Image default
Οικονομία Πρώτο Θέμα

Tο πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 14,0%

capital-economics:-Πόσο-πιθανό-είναι-ένα-νέο-κύμα-λιτότητας-μετά-την-πανδημία-–-Η-περίπτωση-της-Ελλάδας

Στο κατώφλι του 2020, οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εμφάνιζαν ισχυρή δυναμική επιτάχυνσης, ως αποτέλεσμα της νέας οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Η νέα πολιτική στόχευση ενίσχυσε γρήγορα τις προσδοκίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας και την εμπιστοσύνη του διεθνούς περιβάλλοντος ως προς την ευόδωση των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών στόχων της Ελλάδας. Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, προέκυψε το 53,7% της θετικής συνεισφοράς της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 86% της θετικής συνεισφοράς των επενδύσεων στο πραγματικό ΑΕΠ του έτους, καθώς και η αντιστάθμιση της αρνητικής συνεισφοράς των συνολικών καθαρών εξαγωγών αγαθών του πρώτου εξαμήνου από τις -0,8 στις +0,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων προς το τέλος του έτους αποτυπώνει τα πρώιμα οφέλη από τον προσανατολισμό της νέας πολιτικής στην Ελλάδα στη μείωση του επενδυτικού κενού. Η ετήσια αύξηση των επενδύσεων κατά 4,5% καταδεικνύει την εύρωστη δυναμική των δύο τελευταίων τριμήνων του 2019, κατά τα οποία ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 8,1% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ενεργού ζήτησης και την ανοδική πορεία των καθαρών εξαγωγών κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (έναντι μείωσής τους κατά 0,9 μονάδες του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο), η ως άνω εξέλιξη συνέβαλε στη διαμόρφωση ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 1,9% στο σύνολο του 2019. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την αύξηση του όγκου του εγχώριου προϊόντος ήταν η δυναμική αύξηση της συνολικής και της μισθωτής απασχόλησης το 2019 (κατά 2,0% και 4,0%, αντίστοιχα, έναντι 1,7% και 2,3% το προηγούμενο έτος), αντίθετα με τη μείωση των αυτοαπασχολούμενων.

Η στατιστική καταγραφή επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης του δεύτερου εξαμήνου του 2019 έναντι του πρώτου (1,6% έναντι 2,1%, αντίστοιχα), δεν σηματοδοτεί εξασθένιση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, αλλά οφείλεται στη μείωση των αποθεμάτων της οικονομίας, εν μέσω αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης, και στη συγκράτηση της πραγματικής δημόσιας κατανάλωσης μετά την απότομη -και συνδεδεμένη με τον εκλογικό κύκλο- αύξησή της κατά 6,3% από τρίμηνο σε τρίμηνο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Δεδομένης της ανωτέρω δυναμικής, στην αρχή του 2020 και πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης λόγω του κορωνοϊού, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 αναμενόταν στο 2,8% (πρόβλεψη Κρατικού Προϋπολογισμού 2020), στη βάση της ενισχυμένης εγχώριας ζήτησης από τη φορολογική ελάφρυνση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, την εξάλειψη των μεγάλων υπερβάσεων των δημοσιονομικών στόχων που συμπίεζαν την οικονομική ανάπτυξη από το 2015 (το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά που οι στόχοι επιτεύχθηκαν ακριβώς χωρίς την παραμικρή δημοσιονομική υπέρβαση) και την ταχύτερη εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020 η εξάπλωση της νόσου Covid-19 εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη παγκόσμια υγειονομική κρίση από την ισπανική γρίπη του 1918, επιβάλλοντας στις χώρες τη λήψη μέτρων αποστασιοποίησης για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κορυφαίο μέτρο, σε πολλές χώρες, την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας και την αναστολή λειτουργίας κλάδων επιχειρήσεων (lockdown) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Τα μέτρα αυτά επιδείνωσαν τις ήδη εξασθενημένες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, αφενός μέσω της απασχόλησης και της προσφοράς των κλάδων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αφετέρου μέσω των δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στη συνολική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, από τον Μάρτιο του 2020 αναπτύχθηκε μία δυναμική στρατηγική παρακολούθησης των επιδημιολογικών εξελίξεων και ταυτόχρονης αναπροσαρμογής τόσο των υγειονομικών μέτρων όσο και των οικονομικών μέτρων στήριξης έναντι της πανδημίας. Κομβικό σημείο αποτέλεσε, στις 23 Μαρτίου 2020, η λήψη μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας και η αναστολή λειτουργίας κλάδων της οικονομίας (lockdown), που περιόρισαν τη διασπορά του ιού εντός της ελληνικής επικράτειας, εμποδίζοντας την εξάπλωση της νόσου και ανάγοντας την Ελλάδα σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιπτώσεις διαχείρισης του πρώτου κύματος της υγειονομικής κρίσης παγκοσμίως. Η άρση των ως άνω μέτρων πραγματοποιήθηκε σταδιακά από τις 4 Μαΐου 2020, με το αποτύπωμά τους όμως σε όρους κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας να εκτιμάται σε διψήφια ποσοστά για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-15,2% σε όρους όγκου ΑΕΠ ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019). 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η παρούσα κρίση είναι διττή, αφενός υγειονομικής φύσης και αφετέρου οικονομικών επιπτώσεων. Μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην οικονομία εφαρμόστηκαν έγκαιρα σε εθνικό επίπεδο, αλλά υιοθετήθηκαν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντίδραση της οποίας στην παρούσα κρίση ήταν αποφασιστική. Παρόλα αυτά, το πλήγμα για την ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να είναι βαρύ, με την τελευταία ανακοινωθείσα εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[1] για την ύφεση του 2020 να φτάνει τις 8,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την Ευρωζώνη και τις 8,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την ελληνική οικονομία, η πρώτη εθνική μακροοικονομική πρόβλεψη για την επίπτωση της πανδημίας έγινε στα μέσα Απριλίου 2020, υπό την υπόθεση της εξάντλησης της υγειονομικής κρίσης μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, και αντιστοιχούσε σε ύφεση 4,7% για το 2020, σύμφωνα με το σενάριο βάσης του Προγράμματος Σταθερότητας 2020. Μία δεύτερη εκτίμηση για ύφεση 7,9% του ΑΕΠ συμπεριλήφθηκε ως εναλλακτικό σενάριο στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, στη βάση δυσμενέστερων υποθέσεων έναντι του βασικού σεναρίου, όσον αφορά την ύφεση στην Ευρωζώνη και την επίπτωση της πανδημίας στον εξωτερικό τουρισμό της χώρας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της, συντελείται υπό συνθήκες αβεβαιότητας που εκφεύγουν του ελέγχου των κυβερνήσεων των χωρών, λόγω της υγειονομικής φύσης τους. Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και η εξέλιξη της διασποράς του ιού, καθώς και η πρόοδος στην εξεύρεση λύσεων από την ιατρική επιστημονική κοινότητα,  αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν τον σχεδιασμό συνεχώς νέων μέτρων τόσο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, όσο και για την αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων των υγειονομικών μέτρων και της αβεβαιότητας.

