Image default
Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 68,5% του εταιρικού ομολόγου

ΟΠΑΠ: Σε ιδιώτες επενδυτές το 68,5% του εταιρικού ομολόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €200 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.10.2020, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €611,9 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,06 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.046.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,10% είναι οι εξής:

α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 363.860 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,65% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 237.461 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 26,53% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 63.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 13.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

wirigorigr

Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε. σημειώνει ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου και θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους €200 εκατ.:

feeee

Αναφορικά με την ως άνω αποπληρωμή δανείου διευκρινίζεται ότι αφορά στην ολική αποπληρωμή του από 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €200 εκατ. το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια, υπολοίπου €150 εκατ. την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 14.10.2020 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 16.10.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 27.10.2020.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΟΠΑΠΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “OPAPB2”. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

 • ΟΠΑΠ
 • ομόλογο
 • εταιρικό ομολογο
 • διάθεση ομολογιών
 • επενδυτές

  Σχετικα αρθρα

  Ικτίνος: Πού οφείλεται η πτώση των επιδόσεων 6μήνου

  admin

  ΟΠΑΠ: Υπερκαλύφθηκε κατά 3,06 φορές η έκδοση των 200 εκατ. ευρώ

  admin

  ΕΥ: Πώς βλέπουν οι επενδυτές τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης

  admin

  Νέα υπηρεσία αποστολής εμβασμάτων από την PayPal

  admin

  Η Ρωσική Πρεσβεία τίμησε τον Νίκο Δασκαλαντωνάκη

  admin

  Πολυεθνικές μποϊκοτάρουν το Facebook και κόβουν τις διαφημίσεις

  admin

  Προγραμματίζει επενδύσεις 178 εκατ. ευρώ η ΕΥΑΘ

  admin

  Alpha Trust: Στις 4/2 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και split της μετοχής

  admin

  Emirates: Θα πετάει σε όλους τους προορισμούς της το καλοκαίρι του 2021

  admin

  Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει η προσφορά για το καζίνο στο Ελληνικό

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

  admin

  Intralot: Λανσάρει στη Μάλτα στοιχηματικό προϊόν βασισμένο σε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

  admin

  Autohellas: Μείωση 18,3% των εσόδων το α΄ εξάμηνο του 2020, στα 211,4 εκατ. ευρώ – Στο 1,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη

  admin

  «Πράσινο φως» για την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στην αγορά της Νοτίου Κορέας

  admin

  Unilever: Αναστέλλει τις διαφημιστικές της καταχωρήσεις σε Facebook, Twitter και Instagram

  admin

  Ποιος είναι το αφεντικό; Η πρωτοβουλία για τον αγροδιατροφικό τομέα που ήρθε στην Ελλάδα

  admin

  Αλλαγή σελίδας στον ΣΕΒ με πρόεδρο τον Δ. Παπαλεξόπουλο

  admin

  Μυτιληναίος: Πώληση 245 ΣΜΕ από τον Ευάγγελο Χρυσάφη

  admin