Image default
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Κοντά στα 700 εκ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας στο εννεάμηνο

Λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα 696 εκατ ευρώ από 96, 9 εκατ. πέρσι και κέρδη προ φόρων 46 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 416,8 εκ. ευρώ, παρουσίασε η ΔΕΗ στο εννεάμηνο, εξέλιξη που σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Στάσση φέρνει ακόμη πιο κοντά την επιχείρηση στο στόχο για ετήσια λειτουργική κερδοφορία ύψους 850 – 900 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εσόδων, η Επιχείρηση παρουσίασε μικρή μείωση ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης ου μεριδίου της στην αγορά με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 3,5 δις. ευρώ από 3,6 δισ. ευρώ πέρσι. «Η βελτίωση της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019, των χαμηλότερων τιμών ενέργειας, των μειωμένων εκπομπών CO2 ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας και απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, της σταδιακής απομείωσης των ΝΟΜΕ και της μείωσης λειτουργικών δαπανών» σχολιάζει η διοίκηση.

Σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων, η εταιρεία κατάφερε να ενισχύσει την ρευστότητά της αντλώντας από την τιτλοποίηση απαιτήσεων έως 60 ημέρες, 150 εκατ. από την συνολική σύμβαση των 200 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξασφάλισε νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 330 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Οι θετικές αυτές επιδόσεις αποτελούν την καλύτερη ασπίδα απέναντι στο νέο κύμα πανδημίας με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη και η χώρα μας. Σε αντίθεση με τον Μάρτιο, διαθέτουμε πλέον περισσότερα εργαλεία για την διαχείριση των προκλήσεων που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας, έχοντας ανασχεδιάσει τα κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών μας, αυξάνοντας διαρκώς την χρήση του e-bill και των ηλεκτρονικών πληρωμών και παρέχοντας δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2020 για το σύνολο του Ομίλου έχουν ενισχυθεί από την επιστροφή 44,8 εκατ. λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 32,5 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε 696 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα και για λόγους συγκρισιμότητας, το EBITDA του εννεαμήνου 2019 προσαρμόζεται σε €96,9 εκατ. για την θετική επίπτωση από την επιστροφή €99,3 εκατ. έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το περιθώριο EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε 19,8% από 2,7% πέρυσι.

Το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση για το εννεάμηνο του 2020 έχει επηρεαστεί θετικά από τα μέτρα που ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2019 καθώς και από την χαμηλότερη Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και τον χαμηλότερο όγκο εκπομπών CO2 και τη σταδιακή μείωση της επιβάρυνσης από τα ΝΟΜΕ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε κέρδη 43,7 εκατ. ενώ χωρίς την προσαρμογή τα κέρδη ανέρχονται σε 46,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το εννεάμηνο 2019 οι ζημίες προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση ανήλθαν σε 451,2 εκατ. ή 416,8 εκατ. χωρίς τις σχετικές προσαρμογές για την προαναφερθείσα θετική επίπτωση από τον ΕΛΑΠΕ και για την αρνητική επίπτωση από την απομείωση αξίας των θυγατρικών «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.» κατά €64,9 εκατ.

Σημειώνεται ότι, το γ΄ τρίμηνο 2020 το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε σε €238,7 εκατ. έναντι €87,6 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση καταγράφηκαν κέρδη €14,8 εκατ. έναντι ζημιών €98,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Covid-19

Η Διοίκηση του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις σχετικά με τη ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 και τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία, μελετώντας σε συνεχή βάση τυχόν αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις, που ενδέχεται να προκύψουν, στην οικονομική τους θέση, τα λειτουργικά τους αποτελέσματα, τις χρηματικές ροές τους και την υλοποίηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών τους σχεδίων, προβαίνοντας σε εκτιμήσεις και ποσοτικοποιώντας όπου είναι εφικτό τα σχετικά μεγέθη. Από τις διενεργηθείσες εκτιμήσεις, δεν φαίνεται να προκύπτουν για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρεία αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις από τα μέχρι τώρα μέτρα για τη μη διάδοση του COVID-19.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 69,3% το εννεάμηνο 2020 από 76% το εννεάμηνο 2019. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 64,3% τον Σεπτέμβριο του 2020 από 71,8% τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 89,9% (από 96,9%) στην Υψηλή Τάση, 29,6% (από 45,6%) στη Μέση Τάση και 69,8% (από 77%) στη Χαμηλή Τάση.

Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 256,3 εκατ. ευρώ έναντι 508,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2019. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής καθώς η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά και στις χαμηλότερες επενδύσεις των Ορυχείων λόγω μείωσης των απαλλοτριώσεων.

Το καθαρό χρέος της ΔΕΗ στις 30.9.2020 ήταν 3.413,6 εκατ., μειωμένο κατά 273,4 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2019, λόγω της αύξησης των χρηματικών διαθεσίμων.

Διαβάστε ακόμα:

Facebook: Αξιόπιστες πληροφορίες για τα εμβόλια κατά του Covid – Το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζει

Τι θα γίνει με το ημιτελές mall του Βωβού στον Βοτανικό

«Eπιδημία» λουκέτων στη Βρετανία: Κλείνουν και τα Debenhams μετά την Arcadia

Σχετικα αρθρα

Η προετοιμασία του Έλον Μασκ για να στείλει 100 άτομα στο φεγγάρι – Το σχέδιο του ισχυρού της Tesla

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Έκτακτη ΓΣ των μετόχων στις 16/12/20 με θέμα τη διανομή κερδών για τη χρήση του 2019

admin

Στο «κόκκινο» οι τιμές ξενοδοχείων σε ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις αλλά και στην Αθήνα

admin

SOS από τα μικρά καταλύματα ανά την Ελλάδα – «Στέγνωσαν» από ρευστότητα

admin

Προσπάθειες για να παραμείνει η PITSOS στην Ελλάδα

admin

ΧΑ: Πρεμιέρα για το εταιρικό ομόλογο του ΟΠΑΠ

admin

Άρχισαν οι εθελούσιες στις αεροπορικές με αντάλλαγμα ασφαλιστικά και ταξιδιωτικά οφέλη

admin

Autohellas: Αύξηση 2% στον κύκλο εργασιών στο α’ τρίμηνο

admin

Πέντε ξενοδοχεία Louis στην Ελλάδα εξαγόρασε η Blackstone

admin

ΣΕΤΕ προς Μητσοτάκη: Χρησιμοποιείστε την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου στις κρατικές ενισχύσεις

admin

Volton: Αλλάζει τις ισορροπίες η εξαγορά της ΚΕΝ

admin

ΒΑΡΒΕΡΗΣ: Αποφάσεις για αμοιβές ΔΣ και μη διανομή μερίσματος

admin

Πλαίσιο: Στα 1,9 εκατ. τα κέρδη για τη χρήση του 2019

admin

Νέο κατάστημα για την εταιρεία «ΤHE FIXERS» στη Γλυφάδα

admin

Γυναικείο «άρωμα» στη νέα επένδυση της Coca Cola HBC στη Θεσσαλονίκη

admin

ΔΕΗ: Τέλη Μαρτίου η πρώτη τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

admin

Siemens: Παρουσιάζει το πρώτο βιομηχανικό 5G router

admin

ALD Automotive: Προσφέρει αυτοκίνητα σε ΜΚΟ για τις μετακινήσεις στη διάρκεια της πανδημίας

admin