Συνεπώς, η διάρκεια της κρίσης, που συσχετίζεται με το χρονικό σημείο εξάλειψης του υγειονομικού κινδύνου, αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική, αλλά άγνωστη παράμετρο για τη διαδικασία οικονομικών προβλέψεων. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε άσκηση προβλέψεων για την πορεία της οικονομίας συνοδεύεται από επισφάλεια, όπως αποδεικνύεται από τις συνεχείς επί το χείρον αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προσομοιώσεων όλων των διεθνών οργανισμών από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Και στην περίπτωση της Ελλάδας, οι διαμορφούμενες εξελίξεις πέραν του Απριλίου 2020 συντείνουν στην ανάγκη προς τα κάτω αναθεώρησης του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου του Προγράμματος Σταθερότητας. Τα αίτια επανεξέτασης του βασικού σεναρίου σχετίζονται με τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και τη μετατόπιση των εξωτερικών υποθέσεων από μία βραχύβια διαταραχή που δεν θα εκτεινόταν πέραν του δεύτερου τριμήνου 2020 σε μία πιο μεσοπρόθεσμη νέα πραγματικότητα παγκοσμίως. Ήδη την τρέχουσα περίοδο, είναι γεγονός μία νέα έξαρση της νόσου Covid-19 στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με τη συνεπαγόμενη εξωτερική επίδραση της βαθύτερης ύφεσης στην Ευρωζώνη και της μεγαλύτερης επίπτωσης στις διεθνείς ταξιδιωτικές αφίξεις να υπερβαίνει για την ελληνική οικονομία ακόμη και εκείνες του ως άνω εναλλακτικού σεναρίου του Προγράμματος Σταθερότητας.

Ειδικότερα, οι νέες υποθέσεις όπου βασίζονται οι τρέχουσες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία ενσωματώνουν βαθύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων[2], μεγαλύτερη μείωση ταξιδιωτικών αφίξεων μη κατοίκων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους κατά 70% έναντι του 2019 (που επιφέρουν την απώλεια των ¾ των εισπράξεων του 2019 στο σύνολο του 2020) και πιο αργή επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας, λόγω της συνεχιζόμενης επαπειλούμενης όξυνσης της υγειονομικής κατάστασης ως τον Απρίλιο του 2021. Η προσθήκη της τελευταίας υπόθεσης, στη βάση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων, επιδρά στο σενάριο μέσω της επίπτωσης τοπικών μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και της πιο μόνιμης αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών του πληθυσμού. Διαμέσου αυτών, αναθεωρείται επί το χείρον η εκτιμώμενη ταχύτητα οικονομικής ανάκαμψης του δεύτερου εξαμήνου του 2020, που εν συνεχεία καθιστά δυσμενή την επίδραση μεταφοράς στο 2021. 

