Image default
Επιχειρήσεις

Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι επενδύσεις των εισηγμένων το 2020

Υπό το βάρος της πανδημίας του Covid-19 οι εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνεχίζουν τα σχέδιά τους για επενδύσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των επενδύσεων πιθανότατα θα συνεχίζει να επηρεάζεται από την πανδημία, που αποτελεί τροχοπέδη για τις ελληνικές εταιρείες, ωστόσο η επενδυτική ατζέντα παραμένει πλούσια.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις των εισηγμένων εταιρειών, που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται εν εξελίξει, με βάση τις οικονομικές τους εκθέσεις για το α’ εξάμηνο του 2020, έχουν ως εξής:

Mytilineos

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εισηγμένης, η MYTILINEOS συνεχίζει τη κατασκευή της νέας μονάδας 826MW με καύσιμο φυσικό αέριο στο Ενεργειακό κέντρο της στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Στο εξωτερικό η εταιρεία συνεχίζει την κατασκευή των έργων στη Γκάνα, Νιγηρία και Σλοβενία. Έχοντας πλέον κατακτήσει ηγετική θέση στην ανάληψη και εκτέλεση έργων για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο διεκδικεί με αξιώσεις την ανάληψη νέων έργων σε Ευρώπη και Υποσαχάρια Αφρική.

Σε μεγαλύτερη ανάλυση:

(α) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του ΦΒ έργου της Τotal Eren, Tutly στο Ουζμπεκιστάν έναντι συμβατικού τιμήματος $ 95 εκ.

(β) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του ΦΒ έργου Grange της Lightsource BP Limited. Πρόκειται για κατασκευή Φωτοβολταϊκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 50 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι συμβατικού τιμήματος GBP 13 εκ.

(γ) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του έργου Αποθήκευσης Ενέργειας Byers Brae της Gresham Hazel Llp (Συσσωρευτές Αποθήκευσης Ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW) έναντι συμβατικού τιμήματος GBP 12.34 εκ. στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(δ) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών ΦΒ έργου της National Energy για την Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 24 MW έναντι συμβατικού τιμήματος ~ € 12,95 εκ στην Ελλάδα.

(ε) Έναρξη εργασιών του ΦΒ έργου Pampa Tigre ισχύος 118 MW στην Χιλή για την Mainstream Renewable Power Ltd.. Πρόκειται για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 118 MW στην Χιλή στην περιοχή Antofagasta. Το Κατασκευαστικό συμβόλαιο υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2019 ενώ το έργο καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω της πανδημίας Covid 19. To Συμβατικό τίμημα του έργου είναι USD 80.2 εκ.

(στ) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του ΦΒ έργου της ΔΕΗΑΝ για την Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 15 MW με δικό του Υποσταθμό, έναντι συμβατικού τιμήματος ~ € 9,7 εκ στην Ελλάδα.

ΟΠΑΠ

Όσον αφορά τον Όμιλο ΟΠΑΠ και την επένδυση στην Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano brands), η ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD μπορεί να προχωρήσει στην ήδη συμφωνηθείσα εξαγορά από την KAIZEN GAMING LIMITED (πρώην TCB HOLDINGS LTD), απευθείας μεριδίου 51% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες του Ομίλου Stoiximan («SMGC»), που διεξάγονται αυτήν την περίοδο από την KAIZEN INTERNATIONAL GAMING LIMITED (πρώην GML INTERACTIVE LTD).

Επιπλέον, επετεύχθη νέα συμφωνία, η οποία – υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρχές για τη ρύθμιση της αγοράς και τον ανταγωνισμό – προβλέπει: (i) επιπρόσθετη επένδυση από την ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, υπό τη μορφή εξαγοράς επιπλέον μεριδίου 15,48% εμμέσως στην SMGC, η οποία, μαζί με το προαναφερθέν μερίδιο της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD στην SMGC, θα οδηγήσει συνδυαστικά στην αύξηση της συνολικής συμμετοχής της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD στην SMGC στο επίπεδο του 84,49% και (ii) επακόλουθη απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της SMGC από την ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD. H SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστής νομικής οντότητας.

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ θα διατηρήσει την υπάρχουσα συμμετοχή του, ύψους 36,75%, στην KAIZEN GAMING LIMITED, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού και άλλων τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου (σήμερα έχει παρουσία σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία), υπό την επωνυμία «Betano», μέσω των θυγατρικών της.

