Image default
Επιχειρήσεις

Epsilon Net: Αυξημένα κατά 54% τα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο EPSILON NET κατέγραψαν κέρδη € 1,00 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι κερδών € 0,65 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 54,03%.

Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 0,76 εκ. το εξάμηνο του 2020 έναντι € 0,43 εκ. του 2019, σημειώνοντας αύξηση 76,09%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου EPSILON NET στο Α Εξάμηνο του 2020, επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του ομίλου ακόμη και μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της τελευταίας περιόδου. Ο Όμιλος παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, κατόρθωσε να πετύχει σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του και ταυτόχρονα να συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με την κυκλοφορία καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού και την επίτευξη νέων συνεργασιών.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έληξαν την 30.06.2020, και οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 8,45 εκ. € έναντι 7,87 εκ. € κατά το αντίστοιχο Α 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,30 %. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το Α 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 6,26 εκ. € έναντι 5,86 εκ. € κατά το Α 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,94 %.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το Α εξάμηνο του 2020 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκ., έναντι € 1,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,07 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ., έναντι € 1,25 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 13,54 %.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, για την περίοδο που έληξε την 30.06.2020 διαμορφώθηκαν σε € 11,13εκ., το θετικό καθαρό ταμείο (μετά την αφαίρεση των δανειακών υποχρεώσεων) ανέρχεται σε € 4,49 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε € 15,19 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 4,92 εκ. ευρώ που προήλθε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 15/7/2020 για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, δημιουργώντας ένα συνολικό ποσό διαθεσίμων κεφαλαίων για μελλοντικές επενδύσεις που ξεπερνά τα 16 εκ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, κ. Ιωάννης Μίχος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

« Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020, ο Όμιλος της Epsilon Net συνεχίζει να καταγράφει σημαντικούς αυξητικούς ρυθμούς κερδοφορίας, με παράλληλη αύξηση τζίρου, ισχυροποιώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης.

Η μεγάλη αισιοδοξία και οι προσδοκίες μας για συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας την επόμενη περίοδο επιβεβαιώνονται επιπλέον με:

-Την πρόσφατη πιστοποίησή μας από την ΑΑΔΕ ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων και ενισχύει περαιτέρω τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.

-Την εξαγορά της Hoteliga International sp. Z o.o, που ενδυναμώνει την ήδη σημαντική μας θέση στο κομμάτι του hospitality με εξωστρεφή προσανατολισμό και

-Τη σημαντική μας ρευστότητα που εγγυάται τις επόμενες επενδύσεις μας.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, ενισχύεται περαιτέρω και από την ολοένα αυξανόμενη αναγκαιότητα, εξαιτίας και των ιδιαίτερων συνθηκών της τελευταίας περιόδου για εργασία από απόσταση.

Ο Όμιλος της Epsilon Net, έχοντας ως απώτερο στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων, επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογική καινοτομία, με web, cloud και mobile εφαρμογές για την οργάνωση και λειτουργία των εμπορικολογιστικών τους τμημάτων, καθώς και των τμημάτων HR, δημιουργώντας παράλληλα μέσα και από σημαντικές συνεργασίες, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της πελατειακής του βάσης.

Συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην αγορά της πληροφορικής με δέσμευσή μας την συνεχή ανάπτυξη, και την περαιτέρω ενδυνάμωση της αξίας του ομίλου για το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων, των συνεργατών και των πελατών μας.»

Σχετικα αρθρα

Συζητήσεις Intralot με τράπεζες για τα δάνεια

admin

Πειραιώς Real Estate και Picar φωταγωγούν τη Βουκουρεστίου

admin

British American Tobacco Hellas: 4D περίπτερο από το glo

admin

Θερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν τη Δευτέρα πόσο θα διαρκέσουν

admin

Συνάντηση Κούγια με στελέχη της PwC για το θέμα της Folli Follie

admin

Bosch Ελλάδας: Αύξηση του κύκλου εργασιών για 6η συνεχή χρονιά

admin

Η Ρουμανία βαίνει προς παράταση κατά ένα μήνα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

admin

Φουρλής: Νέες επενδύσεις σε καταστήματα «πόλης» για την ΙΚΕΑ

admin

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση 40% στα κέρδη εξαμήνου

admin

Ρωσία: Πάνω από 2.000 νέα κρούσματα σε μία ημέρα

admin

Στην πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

admin

Σε συντονισμό με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το Χ.Α.

admin

Μνημόνιο Συνεργασίας του Χρηματιστηρίου για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

admin

ΔΕΔΔΗΕ: Νέα διαδικτυακή υπηρεσία για τους πελάτες Μέσης Τάσης

admin

Μεγάλο το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ

admin

Λευκός Οίκος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της οικονομίας τον Μάιο

admin

Ομιλος ΟΤΕ: Εργο ICT στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

admin

Περσεύς: Αίτημα στο Χ.Α. για διαγραφή των μετοχών

admin