Image default
Επιχειρήσεις

Νίκας: Από 17 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Νίκας: Από 17 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Η Τρίτη, 17.11.2020, ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, €0,12 ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ σε συνέχεια του Reverse Split των μετοχών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 02.09.2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας (reverse split 3:1), και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Για λόγους στρογγυλοποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών (€4.783.872,60) και διαιρείται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες πέντε (39.865.605) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία.

Την Τετάρτη, 4.11.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 116526 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.”), στη συνεδρίασή της, τη Δευτέρα, 09.11.2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,12 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Εταιρίας, η Τετάρτη, 11.11.2020 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 119.596.817 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, Πέμπτη, 12.11.2020, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Παρασκευή, 13.11.2020 (Record Date).

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 39.865.605 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,12 ανά μετοχή, ορίζεται η Τρίτη, 17.11.2020.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

 • reverse split
 • ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
 • ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 • γενική συνέλευση
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 • Χρηματιστήριο Αθηνών

  Σχετικα αρθρα

  Euromedica: Αίτηση στο άρθρο 106β – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο εξυγίανσης

  admin

  Mytilineos: Επένδυση που ανατρέπει δεδομένα στην αγορά ηλεκτρισμού

  admin

  EY: Ο COVID-19 ανέκοψε τη δυναμική των δημοσίων εγγραφών το πρώτο τρίμηνο του 2020

  admin

  Στάσσης: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια μπαταρία με ρόδες

  admin

  MLS: Αποχωρεί από CEO έπειτα από μόλις 5 μήνες ο Νάρκισσος Γεωργιάδης

  admin

  Καμπάνια της D-Marin μας καλεί να επανασυνδεθούμε με τη θάλασσα

  admin

  Ο καιρός χάλασε τα σχέδια του Έλον Μασκ – Αναβλήθηκε η ιστορική εκτόξευση

  admin

  ΕΥ: Ανάγκη για ολικό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα

  admin

  Πορτογαλία: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει το 72,5% του εθνικού αερομεταφορέα TAP

  admin

  Χ.Α.: Συνεχίζονται οι ταλαντώσεις γύρω από τις 700 μονάδες

  admin

  Creta Farms:Η απόφαση που ανοίγει τον δρόμο στο νέο επενδυτή

  admin

  Η Ferrari ξεπέρασε σε αξία τις General Motors και Ford

  admin

  Online απόβαση της H&M στην ελληνική αγορά

  admin

  Σε ποιο νησί λειτούργησε το 70% των 5άστερων ξενοδοχείων

  admin

  MLS: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου

  admin

  Το νέο χρονοδιάγραμμα «χρηματοδότησης» της ΔΕΗ

  admin

  Προσφυγή του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου για την αποφυλάκισή του

  admin

  ΝΕΩΡΙΟΝ: Τι θα συζητηθεί στη ΓΣ της 10ης Σεπτεμβρίου

  admin