Το συνολικό καθαρό τίμημα για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται προσεγγιστικά στο ποσό των € 163.500 χιλ., επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων.

Σαράντης

Σε συνέχεια της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής του Ομίλου στα Οινόφυτα, που αφορά την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ο Όμιλος Sarantis δρομολογεί την σταδιακή απορρόφηση της παραγωγής των προϊόντων προσωπικής φροντίδας Indulona.

Επιπλέον, μια νέα επένδυση βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην Polipak, το εργοστάσιο παραγωγής σάκων απορριμμάτων του Ομίλου, το οποίο θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.

Τέλος, μια νέα επένδυση στην θυγατρική εταιρεία Polipak βρίσκεται σε εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής, της οποίας το εκτιμώμενο ύψος θα ανέλθει σε € 20 εκ. περίπου.

ΔΕΗ

Οι συνολικές επενδύσεις το α΄ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 160,6 εκατ. έναντι € 378 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής καθώς η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά και στις χαμηλότερες επενδύσεις των Ορυχείων λόγω μείωσης των απαλλοτριώσεων. Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων σε εκατ. ευρώ έχει ως εξής:

DEI

Το 2019 σε επίπεδο Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας οι επενδύσεις ανήλθαν σε €649 εκατ. και € 608 εκατ. αντίστοιχα, ενώ το 2020 εκτιμώνται σε € 579 εκατ. και € 413 εκατ. αντίστοιχα και το 2021 προϋπολογίζονται σε € 613 και € 474 εκατ. αντίστοιχα.

ΟΤΕ

Όσον αφορά το β’ εξάμηνο του 2020, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη.

Η διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία Ευρώ 600,0, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου Ευρώ 610,0 και ελεύθερες ταμειακές ροές Ευρώ 350,0.

Lamda Development

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρίας είναι η επένδυση, ανάπτυξη και διαχείριση έργων στην αγορά εμπορικών ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης (Σερβία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο) μέσω των θυγατρικών της εταιριών.

Οι σημαντικότερες επενδύσεις του Ομίλου είναι: τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη), συγκροτήματα γραφείων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.

Μετά τη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., η Εταιρία θα αναλάβει την ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης του Αεροδρομίου Ελληνικού.

ΕΛΠΕ

Τον Ιανουάριο 2020, έπειτα από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.». Παράλληλα, Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προέβη στη σύναψη Μνημονίου Επιχειρηματικής Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την από κοινού πώληση του 100% της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.. Με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης προεπιλογής των υποψηφίων επενδυτών τον Ιούνιο 2020, επτά (7) επενδυτικά σχήματα προκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ βρίσκεται μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών, σε κοινοπραξία με την EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V..

Κατά το τέλος του Β’ Εξαμήνου 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που αφορά τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ενώ η ολοκλήρωση του αντίστοιχου διαγωνισμού που αφορά τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ αναμένεται εντός του 2021.

Fourlis

Ο Όμιλος συνεχίζει τις αυστηρά επιλεγμένες επενδύσεις και στους δύο κλάδους λιανικής που δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2020 προχώρησε στο άνοιγμα ενός Καταστήματος INTERSPORT και ενός Καταστήματος TAF στο κέντρο της Αθήνας (Ερμού). Τα δύο αυτά Καταστήματα αποτελούν τις ναυαρχίδες (flagship stores) όλων των Καταστημάτων στον κλάδο της λιανικής αθλητικών ειδών.

Επίσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα προστεθεί στο δίκτυο των Καταστημάτων του κλάδου οικιακού εξοπλισμού και επίπλων το πρώτο μεσαίου μεγέθους Κατάστημα ΙΚΕΑ στην πόλη Βάρνα στη Βουλγαρία, επιφάνειας 8.000 τμ και το πρώτο μικρού μεγέθους Κατάστημα ΙΚΕΑ στον Πειραιά, επιφάνειας 1.850 τμ.

Ελλάκτωρ

Κατά το 2020 υπεγράφησαν συμβάσεις αξίας €326 εκατ., ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους €587 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου €1,9 δισ.).

Επιπλέον αναμένεται αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του COVID19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η ΑΚΤΩΡ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα Υποδομών που αφορούν στην δραστηριότητα της εταιρείας.

