Image default
Ευρώπη

Ψηφιοποιήθηκε ο πλούτος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών μέσω ΕΣΠΑ

Ένα έργο το οποίο ανέμεναν εδώ και χρόνια οι Πατρινοί και που μετά από πολλά χρόνια αδράνειας μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, αφορά αυτό  της Ψηφιοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και πρόκειται για ένα ένα σημαντικό εγχείρημα, ενταγμένο στο ολοκληρωμένο, στρατηγικό, αναπτυξιακό σχέδιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Πάτρας.

Ουσιαστικά όλος ο θησαυρός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι προσβάσιμος στον κάθε χρήστη. Και έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας και του περιορισμού των ατόμων που μπορούν να συναθροιστούν σε χώρους πολιτισμού.

Ουσιαστικά το έργο αφορά την ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, φωτογραφικών αρχείων, έργων τέχνης και βιβλία τοπικού και γενικού περιεχομένου από τις συλλογές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.

Ένα έργο που ξεκίνησε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων στο πλασίο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Όπως είχε τονιστεί κατά την διάρκεια της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, στόχος είναι η διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος και τη διάδοση της σπουδαίας συλλογής που διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας, η οποία πλέον αποκτάει νέα δυναμική, σαφώς πιο εξωστρεφή σε σχέση με σήμερα. Σημειωτέον ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρχου Βότση και διανύει πλέον το 110ο έτος λειτουργίας της αποθησαυρίζοντας πάνω από 200.000 τόμους, μεταξύ αυτών πολύτιμα και σπάνια βιβλία από τον 16ο αιώνα. Οι πολύτιμες ψηφιακές πληροφορίες έχουν εγγραφεί στην υποδομή που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Έτσι, στο αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων.

Το ζήτημα είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα η σημερινή δημοτική αρχή και παρά τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, ο Δήμος κατάφερε να το ολοκληρώσει με επιτυχία. Δεν είναι δα και εύκολο σε λίγο χρονικό διάστημα να αναδειχτεί ένας τέτοιος θησαυρός.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Δήμος Πατρέων ως προς τους στόχους που είχαν τεθεί: «Με στόχο την υλοποίηση µιας σειράς δράσεων, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάδειξη του πλούτου της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υλοποιήθηκε το έργο µε τίτλο «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων (ΒΑΑ). Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Απρίλιο του 2020.

Η πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο αφορά όλα ανεξαιρέτως τα µέλη της τοπικής κοινότητας από τον απλό πολίτη έως τον ερευνητή, µαθητή και φοιτητή.

Η στρατηγική του έργου, εκτός από την ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση µέρους της συλλογής της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών αφορούσε και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, στην προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην διάσωση του ευάλωτου υλικού καθώς και στην αναβάθµιση του εξοπλισµού και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση προϋποθέσεων ψηφιοποίησης όλου του υλικού το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή».

Συνεχίζοντας ο Δήμος, επισημαίνει: «Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με προϋπολογισμό σύμβασης 127.418,00€ (χωρίς ΦΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».

Μέσω του έργου δίνεται η δυνατότητα περιήγησης στο ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό απόθεµα της πόλεως των Πατρών, το οποίο ψηφιοποιήθηκε µέσω της Πράξης και διατίθεται από το αποθετήριο της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, δωρεάν σε όλους για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της Πράξης αφορούν:

Οι πολύτιμες ψηφιακές πληροφορίες θα εγγραφούν στην υποδομή που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Έτσι, στο αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης θα τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων.

Το έργο της «ψηφιοποίησης»

Συνολικά το προς ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση υλικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών περιλαμβάνει:

1. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση /τεκμηρίωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 59 χειρόγραφοι τόμοι με 25.000 σελίδες

2. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση / τεκμηρίωση 400 τουλάχιστον πινάκων ζωγραφικής, (Ζωγραφικά έργα Επ. Θωμόπουλου, Σχέδια Θεάτρου Απόλλωνα, κλπ)

3. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου – Φωτογραφικό Αρχείο Μανιάκ που αποτελείται από 51 φωτογραφίες και 1.500 τυπωμένες φωτογραφίες του Αρχείου Δωρή)

4. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Ιστορικού Αρχείου 25.000 σελίδων

5. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Βιβλίων από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης

6. Εισαγωγή σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Παλιάς Συλλογής (Έντυπες Κάρτες, Δελτία, Καταλόγους), με 50.000 εγγραφές από τις έντυπες καρτέλες καταλογογράφησης από τον δελτιοκατάλογο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η εισαγωγή των στοιχείων έγινε στο αυτοματοποιημένο σύστημα openabekt το οποίο χρησιμοποιεί η υπηρεσία.

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα συνοδεύονται από κατάλληλη τεκμηρίωση (μεταδεδομένα), σε σημαντικό βάθος, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της αρτιότητας και της ιστορικής, της πολιτικής, της κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του υλικού. Για τις παραπάνω υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα και οδηγίες.

• Παράδοση και Εγκατάσταση Σαρωτή Υπερκείμενης Κάμερας

• Εκπαίδευση στελεχών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ψηφιοποίησης, είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του περιεχομένου του συστήματος και διαχειρίζονται το σύστημα πλήρως μετά και την ολοκλήρωση του έργου.

Το ψηφιοποιημένο υλικό αναρτήθηκε στο αποθετήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, το οποίο δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Για την είσοδο στο ψηφιακό περιεχόμενο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους: www.patrasculture.gr/ patraslibrary.weebly.com/.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και το symboulos.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

Σχετικα αρθρα

Χρηματοδότηση 100 εκ. ευρώ σε μικρομεσαίους σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία από ΕΤΕπ και Παρευξείνια Τράπεζα

admin

Η ΕΕ επιδοτεί πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα με 350 εκατ. ευρώ

admin

Κάλεσμα Κομισιόν σε startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επιχορήγηση καινοτομιών σχετικών με τον κορωνοϊό

admin

Αναβάλλεται η σύνοδος Κίνας- ΕΕ

admin

Κομισιόν: Ορόσημο η άρση των capital controls στην Ελλάδα

admin

Λαβρόφ: Κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να καθορίσει το εύρος των χωρικών υδάτων έως τα 12 μίλια

admin

WWF: Μειώθηκε κατά 68% ο πληθυσμός άγριας ζωής από το 1970

admin

Ιταλία – κορωνοϊός: συναγερμός στις ελληνικές αρχές

admin

Πράσινες χρηματοδοτήσεις φέρνει η Eυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

admin

Σαρλ Μισέλ για Τουρκία: Όλες οι επιλογές στο τραπέζι – Στόχος ο εποικοδομητικός διάλογος με την Άγκυρα

admin

Ευρωπαϊκό έργο INGENIOUS – ΕΜΠ: Έξυπνη στολή που συνδυάζει 3 τεχνολογίες

admin

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής

admin

Η ΕΚΤ αντίθετη στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «κακής τράπεζας»

admin

ΝΔ: Ερώτηση στον Μπορέλ για τις δηλώσεις του Στόλτενμπεργκ

admin

Ειδικό θέμα: Η φυγή των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας

admin

Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα στηρίζει διαχρονικά τη διεύρυνση στα Βαλκάνια

admin

Covid-19: Η Ελλάδα ανάμεσα στα κράτη υποδοχής του αποθεματικού ιατρικού εξοπλισμού rescEU

admin

Στρέφεται προς το LNG η Ανατολική Μεσόγειος;

admin