Image default
Επιχειρήσεις

Pasal: Κερδοφόρο το πρώτο εξάμηνο του 2020

Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ύψους € 27,7 εκ. για το Α΄ εξάμηνο του 2020, έναντι € 8,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ανακοίνωσε η PASAL Development.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,2 εκατ., έναντι ζημιών € 125 χιλ. το 2019.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκριθεί στις 29.08.2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30.06.2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,6 εκ.

Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση Α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε € 770 χιλ. έναντι € 709 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,8 εκατ. αντί € 31,1 εκατ. την 31.12.2019.

Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 8,4 εκ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης € 19,5 εκ. στις 31.12.2019.

Σημειώνεται ότι μετά την 30η Ιουνίου 2020 (στις 9.07.2020) ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκ. ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία:

(α) Σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, το 20% ενός χαρτοφυλακίου τριών (3) ακινήτων logistics (αποθηκευτικών χώρων) που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας 38 εκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 80% θα αποκτηθεί με αγορά από την Εταιρεία με καταβολή μετρητών. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων εξακολουθεί να τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις.

(β) Του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «JPA A.E.» η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

Σημειώνεται ότι το σύνολο του, η ενδιάμεση οικονομική έκθεση και τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.pasal.gr) στις 18/09/2020 μετοχικού κεφαλαίου της «JPA A.E.» απέκτησε τον Οκτώβριο του 2019 ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας «Sterner Stenhus Greece ΑB». Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών τελεί υπό την αίρεση της λήψης σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Εφόσον ικανοποιηθεί το σύνολο των αιρέσεων και εγκρίσεων, η συνολική αξία των στοιχείων που θα εισφερθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των € 20 εκ. περίπου.

Για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας αυτής και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Εταιρεία έχει αναθέσει τη διενέργεια αποτιμήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των αποτιμήσεων και λοιπών προπαρασκευαστικών ενεργειών, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενώ θα δημοσιευθούν οι σχετικές αποτιμήσεις και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Σχετικα αρθρα

ΕΥΔΑΠ: Παράταση της σύμβασης με το Δημόσιο

admin

Παπουτσάνης: Παραγωγή τώρα απολυμαντικών μόνο για την ελληνική αγορά

admin

Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου Eurobank

admin

Στις 23/12 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ

admin

ΣΙΔΜΑ: Μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού- Παθητικού €8 εκατ. από την Μπήτρος

admin

Cosmote: Διπλασιάζει τα GB στα πακέτα δεδομένων με τις ίδιες χρεώσεις

admin

Lufthansa: «Πράσινο φως» στο πακέτο διάσωσης από το Ελεγκτικό Συμβούλιο

admin

Επιστροφή στα κέρδη για τη Mevaco

admin

ΣΒΕ: Το 90% των μεταποιητικών επιχειρήσεων πλήττεται από την πανδημία

admin

Σκλαβενίτης: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο κύκλος εργασιών, στα 3,3 δισ ευρώ

admin

Μουζάκης: Οι στόχοι, το… «κομβικό» 2021 και το πετυχημένο φεστιβάλ

admin

Επενδύει στις νέες τεχνολογίες η Vodafone

admin

Εντός ημερών ξεκινούν οι αιτήσεις για τα €7 δισ. του Ταμείου Εγγυοδοσίας

admin

Κόντρα Intrakat με τη Θρύλος ΑΕ για έκταση στο Ρέντη

admin

Amazon: Αύξηση των παραγγελιών τον Ιούλιο, στις 415 εκατ.

admin

ΕΛΒΕ: Αύξηση 17,6% στο τζίρο του πρώτου εξαμήνου

admin

«Τίτλοι τέλους» για την κατασκευαστική «Τοξότης»

admin

ΔΕΠΑ: Έτοιμη η short list για τη ΔΕΠΑ Υποδομών με τα σχήματα που θα συνεχίσουν στον διαγωνισμό

admin