Image default
Επιχειρήσεις

Ζημιογόνο το πρώτο εξάμηνο του 2020 για τη Viohalco

Συνολικές ζημιές ύψους 15,257 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η Viohalco, έναντι συνολικών κερδών ύψους 3,761 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, παρά την πανδημία του ιού COVID-19 η Viohalco σημείωσε ανθεκτικές οικονομικές επιδόσεις στο α’ εξάμηνο του 2020.

Πιο συγκεκριμένα:

▪ Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.875 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 2.216 εκατ. ευρώ).

▪ Τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα EBITDA (a-EBITDA) ανήλθε σε 126 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 156 εκατ. ευρώ), ενώ τα ενοποιημένα EBITDA, τα οποία περιλαμβάνουν την επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθαν στα 108 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 137 εκατ. ευρώ).

▪ Άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της συνέχισης των λειτουργιών καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων των εταιριών και άλλων συμμετόχων.

▪ Τα επενδυτικά προγράμματα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρίες της Viohalco, παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος σε όλους τους κλάδους.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco παρέμειναν ισχυρές, χάρη στην ανθεκτικότητα και την άμεση αντίδραση των εταιριών της στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, παρά τον έντονο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 διεθνώς καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Στον κλάδο αλουμινίου, οι εταιρίες της Viohalco κατάφεραν να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, τον αυξημένο ανταγωνισμό και την επιδείνωση των τιμών μετάλλων που επηρέασαν την κερδοφορία.

Ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς και να διατηρήσει την κερδοφορία του, παρά τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες αγοράς. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις παρέμειναν ανεπηρέαστες καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου και ο κλάδος μπόρεσε να αξιοποιήσει με επιτυχία την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, συνεχίζοντας να εξυπηρετεί τους μακροχρόνιους εμπορικούς εταίρους του, ενώ παράλληλα καλλιέργησε νέες σχέσεις.

Στον κλάδο χάλυβα, η ζήτηση και οι τιμές πώλησης κατέγραψαν πτώση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020, καθώς η πανδημία COVID-19 πρόσθεσε περαιτέρω προκλήσεις σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον αγοράς. Κατά συνέπεια, ο κλάδος προσάρμοσε αναλόγως τα επίπεδα παραγωγής με στόχο τη συγκράτηση των εξόδων. Επιπλέον, καταγράφηκε πτώση στα διεθνή spreads των ειδικών χαλύβων (SBQs), των πλατέων, του χονδροσύρματος και του χάλυβα οπλισμού ως αποτέλεσμα του έντονου διεθνή ανταγωνισμού, επηρεάζοντας τη συνολική κερδοφορία του κλάδου.

ksfjiskd

Εν τω μεταξύ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των έργων, ενισχύοντας τις οικονομικές επιδόσεις του κλάδου. Όπως αναμενόταν, η πανδημία COVID19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα των προϊόντων, το τμήμα του κλάδου που εξυπηρετεί την αγορά των κατασκευών, μετά το δυναμικό ξεκίνημα του πρώτου τριμήνου του 2020. Σημειώνεται ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος καλωδίων κατέγραψε υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας όλων των παραγωγικών του μονάδων.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς η απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου συνδυάστηκε με την αναβολή ή την ακύρωση πολλών έργων λόγω της πανδημίας. Παρά τα παραπάνω, η επίδραση στη Σωληνουργεία Κορίνθου ήταν μόνο ήπια, χάρη στο σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων έργων και την ταχεία αντίδραση της εταιρίας στις νέες συνθήκες, που εξασφάλισαν αδιάλειπτη παραγωγή.

Στον κλάδο ακινήτων, η πανδημία COVID-19 και τα συνεπακόλουθα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας επηρέασαν σημαντικά τους κλάδους των ξενοδοχείων και του λιανικού εμπορίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Επιπλέον, τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, αναφορικά με τη μείωση των ενοικίων μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, επέτειναν αυτές τις προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του κλάδου ακινήτων, η οικονομική ευρωστία των μισθωτών και η αποτελεσματική διαχείριση των ακινήτων έδωσαν τη δυνατότητα στον κλάδο να αποφύγει τις καθυστερήσεις καταβολής ενοικίων ή κοινοχρήστων εντός της περιόδου.

Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση σε 1.875 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 2.216 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών μετάλλων από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο, στο αποκορύφωμα της πανδημίας COVID-19.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 19% σε 126 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 (πρώτο εξάμηνο 2019: 156 εκατ. ευρώ).

zdcsdfs

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 47 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 51 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων των πιστωτικών περιθωρίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς επηρεάστηκαν από την πτώση στις τιμές μετάλλων και την παγκόσμια επιβράδυνση λόγω της πανδημίας, ιδίως στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2019: 123 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης της επένδυσης στο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου, ενώ οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τη λήξη του έτους 2019. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.721 εκατ. ευρώ (2019: 1.613 εκατ. ευρώ).

qerwf

Σχετικα αρθρα

MLS: Αποχωρεί o υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων της εταιρίας για λόγους υγείας

admin

Οι επιχειρηματίες αρχίζουν να επενδύουν: Νίκας προς αύξηση κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ

admin

Περιβαλλοντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Mastercard

admin

Τουρισμός: Ο καθηγητής Ν.Σύψας λέει “ναι” σε διακοπές, αλλά με κανόνες και αποστάσεις

admin

Δυο νέα εφοδιαστικά πλοία παρήγγειλε στη Hyundai η Probunkers

admin

Με 25% στη φαρμακευτική PharOS το Diorama Fund

admin

Inditex (Zara): Ζημιά €195 εκατ. το α΄εξάμηνο

admin

Αισιοδοξία ΟΤΕ για ανάκαμψη στη Ρουμανία

admin

ΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, Ιντρακόμ στη μάχη για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου

admin

Παμίνος Κυρκίνης (efood): To απόλυτο success story στο online delivery

admin

Υπό δύο όρους κρατά η ΔΕΗ στην πρίζα τη ΛΑΡΚΟ

admin

COVID 19 – Νέα μοντέλα διοίκησης, αλλαγές στα Public Affairs, νέα δεδομένα στους influencers

admin

Τηλεφωνική πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ στο 11770

admin

CPI: Αύξηση 8,5% στα έσοδα της χρήσης

admin

Euroxx: Αναβολή στην απόφαση απορρόφησης της «Αττικές Επενδύσεις»

admin

Energean: Δύο νέα συμβόλαια για 1,4 δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως στο Ισραήλ

admin

Ο πρόεδρος της Βιοιατρικής πέθανε στα 76 του από τον κορωνοιό – 109 οι νεκροί στην Ελλάδα

admin

Apple: Αναδιπλώθηκε στη διαμάχη με την πλατφόρμα επεξεργασίας κειμένου WordPress

admin