Image default
Επιχειρήσεις

MLS Πληροφορική: Αίτημα μετάθεσης της πληρωμής κουπονιού 

Την μετάθεση της πληρωμής κουπονιού κατά τρεις μήνες αιτήθηκε η MLS Πληροφορική για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID19.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η MLS Πληροφορική ενημερώνει αναφορικά με το Πρόγραμμα Εταιρικού Ομολόγου ΜΛΣ02 έκδοσης της 10.08.2017, ότι έχει αιτηθεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, την μετάθεση πληρωμής του Κουπονιού ΜΛΣ02 στις 30.11.2020 κατά τρείς μήνες και την εφεξής καταβολή του Κουπονιού Ομολόγου ανά εξάμηνο.

Το αίτημα αυτό υποβάλλεται προκειμένου να μπορέσει η εταιρία να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τον COVID19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και οι οποίες έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στους Όρους του εν λόγω Προγράμματος.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνει για την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 17-12-2020.

Σλυγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 25-11-2020, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την 23-12-2020 και ώρα 15.00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σχετικα αρθρα

Μάχη επιβίωσης για τις επιχειρήσεις – Πώς θα γίνει το νέο αναπτυξιακό «restart»  

admin

Εφοπλιστές και ίδρυμα Ωνάση «μπαίνουν» στα Αττικά Πολυκαταστήματα

admin

Γερμανικές εταιρείες συνέβαλαν στον επάνδρωση του τουρκικού στόλου drones

admin

Συλλογή Σχολικών Ειδών από την Alpha Bank σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

admin

Το εθνικό κολλέγιο άμυνας του Ισραήλ επισκέφτηκε την Intracom

admin

Πλειοψηφική θέση απέκτησε η Chipita στην EPTA America

admin

Σάμιος (Folli Follie): Προ των πυλών το σχέδιο εξυγίανσης

admin

Πρωταθλήτρια στις νέες εργασίες του κλάδου το 2019 η Εθνική Leasing

admin

Mytilineos: Kοντά στην ανάληψη της εργολαβίας για Άκτιο-Αμβρακία

admin

Euroxx: Αναβολή στην απόφαση απορρόφησης της «Αττικές Επενδύσεις»

admin

Αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα ο οινοποιητικός κλάδος

admin

ΕΤΕ: Νέο «κορσέ» για προσωπικό και κόστη έβαλε η DG Comp

admin

Επιστρεπτέα προκαταβολή III: Ανοίγει η πλατφόρμα, ποιους KAΔ αφορά

admin

Ελλάκτωρ: Αναβάλλεται για τις 27 Ιανουαρίου η γενική συνέλευση των μετόχων

admin

Η αλυσίδα Aria Hotels ενισχύει την παρουσία της στη Δυτική Μάνη

admin

Συνεισφορά 352 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ από την Interamerican

admin

Vodafone TV: Καλωσορίζει το Netflix και προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές διασκέδασης

admin

G7: «Όχι» στην κυκλοφορία του Libra χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο

admin