Από την άλλη πλευρά, η καλύτερη επίδοση της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι των εκτιμήσεων του Προγράμματος Σταθερότητας, κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με την ελαφρώς ηπιότερη ύφεση του δεύτερου τριμήνου έναντι της αντίστοιχης εθνικής εκτίμησης (-15,2% έναντι -15,6%), εν μέρει αντισταθμίζει την επίδραση των νέων, πιο απαισιόδοξων υποθέσεων, τοποθετώντας την εκτίμηση για την ύφεση του 2020 κοντά στο εναλλακτικό σενάριο του Προγράμματος.

Ειδικότερα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία εθνικών λογαριασμών[3], στο πρώτο τρίμηνο του 2020 το πραγματικό ΑΕΠ υποχώρησε μόνο οριακά, κατά 0,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, στη βάση της θετικής πορείας της δημόσιας κατανάλωσης (+1,4%) και των εξαγωγών αγαθών (+4,0%) που σχεδόν αντιστάθμισαν τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης (-0,7%) και των επενδύσεων (-6,4%). Η ηπιότερη μείωση του ελληνικού ΑΕΠ σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (-3,2% στην Ευρωζώνη και -2,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση) αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του έτους έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου[4].

Το ευνοϊκότερο αυτό αποτέλεσμα πρώτου τριμήνου συσχετίζεται με τις θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα στο ίδιο διάστημα. Ωστόσο, η παρούσα κρίση, με τις αναπόφευκτες πρωτογενείς απώλειες που επιφέρει στην αγορά εργασίας, μέσω της άμεσης επίπτωσής της στην πλευρά της παραγωγής, αναπόφευκτα θα αναστρέψει προσωρινά την προ Covid-19 δυναμική αύξησης της απασχόλησης για το υπόλοιπο έτος.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, εντός του οποίου ανεστάλη η λειτουργία ολόκληρων κλάδων της οικονομίας (lockdown), η ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας ανέστειλε την προϋπάρχουσα αναπτυξιακή δυναμική στην Ελλάδα. Σε στατιστικούς όρους, στο σύνολο του 2020 αυτό αποτυπώνεται ως ελαφρώς μεγαλύτερη επίπτωση της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα έναντι της Ευρωζώνης, σε σχέση με τις προ Covid-19 εκτιμήσεις (-11,0 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την Ελλάδα το 2020, έναντι -9,9 μονάδων για την Ευρωζώνη). Ωστόσο, η διενέργεια συγκρίσεων με προηγούμενες εκτιμήσεις παραβλέπει τη μεταβολή της οικονομικής συγκυρίας και την εκμηδένιση της όποιας έντασης δυναμικής ανάπτυξης, λόγω της οριζόντιας αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, σε όρους μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους, η ελληνική οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότερη εικόνα στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου έναντι των ευρωπαϊκών μέσων όρων, με την ύφεση στο 7,9% έναντι 8,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 9,0% στην Ευρωζώνη. Η εικόνα αυτή εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στο σύνολο του έτους, παρά την άμβλυνση της ψαλίδας της ύφεσης μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης περίπου στο μισό των 1,1 ποσοστιαίων μονάδων όπου βρισκόταν στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην άμβλυνση αυτή αναμένεται ότι θα συντελέσουν οι μεγάλες απώλειες για τον κλάδο του τουρισμού στο τρίτο τρίμηνο του 2020, λόγω της διαχρονικής συγκέντρωσης υψηλού ποσοστού διεθνών ταξιδιωτικών αφίξεων εντός αυτού του τριμήνου[5]. Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους[6], η εκτιμώμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάκαμψης στην Ελλάδα ενσωματώνει τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα κάτω από την υπόθεση διατήρησης των τοπικών μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στο επίπεδο που ήταν στα μέσα Σεπτεμβρίου (διάγραμμα 1.1).

