Image default
Οικονομία

Η Ελλάδα που διαπρέπει: Από το εργαστήριο στην αγορά και τώρα με… άλμα στο Nasdaq

Η περίπτωση της εταιρείας Advent Technologies που σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν δρασκελίσει το κατώφλι του Nasdaq έχει ξεχωριστή ιδιαιτερότητα για τα ελληνικά δεδομένα. Εξηγούμαι: Η εταιρεία δεν κατάφερε απλώς και μόνο να μεταφέρει τα αποτελέσματα της έρευνας της από το εργαστήριο στην αγορά, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματική και εμπορική αξιοποίηση τους αλλά ανοίγει και ένα νέο κεφάλαιο στην διαδρομή της μέσω ενός μεγάλου χρηματιστηρίου με διεθνή εμβέλεια.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινώ ένα από τα Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) που ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Ρίο Πάτρας το 1984 ως ανεξάρτητο ακαδημαϊκό ινστιτούτο. Με άλλα λόγια, πρόκειται για το μόνο Ινστιτούτο του ΙΤΕ που βρίσκεται εκτός της Κρήτης.Το 1987 το ΙΕΧΜΗ ενσωματώθηκε στη δομή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που η έδρα της διοίκησης του βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένας Τεχνοβλαστός

Στο site του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διαβάζω σχετικά με την Advent: «Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 από ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και χρηματοδοτήθηκε από βιομηχανικούς εταίρους, ιδιώτες επενδυτές, καθώς και από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος ΠΡΑΞΕ Β. Αναπτύσσει νέα υλικά και συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές, όπως κυψελίδες καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας τύπου PEM και οργανικά φωτοβολταϊκά».

Μάλιστα, στην ίδια ενότητα του site μπορεί κανείς να βρει ενδιαφέροντα στοιχεία για την δραστηριότητα της. Πιο συγκεκριμένα, η Advent διαθέτει τεχνογνωσία στον τομέα των κυψελίδων καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας τύπου PEM. Επιπλέον ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Συστοιχιών Κυψελίδων Καυσίμου Υψηλής Θερμοκρασίας τύπου PEM.

Παρά το διεθνές «άνοιγμα» των δραστηριοτήτων της, μια από τις βάσεις της Advent βρίσκεται στην χώρα μας – ή καλύτερα, εξακολουθεί και βρίσκεται στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα, στη Πάτρα, στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Ο συνιδρυτής

Από την Πάτρα ταξιδεύσουμε για Αθήνα θα βρούμε τον Δρ Βασίλη Γρηγορίου – CEO και συνιδρυτή της Advent Technologies Inc.- να κατέχει την θέση του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και συνάμα, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο ιστορικού δημόσιου επιστημονικού- ερευνητικού κέντρου της χώρας. Με λίγα λόγια, στο πρόσωπο του Διευθυντή του ΕΙΕ έχουμε την ενιαία έκφραση μιας ιδανικής διαδικασίας που αποτελούσε ζητούμενο δεκαετιών για την ελληνική «έρημη χώρα». Στο ίδιο πρόσωπο συναντάται η ιδιότητα του ερευνητή ενός δημόσιου ερευνητικού κέντρου αλλά και εκείνη του συνιδρυτή μιας εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας που κατάφερε να καταξιωθεί στη διεθνή αγορά και πολύ σύντομα, και εκείνη του μετόχου μιας εισηγμένης εταιρείας στο Nasdaq.

Στο site του ΕΙΕ βρήκα το βιογραφικό του Δρ Βασίλη Γρηγορίου: «Ο Δρ. Β. Γρηγορίου είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας ο οποίος κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετούς σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα, έχει θητεύσει σε ερευνητικές και διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) όσο και στις ΗΠΑ (Advent Technologies, Northeastern, MIT, Polaroid, Princeton).

Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται σε ευρεία θεματολογία που περιλαμβάνει τα πεδία των εύκαμπτων φωτοβολταϊκών κυψελίδων βασισμένων σε οργανικούς ημιαγωγούς και των οπτικά ενεργών υλικών βασισμένων σε συζευγμένα ολιγομερή και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών. Η προηγούμενη ερευνητική του δραστηριότητα περιλάμβανε χαρακτηρισμό πολυμερών υγρών κρυστάλλων, χαρακτηριστικά προσανατολισμού ιονικών πολυμερικών πολυστοιβάδων σε πρότυπες αυτοσυγκροτούμενες μονοστοιβάδες καθώς και χημειομετρία.

