Image default
Επιχειρήσεις

Λιβάνης: Ουσιώδης αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας

«Σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας» διαπιστώνει η οικονομική έκθεση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 7.7 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία περιγράφει ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30/06/2020 ήταν αρνητικά και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές. Επιπρόσθετα στο α’ εξάμηνο του 2020, η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε κάθετη πτώση του τζίρου και σημαντική μείωση της δραστηριότητας του Ομίλου. Στη Σημείωση 7.7 επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιαστεί από τη Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς τους, τα οποία εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των οφειλών της από τους πιστωτές στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Κατά συνέπεια οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας».

Οικονομικά αποτελέσματα

Με την παρούσα οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία covid-19, που έχει πλήξει σημαντικά και τον κλάδο των εκδόσεων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος, έχει εμφανίσει μείωση του κύκλου εργασιών του ο Όμιλος σε ποσοστό 39,38% και η Εταιρεία 36,24% σε σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2019. Η Εταιρεία διέθεσε τους νέους της τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προέβη σε σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της.

Οι διοικητικές δαπάνες της Εταιρίας εμφανίζονται μειωμένες κατά 42,48% και τα έξοδα διαθέσεως κατά 40,70%. Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού αλλά και του κόστους μισθοδοσίας, πάντα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας που εφαρμόζει η εταιρεία, τα οικονομικά οφέλη της οποίας θα εμφανισθούν μεταγενέστερα. Η εταιρεία στις παρούσες συνθήκες, επίσης, έχει προβεί σε διορθωτικές κινήσεις μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη διάθεσης.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η θυγατρική εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» εμφανίζει κέρδη προ φόρων € 2 χιλ. Ο Όμιλος εμφανίζει λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 11 χιλ. και η Εταιρεία εμφανίζει λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 9 χιλ., ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2019 ήταν ζημίες € 241 χιλ. για τον Όμιλο και € 220 χιλ. για την Εταιρεία. Οι ζημιές του Α’ εξαμήνου για τον Όμιλο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου έφθασαν τα € 234 χιλ. και τα € 237 χιλ. για την Εταιρεία, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2019, ήταν ζημίες € 445 χιλ. για τον Όμιλο και € 424 χιλ. για την Εταιρεία. Η μείωση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών, Διοικήσεως, Διάθεσης και λοιπών Δαπανών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος και η εταιρεία εμφανίζει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνολικού ποσού € 28 χιλ. και € 44 χιλ. αντίστοιχα, έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου συνολικού ποσού € 134 χιλ. και € 131 χιλ. αντίστοιχα. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου μειώθηκαν κατά € 91 και της εταιρείας αυξήθηκαν κατά € 17 χιλ. την 30/6/2020 έναντι μείωσης του πρώτου εξάμηνου του 2019 κατά € 1 χιλ. και € 4 χιλ. αντίστοιχα.

Σχετικα αρθρα

Αμβυξ: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2018

admin

Intralot: Στην Gamma Bidco προς 75 εκατ. το ποσοστό στην Gamenet

admin

Συνεργασία του Μητέρα με το Αρεταίειο Νοσοκομείο

admin

Κυριακάτικη λειτουργία σε Πρέβεζα και Κατερίνη αποφάσισε η Jumbo

admin

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάγκη κοινού οράματος από τους διαχειριστές της ΕΕ

admin

Οι μπουλντόζες των επενδύσεων ξεκίνησαν από την Αργολίδα

admin

Δημοσκόπηση Bild: Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές αυξάνουν το ποσοστό τους κατά 4%

admin

Royal KPN: Ενισχύεται η μετοχή της μετά τις πληροφορίες περί εξαγοράς

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Στις 21/10 η ημερομηνία προσδιορισμού του ΚΟΔ

admin

Έρευνα: Με προσφορές η επαναλειτουργία του 86% των καταστημάτων

admin

Volton: Δωρεά 10 κλινών ΜΕΘ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

admin

Στη Hines τα τρία ξενοδοχεία της Cyan Group στην Κρήτη

admin

Τζεντιλόνι: Η ανάκαμψη της ΕΕ πρέπει να γίνει χωρίς αποκλίσεις των οικονομιών

admin

Στο +15% οι πωλήσεις της Γενικής Εμπορίου

admin

Vodafone: Νέος πρόεδρος ο Jean-Francois van Boxmeer της Heineken

admin

Δωρεά εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών από την Watera Ελλάς

admin

Άρση μέτρων: Ανοίγουν τα καταστήματα – Το μεγάλο κρας τεστ στην αγορά

admin

Πλειοψηφική θέση απέκτησε η Chipita στην EPTA America

admin