Image default
Επιχειρήσεις

Intracom: Κέρδη €6,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2020

Υποχώρηση των πωλήσεων κατά το αναμενόμενο, κατέγραψε η Intracom στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2020, ενώ τα κέρδη μετά φόρων για τους μετόχους της μητρικής ήρθαν ως αποτέλεσμα της πώλησης της K-WIND.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις υποχώρησαν 5,5% στα €216,6 εκ. έναντι €229,2 εκ στο πρώτο εξάμηνο 2019. Τα καθαρά κέρδη, τα αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε € 6,7 εκ. έναντι €-3,8 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2019.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Η12020, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης  ανέφερε:

« Τα αποτελέσματα του Ομίλου INTRACOM για το πρώτο εξάμηνο του 2020, που σας παρουσιάζουμε σήμερα, είναι  προϊόν σκληρής και συντονισμένης δουλειάς σε απαιτητικό και αβέβαιο περιβάλλον, αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί όχι μόνο αντιμετωπίσαμε τα περιοριστικά μέτρα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τον Όμιλο, αλλά με νέες συμβάσεις € 570 εκατ. εξασφαλίζουμε ισχυρή προοπτική ανάπτυξης  για τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, στην εκπνοή του εξαμήνου ολοκληρώσαμε  την πώληση της K-WIND, δημιουργώντας άμεσα αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους μας. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, δουλεύουμε εστιασμένοι στη συγκράτηση των βασικών μας μεγεθών σήμερα  και ενισχύουμε την υποδομή για ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον.»

Το α’ εξάμηνο 2020 σηματοδοτήθηκε από την επέλευση της πανδημίας του COVID-19, η οποία επηρέασε την άσκηση της επιχειρηματικότητας στο σύνολο των εταιριών του ομίλου Intracom Holdings.

Όπως σημειώνει η Intracom στη σχετική της ανακοίνωση, “όπως είχαμε ενημερώσει, πεποίθηση της εταιρίας ήταν ότι οι επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του Ομίλου θα είναι περιορισμένες και ανακτήσιμες στο αμέσως επόμενο έτος.

Η υποχώρηση των ενοποιημένων πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 5,5% και 7,5% αντίστοιχα στο Η1 2020 έναντι του Η1 2019, εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο, είναι πλήρως ελεγχόμενη και εντός των αναμενόμενων. Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται σε € 216,6 εκατ., έναντι € 229,2 εκατ., αναμορφωμένων πωλήσεων, το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 12,6 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. το Η1 2019. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε €-2,3 εκατ. έναντι € -1,4 εκατ. το Η1 2019. Στις 26/6/2020 η εταιρία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της K-WIND. H συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο κέρδος € 8,4 εκατ. το οποίο καταγράφηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε € 5,2 εκατ. έναντι € -4,1 εκατ. το Η1 2019. Τα καθαρά κέρδη τα αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε € 6,7 εκατ. έναντι €-3,8 εκατ. το Η1 2019.”

intra

Intrakat: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Intracom Holdings, τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου τριμήνου λόγω του COVID επέδρασαν στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Intrakat διαμορφώθηκαν σε € 87,0 εκατ. από € 126,2 εκατ. το Η1 2019, μειωμένες κατά 31%, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των παραπάνω. Αντίστοιχα η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 2,7 εκατ. έναντι € 8,3 εκατ. το Η1 2019. Στο Η1 του 2020 ο Ομιλος Intrakat υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 102 εκατ. και την 30/6/2020 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 320 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος Intrakat, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 205 εκατ..

Intrasoft International: Ο Ομιλος Intrasoft International στο Η1 2020 υπεραπέδωσε σε όλα τα βασικά μεγέθη. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 2020: € 93,3 εκατ., Η1 2019: € 86,1 εκατ.), αύξηση στο EBITDA κατά 51,8% (Η1 2020: € 9,5 εκατ., Η1 2019: € 6,2 εκατ.) και υπερτριπλάσια κέρδη προ φόρων σε € 3,3 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. το Η1 του 2019. Σε συνέχεια των παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην υπογραφή νέων συμβάσεων που έφτασε το Η12020 στα € 409 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2020 ύψους € 730 εκατ.

Intracom Defense: Tο Η1 2019 για την IDE δεν ήταν ενδεικτικό, καθώς περιείχε στρέβλωση από ανισοβαρές πρόγραμμα τιμολογήσεων που την είχε οδηγήσει σε ζημιές. Το Η1 2020 η εταιρία καταγράφει πωλήσεις € 32,7 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 1,5 εκατ. Η εταιρία μέσα στο Η1 2020 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 58 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 137 εκατ.

Intradevelopment: Η Intradevelopment, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε μέσα στο 2019 την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης των επομένων. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο δεν είχε έσοδο και κατέγραψε ως ζημία το λειτουργικό της κόστος.

K-WIND: Η Κ-WIND, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου στο χώρο της ενέργειας πωλήθηκε τον Ιούνιο του 2020, με αποτέλεσμα τα μεγέθη της καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής να καταταγούν στις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου. Επισημαίνεται, ότι ο Ομιλος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας μέσω επενδυτικών σχημάτων και επιλογών που εξετάζονται.

Η μητρική εταιρία κατέγραψε κέρδος από τη συναλλαγή πώλησης της K-WIND ύψους € 3,1 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων για τη μητρική εταιρία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήλθαν σε €1,0 εκατ.

Σχετικα αρθρα

Telecoms: Διπλό χτύπημα με… ελληνικό ενδιαφέρον από BC Partners

admin

Αριάδνη Interconnection: Δανειακή σύμβαση με τη Eurobank για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

admin

Ντόμινο καθυστερήσεων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

admin

Η ΔΕΗ στόλισε τις οδούς Χαλκοκονδύλη και 3ης Σεπτεμβρίου

admin

Συνάντηση εκπροσώπων ΙΑΒ Hellas και ΕΝΕΔ με τον Στέλιο Πέτσα για την αξιοπιστία στο διαδίκτυο

admin

Ποιες δεσμεύσεις ανταγωνισμού ανέλαβε η Diageo

admin

Όμιλος Πολίτη: Εξαγορά του ραδιοφωνικού σταθμού Music 89,2 από τον Όμιλο Ρέστη

admin

MLS: Ανάθεση ειδικού ελέγχου σε ανεξάρτητη εταιρεία

admin

ΣΥΡΙΖΑ για Ελληνικός Χρυσός: Τι φόρους έχει πληρώσει στο Δημόσιο από το 2013;

admin

Στρατηγικό Συνέδριο: Η Ελληνική Οικονομία μπροστά στην Πρόκληση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

admin

Johnson&Johnson: Δοκιμές του εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε 60.000 εθελοντές

admin

Nestle: Συνεργασία με Starbucks για διανομή των συσκευασμένων προϊόντων

admin

Fisikon: Οικονομία έως 65% για τους οδηγούς

admin

Intracom: Στην Cubico Ltd η K-Wind έναντι 18 εκατ. ευρώ

admin

Θεοδωρικάκος: Οι πέντε ρυθμίσεις για τα καταστήματα εστίασης

admin

Πώς επηρεάζει το Airbnb τη φοιτητική στέγη – Ο νέος «χάρτης» των ενοικίων

admin

Αφοί Κορδέλλου: Διευκρινίσεις για τις αναταξινομήσεις κονδυλίων του 2018

admin

Ξενοδόχοι: 1 στους 2 φοβάται πτώχευση – Δέσμη 5 προτάσεων για μέτρα

admin