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 3 βιβλία, 6 κεφάλαια σε βιβλία, 92 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές και 146 επιστημονικές παρουσιάσεις. Είναι επίσης, συνεφευρέτης 15 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο (University of Massachusetts) και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στις ΗΠΑ (University of Connecticut) όσο και στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης για την Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία (Society for Applied Spectroscopy – SAS) κατά το έτος 2001.

Ο Δρ. Γρηγορίου είναι ο Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για το πρόγραμμα Horizon 2020, τις δράσεις Mari Sklodowska-Curie και τον τομέα των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and Emerging Technologies-FET). Το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό €80 δισεκατομμυρίων για 7 χρόνια (2014-2020). Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) είναι να ενθαρρύνει την υψηλής ποιότητας έρευνα στην Ευρώπη, παρέχοντας ανταγωνιστική χρηματοδότηση και να υποστηρίξει την πρωτοποριακή έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία στα πλαίσια της επιστημονικής αριστείας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των πλάνων χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 είναι ύψους 13,095 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Η συγχώνευση

Ας έρθουμε στις τελευταίες εξελίξεις. Η εισαγωγή της Αdvent στο Nasdaq θα πραγματοποιηθεί μέσω συγχώνευσης με την AMCI και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2020. H νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Advent και της AMCI θα ονομάζεται Advent Technologies Holdings Inc. και τα στελέχη της Advent θα αναλάβουν τη διοίκησή της. Η αποτίμηση της νέας εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 358 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει οριστική συμφωνία, η ολοκλήρωση της οποίας εναπόκειται στην έγκριση των μετόχων της AMCI και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το όνομα της Αdvent. Θα την θυμηθούμε αρκετά φορές τα επόμενα χρόνια καθώς έχει συνδέσει την παρουσία και τη δράση της με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή  fuel cells (κυψέλες καυσίμου) επόμενης γενιάς που αναμένεται να αντικαταστήσουν τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τις γεννήτριες. Οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούν υδρογόνο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές καθαρών υγρών καυσίμων (efuels) για την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει πολλαπλές χρήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία (ειδικά σε επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά μεγάλου κυβισμού), στην αεροναυπηγική (drones) και στην παραγωγή ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid). Επιπλέον, τα υλικά που έχει αναπτύξει η Advent έχουν εφαρμογές στην παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και σε μεγάλες μπαταρίες αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας (flow batteries).

Γράψτε το σχόλιό σας

Σχετικα αρθρα

Μ. Βαρβιτσιώτης: To μεγάλο στοίχημα για τη χώρα

admin

Η πανδημία κάνει έναν άνισο κόσμο ακόμη πιο άνισο

admin

Μείωση ΦΠΑ: Ο νέος τιμοκατάλογος σε καφέδες, σινεμά, ΜΜΜ – Τι θα πληρώνουμε από 1η Ιουνίου

admin

«Βουτιά» άνευ προηγούμενου του ΑΕΠ της Κίνας το α΄ τρίμηνο

admin

Bloomberg: Η Ελλάδα πάει για αρνητικό επιτόκιο -Η κρίση στην Ευρωζώνη έχει παρέλθει οριστικά

admin

Σε κρίσιμη καμπή η οικονομική κρίση στην Αργεντινή

admin

Εκκληση Μακρόν για δημοσιονομική αλληλεγγύη στην Ευρώπη

admin

Η VW αντιμέτωπη με τη βρετανική δικαιοσύνη

admin

Κοινωνικός Τουρισμός : Βήμα – βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις

admin

Εργασιακά: Φόβοι για απολύσεις και μειώσεις αποδοχών

admin

Χρ. Σταϊκούρας: Η υψηλή ανάπτυξη στους επτά στόχους του ΥΠΟΙΚ για το 2020

admin

Β. Κορκίδης: Πρόταση στα Επιμελητήρια για εμπάργκο σε τουρκικά προϊόντα-υπηρεσίες

admin

Τουρισμός : Τι ζήτησε ο ΣΕΤΕ στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό

admin

Αναδρομικά έως 1.764 ευρώ τον Απρίλιο

admin

Τέλη κυκλοφορίας : Τρέξτε να πληρώσετε, έρχονται πρόστιμα

admin

Κοροναϊός : Ο βασιλιάς Σαλμάν θα προεδρεύσει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της G20

admin

Συνέχεια κατάρρευσης στο Χρηματιστήριο με απώλειες 5,24%

admin

WSJ : Μείωση δασμών κατά 50% προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Κίνα

admin