Image default
Οικονομία

Νομοσχέδιο : Πρόστιμο έως και 2.000.000 ευρώ για παραβάσεις παρόχων on line υπηρεσιών

Τη θέσπιση κανόνων που δίνουν σε ενώσεις και δημόσιους φορείς τη δυνατότητα να ασκούν συλλογική αγωγή για παράνομη συμπεριφορά παρόχων επιγραμμικών (on line) υπηρεσιών, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή.

Εξωδικαστική επίλυση

Το σχέδιο νόμου, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής, φέρει τον τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις».

Εχει δε προγραμματισθεί να εισαχθεί για συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, για πρώτη φορά επιχειρείται η πολυεπίπεδη ενεργοποίηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και προσφέρεται πλαίσιο διαβαθμισμένης προστασίας σε επιχειρηματικούς χρήστες και χρήστες εταιρικών ιστοτόπων, οι οποίοι μπορούν πλέον: α) να υποβάλουν καταγγελία μέσω εσωτερικού συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών, που υποχρεούνται να παρέχουν οι πάροχοι (εξαιρούνται της υποχρέωσης οι μικρές και οι πολύ μικρές πλατφόρμες), β) να επιλέξουν τη διαμεσολάβηση (για τον σκοπό αυτό οι πάροχοι υποχρεούνται πλέον να υποδεικνύουν τουλάχιστον δυο διαμεσολαβητές), γ) να επιλέξουν εξειδικευμένη διαμεσολάβηση.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιχειρείται η επίλυση διαφορών σε προγενέστερο στάδιο, εκτός δικαστηρίων, με κύριο στόχο, αφενός την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τους επιχειρηματίες χρήστες (αγορά) και αφετέρου την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από σωρεία υποθέσεων (δημόσια διοίκηση).

Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι εν λόγω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι αυξάνουν και την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα, τόσο των δικαστηρίων, τα οποία ασχολούνται πλέον με λιγότερες αλλά σημαντικότερες υποθέσεις, όσο και την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα της αγοράς, καθώς σωρεία προβλημάτων και στρεβλώσεων αντιμετωπίζεται γρήγορα και έγκαιρα από τους παρόχους ή μέσω της διαμεσολάβησης.

Σημαντική παράμετρος είναι και η αύξηση της διαφάνειας, τόσο στην αγορά, όσο και σε όρους ανταγωνισμού, που επιτυγχάνονται με τις ρυθμίσεις περί διαφάνειας: α) στους όρους και τις προϋποθέσεις, β) στον περιορισμό, στην αναστολή, στον τερματισμό της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών και γ) στην κατάταξη των χρηστών μέσα στις πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μητρώου, το οποίο θα τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΔΙ.Μ.Ε.Α). Η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο συνιστά τεκμήριο της νομικής ικανότητας της ένωσης ή του δημόσιου φορέα να ασκήσει τη σχετική συλλογική αγωγή.

Ορίζεται η ΔΙ.Μ.Ε.Α, ως αρμόδια για την εποπτεία της συμμόρφωσης των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή των επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150. Η μονάδα θα δρα, είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας, σε περιπτώσεις οι οποίες κρίνεται ότι έχουν ευρύτερη σημασία για την προστασία της λειτουργίας της αγοράς.

Αποκτά πρόσβαση

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, διατηρεί στο αρχείο της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και αναζητά πληροφορίες σχετικά με πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

Επιπλέον, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Ειδικότερα, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί είτε να απευθύνει σύσταση για συμμόρφωση εντός οριζόμενης προθεσμίας, είτε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από 1.500 έως 2.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, τροποποιείται η αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία λαμβάνει πλέον εντολή για τη διαγραφή συγκεκριμένου ιστοτόπου αντί για τεκμηριωμένη γνωμάτευση για θέση εκτός λειτουργίας ιστοτόπων.

Τέλος, υπάρχουν και ρυθμίσεις για την ενίσχυση της στελέχωση και της αποσαφήνισης των υπηρεσιών της ΔΙ.ΜΕ.Α..

-

Σχετικα αρθρα

Γερμανία: Βιώσιμη οικονομία με πράσινες επενδύσεις ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ

admin

Πως υπολογίζεται η αξία ακινήτου που κληρονομείται για τον φόρο κληρονομιάς

admin

Τουρισμός: Ελλάδα και Ισπανία προτιμούν οι Ιταλοί που θα κάνουν διακοπές στο εξωτερικό

admin

ΕΕ: Υπό εξέταση το «αγκάθι» με Γερμανία για την αγορά των κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ

admin

Χρ. Σταϊκούρας-5ετές ομόλογο: Αντλήθηκαν 3 δισ. με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο

admin

Κομισιόν: «Φωτογραφική» ρύθμιση μπλοκάρει τις κινεζικές επιχειρήσεις από την ΕΕ

admin

Η Κομισιόν επικαιροποίει τη βιομηχανική στρατηγική προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη

admin

Κομισιόν: Φρένο στην επενδυτική συμφωνία με Κίνα, λόγω των κυρώσεων σε 5 ευρωβουλευτές

admin

ΤτΕ: Νέα εφαρμογή ESS για την ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων εξωτερικού τομέα

admin

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων με απόδοση -0,40%

admin

Βερολίνο: Υψηλού επιπέδου επαφές του Χ. Θεοχάρη για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού

admin

Χρ. Μεγάλου: Ανάπτυξη άνω του 4% από φέτος και τα επόμενα χρόνια

admin