Τέρνα Ενεργειακή

Κατά το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθαν σε € 58,7 εκατ.

Παράλληλα, ο Όμιλος αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα την κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια, καθώς ολοκλήρωσε την εξαγορά του χαρτοφυλακίου αδειοδοτημένων και υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων ισχύος 270 MW της εταιρείας «RF Ομαλιές ΜΑΕ» από την «RF ENERGY ΑΕ». 

Στη φάση αυτή, προβλέπεται η κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος άνω των 180 MW, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των νέων αιολικών πάρκων που δρομολογεί στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, να υπερβαίνει τα 400 MW και η συνολική αξία επένδυσης τα 550 εκατ. ευρώ. 

Motor Oil

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας το Ά εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 105,3 εκατ. (για τον Όμιλο Ευρώ 124,7 εκατ.) και το μεγαλύτερο μέρος αυτής (Ευρώ 104,4 εκατ.) αφορούσε σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής:

α) Ποσό Ευρώ 72,3 εκατ. το νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας το οποίο το 2020 εισήλθε στην φάση κατασκευής του και το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το Α΄ τρίμηνο 2022.

β) Ποσό Ευρώ 18,9 εκατ. το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης, με κύρια έμφαση το συγκρότημα υδρογονοπυρόλησης (Mild Hydrocracking Complex) που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

γ) Ποσό Ευρώ 1,7 εκατ. έργα αναβάθμισης του λιμένος του Διυλιστηρίου και το νέο αγκυροβόλιο

δ) Ποσό Ευρώ 1,4 εκατ. έργα κατασκευής νέων και τροποποιήσεις υφιστάμενων δεξαμενών εντός και εκτός του χώρου του Διυλιστηρίου.

ε) Ποσό Ευρώ 1,1 εκατ. έργα των μονάδων του Διυλιστηρίου (Debottlenecking)

στ) Τέλος, συνολικό ποσό Ευρώ 9 εκατ. αφορούσε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής του καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του.

Για το σύνολο της χρήσης 2020 η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας εκτιμάται σε Ευρώ 210 εκατ.

Jumbo

Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε 3,89 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 7,45 εκατ. ευρώ.

Η πανδημία έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στην εκτέλεση του βραχυπρόθεσμου πλάνο επενδύσεων. Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός παραμένει. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση όλων των παραγόντων είναι συνεχής και δυναμική και αναπροσαρμόζεται βάσει των εξελίξεων.

-

Σχετικα αρθρα

Folli Follie: Σε εκούσια εκκαθάριση η FF Group Sourcing Limited

admin

Η ACS μεριμνά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και εν μέσω της πανδημίας

admin

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ σε έντεκα εβδομάδες

admin

Τρ. Πειραιώς: Συνεργασία με Unitrack στα γεωργικά μηχανήματα

admin

Διεθνής πιστοποίηση AWS για το εργοστάσιο Κορπή της Nestlé

admin

Η Dr. Kiran Mazumdar-Shaw κατέκτησε τον τίτλο του EY World Entrepreneur Of The Year™ 2020

admin

ΑΔΜΗΕ: Στα 53,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2019 – Αύξηση 28,4%

admin

Απολύσεις προσωπικού στη Links of London της FF

admin

Κόντρα ΣΑΤΕ – Δήμου Αθηναίων για τον διαγωνισμό αναπλάσεων

admin

Π. Πετρόπουλος: Ενισχυμένα κατά 28,4% τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο

admin

Σταμπουλίδης: Παράταση του lockdown έως τις 6 Δεκεμβρίου

admin

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Νέες υπηρεσίες μέσα από mobile apps

admin

Lamda Development: Προχωρά σε μερική αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

admin

Boeing: Ελπίδες ότι θα απογειώσει ξανά τα 737 MAX

admin

Σαράντης: Πολύ θετικά αποτελέσματα το 2019, αργότερα οι εκτιμήσεις του 2020

admin

Νέες ψηφιακές λύσεις από την ΕΥ για τον τομέα της ενέργειας

admin

Ιδιωτικά σχολεία: Τι θα ισχύσει για εργοδότες και καθηγητές – Τι θα πληρώσουν οι γονείς

admin

Χατζηδάκης: Δεν πρέπει να ενοχοποιούμε τη μεταλλευτική δραστηριότητα

admin