διάθεσης των κερδών χρήσης 2014 από την 82η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (26η Φεβρουαρίου 2015).

Το καθαρό πληρωτέο ποσό, που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, διαμορφώνεται σε ευρώ  0,157248 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής ορίζεται η 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Β. Ως προς τη χρήση 2018:

Ως  ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων για το μέρισμα της εν λόγω χρήσης είχε ορισθεί η  5η Απριλίου 2019.

Το ποσό ανά μετοχή που επιστρέφεται στους κατά τα ανωτέρω δικαιούχους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,194880, επί του οποίου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013,  όπως ίσχυαν κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης έγκρισης της διάθεσης των κερδών χρήσης 2018 από την 86η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (1η Απριλίου 2019).

Το καθαρό πληρωτέο ποσό, που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, διαμορφώνεται σε ευρώ 0,175392 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής ορίζεται η 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Αμφότερες οι ανωτέρω καταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 5.5) καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Τρόπος πληρωμής:

α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιρειών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος.

Η Τράπεζα θα πιστώσει στις ανωτέρω ημερομηνίες έναρξης πληρωμής τους τραπεζικούς λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους.

β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, με επιταγή ή με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Ειδικότερα αφορά:

  1. Θανόντες δικαιούχους που τηρούν τις αξίες τους στον ειδικό λογαριασμό και τα ποσά θα αποδοθούν στους νόμιμους κληρονόμους με την περαίωση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής.
  2. Δικαιούχους που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση Χρηματιστηριακές εταιρίες ή απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός Χειριστή κατά το διάστημα που μεσολάβησε

III. Δικαιούχους των οποίων οι αξίες είναι βεβαρημένες

  1. Όσους δεν έχουν εξουσιοδοτήσει τον Χειριστή τους για την είσπραξη μερισμάτων.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναφορικά με το χρόνο και τον τρόπο απόδοσης του φόρου κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013) για τις χρήσεις 2015-2017 στους δικαιούχους μετόχους, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.

Σχετικα αρθρα

H Lamda Hellix επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Eurolife ERB

admin

Νέους γενικούς διευθυντές ανακοίνωσε η ΔΕΗ

admin

Προχωρά ο διαγωνισμός για την μαρίνα Θεσσαλονίκης

admin

Attica Bank: Η Αικατερίνη Ονουφριάδου εκπρόσωπος του Δημοσίου στο ΔΣ

admin

Γεωργιάδης: Μάιο στις επιχειρήσεις γρήγορα δάνεια το 25% του τζίρου με εγγυημένο το 80% από το κράτος

admin

CNL Capital: Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ιδίων μετοχών

admin

Ελλάκτωρ: Με οριακό discount διατέθηκαν οι ίδιες μετοχές

admin

Ryanair: Ξεκινά το 40% των πτήσεων 1η Ιουλίου με υποχρεωτική μάσκα

admin

Audiovisual: Εισέρχεται στο Internet of Things μέσω της Globalsat

admin

Εννέα κούρσες και τέσσερα ΣΚΟΡ στην πρώτη ιπποδρομιακή συγκέντρωση του Μαρτίου

admin

MLS: Στις 27 Αυγούστου συνεδριάζουν οι ομολογιούχοι

admin

ΕΛΤΡΑΚ: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από ELTRAK CP

admin

Η Mytilineos και η πράσινη επανάσταση σε ενέργεια και βιομηχανία

admin

Μυτιληναίος: Πώληση 245 ΣΜΕ από τον Ευάγγελο Χρυσάφη

admin

Νέα γραφεία στην Αθήνα για τη Manpower

admin

ΓΕ Δημητρίου: Προχωρά το σχέδιο εξυγίανσης

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Τον Αύγουστο προς έγκριση το νέο τριετές business plan

admin

Οι Μινωικές Γραμμές στηρίζουν τις μετακινήσεις των ευπαθών ομάδων

admin