Image default
Επιχειρήσεις

Νίκας: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Νίκας: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

Η εταιρεία Νίκας ανακοίνωσε ότι από την 20.11.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.11.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και των κατά εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν και του Ν. 4706/2020.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 13.288.535 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ, που θα εκδοθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην “Κατηγορία Επιτήρησης” της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 “Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής” του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Έγκριση από το Χ.Α. της αποκοπής των δικαιωμάτων και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.*: Παρασκευή 20.11.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης: Παρασκευή 20.11.2020

Ανάρτηση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χ.Α. και της Ε.Κ.: Παρασκευή 20.11.2020

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη ανάρτηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρίας: Παρασκευή 20.11.2020

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης: Δευτέρα 23.11.2020

Ημέρα Αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής: Τρίτη 24.11.2020

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ (record date): Τετάρτη 25.11.2020

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑT: Πέμπτη 26.11.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών: Παρασκευή 27.11.2020

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης: Δευτέρα 07.12.2020

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών: Πέμπτη 10.12.2020

Κατανομή αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ.: Παρασκευή 11.12.2020

Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το ΔΣ της Εταιρείας: Δευτέρα 14.12.2020

Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρίας για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών: Δευτέρα 14.12.2020

Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.*: Πέμπτη 17.12.2020

Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών (Η.Δ.Τ., ιστοσελίδες Χ.Α και Εταιρείας): Πέμπτη 17.12.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών: Δευτέρα 21.12.2020

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

 • Νικας
 • ενημερωτικό δελτίο
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • δημόσια προσφορά

  Σχετικα αρθρα

  Το public cloud της IBM υιοθετεί η Aegean

  admin

  Πώς θα μοιάζει η εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών το 2030

  admin

  Αύξηση κερδών και πελατολογίου για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο α’ εξάμηνο

  admin

  Σχέδιο αναδιοργάνωσης ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ με τις προτροπές της Κομισιόν

  admin

  Καραμολέγκος: Αποχωρεί από την εισηγμένη η Αρτοποιία Σταύρος Νένδος

  admin

  Επέστρεψε στα κέρδη η Καραμολέγκος

  admin

  Παπουτσάνης: Διευκρινίσεις για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών α’ εξαμήνου

  admin

  Σαράντης: Τι απαντά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργίας της

  admin

  Εμπλοκή Diversa σε επενδυτικό σχέδιο στη Ζάμπια

  admin

  Σφακιανάκης: Εγκρίθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου από την ΓΣ

  admin

  Πώς πνίγηκε η ΕΥΔΑΠ με τα έργα διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής

  admin

  Υπεγράφη η νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στον ΟΛΘ

  admin

  Έρευνα HSBC: Ανέτοιμες οι μισές εταιρείες του πλανήτη για την πανδημία του κορωνοϊού

  admin

  Άνω – κάτω με τη μετάθεση πληρωμών για το 2021 της ΤUI στους Έλληνες ξενοδόχους

  admin

  Επιβράβευση των Ομίλου Quest για τις δράσεις αρωγής στους πυροπαθείς

  admin

  Ερευνα KPMG: Το ανθρώπινο δυναμικό, η πιο σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις

  admin

  Revoil: Αύξηση 23% στα κέρδη προ φόρων το εννεάμηνο του 2020

  admin

  Βραβείο καλύτερης ασφαλιστικής 2020 για την Εθνική Ασφαλιστική

  admin