Από το διάγραμμα 1.1, είναι φανερό ότι η ύφεση του 2020 οδηγείται από την κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, η οποία αντανακλά το καθολικό «πάγωμα» της δραστηριότητας σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής (lockdown) που συντελέστηκε τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της συνολικής εικόνας που διαμορφώνεται από τη συνισταμένη των εν λόγω πρωτογενών και δευτερογενών επιπτώσεων. Στην Ελλάδα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 η πραγματική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) της οικονομίας υποχώρησε κατά 14,0% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, με αντίστοιχες μειώσεις σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας πλην των κατασκευών (+24,2%) και της δημόσιας διοίκησης (+0,9%)[7]. Οι μεγαλύτερες μειώσεις της ΑΠΑ σημειώθηκαν στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης και καταλυμάτων (57,1% της συνολικής μείωσης ΑΠΑ) και των τεχνών (10,1%), με τους κλάδους των ορυχείων / μεταποίησης και των επαγγελματικών / επιστημονικών δραστηριοτήτων να ακολουθούν (9,3% και 9,1% της συνολικής μείωσης ΑΠΑ, αντίστοιχα).

Συνεπώς, και σε αντιστοιχία με τη στόχευση των μέτρων περιορισμού των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, η μεγαλύτερη επίδραση του lockdown του δεύτερου τριμήνου 2020 φαίνεται να καταγράφεται στους κλάδους του εμπορίου, του τουρισμού, των τεχνών, της μεταποίησης και των επιστημονικών/διοικητικών θέσεων.

Σε συσχέτιση με την εξέλιξη της ΑΠΑ, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 14,0% έναντι του προηγουμένου τριμήνου, και κατά 15,2% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2019. Όλες οι συνιστώσες του ΑΕΠ κινήθηκαν αρνητικά σε όρους όγκου, όπως ήταν αναμενόμενο εν μέσω της διαταραχής στην παραγωγή και της δευτερογενούς μετάδοσής της σε μη άμεσα πληττόμενους κλάδους μέσω της μείωσης της ζήτησης.


[1]     Ενδιάμεσες θερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ιούλιος 2020.

[2]     Της τάξης του 8,7%, σε συμβατότητα με την τελευταία εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Θερινές Οικονομικές Προβλέψεις Ιουλίου 2020).

[3]     Ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (Σεπτέμβριος 2020).

[4]     Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν τον SARS-COV2 (Χειμερινές Προβλέψεις Φεβρουαρίου 2020), η προς τα πάνω απόκλιση του ρυθμού ανάπτυξης της Ελλάδας έναντι της Ευρωζώνης αναμενόταν το 2020 στις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τις εθνικές προβλέψεις, η διαφορά προσέγγιζε τις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

[5]     Το 2019, στο τρίτο τρίμηνο του έτους συγκεντρώθηκε το 55% των ετήσιων τουριστικών αφίξεων από το εξωτερικό (στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος).

[6]     Στο διάγραμμα 1.1 αυτό αντανακλάται στην μικρότερη κλίση της καμπύλης ανάκαμψης στην Ελλάδα. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπάρξει αντίστοιχη αναθεώρηση για την Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του επόμενου γύρου Οικονομικών προβλέψεών της, τον Νοέμβριο 2020 (στη βάση των νεότερων επιδημιολογικών δεδομένων έναντι του τελευταίου γύρου, Ιουλίου 2020).

Σχετικα αρθρα

Bloomberg : Δεν αποκλείεται η απόδοση του ελληνικού 10ετούς να πέσει κάτω από το 0%

admin

Κοροναϊός : Αλλάζουν όλα στις πληρωμές για ενοίκια

admin

Τρόικα: Ρίχνει την κυβέρνηση με ένα… email!

admin

«Μαύρες ημέρες» βλέπουν 7 στους 10 νέοι εργαζόμενοι

admin

Πώς θα εξασφαλίσετε επιστροφή από την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ

admin

Ασθμαίνουσα ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο

admin

Ανάσα κατ’ αρχήν για την Τερέζα Μέι

admin

Έρευνα: Πόση όρεξη για διακοπές έχουν οι Ευρωπαίοι – Τι γίνεται με την Ελλάδα

admin

Γεωργιάδης: Τα μέτρα δεν ισχύουν για επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε απολύσεις

admin

Νέα βαριά εκλογική ήττα για τον Μάρτιν Σουλτς

admin

Κοροναϊός : Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε το κολοσσιαίο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας

admin

DW: Τέλος της κρίσης και των μνημονίων το 2018;

admin

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : Εγκρίθηκαν τα κονδύλια

admin

Κοροναϊός : Άδειες στους γονείς με παιδιά έως 15 ετών μετά το λουκέτο στα σχολεία – Μέτρα για εργαζόμενους

admin

Το Ιράν δεν έχει πολλά να κερδίσει από την επίθεση στα τάνκερ

admin

Κοινωνικό μέρισμα : Πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς

admin

Έρχεται οικονομικός χειμώνας;

admin

Thomas Cook : Δάνεια με επιδότηση τόκων στις εταιρείες που επλήγησαν από την πτώχευση

admin