Image default
Επιχειρήσεις

Βαράγκης: Εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης από τη ΓΣ

Βαράγκης: Εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης από τη ΓΣ

«Πράσινο» φως στη συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης της Βαράγκης ΑΒΕΠΕ, η οποία συνήφθη τον Σεπτέμβριο, καθώς και στο ιδιωτικό συμφωνητικό για διαγραφή χρεών της προς τρίτους, άναψε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η “Εταιρία”) ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 4.12.2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 13.11.2020 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1. Έγκριση της από 16.9.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

2. Έγκριση του από 14.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού δυνάμει του οποίου συμφωνείται η διαγραφή των οφειλών της Εταιρίας έναντι των α) “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, β) “ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο

3. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 16.9.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας (η “Συμφωνία Εξυγίανσης”), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής. Επιπλέον παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να χειριστεί συνολικά οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την ως άνω Συμφωνία Εξυγίανσης και την υλοποίηση των εκεί συμφωνηθέντων, καθώς και όπως εν γένει χειριστεί την διαδικασία εξυγίανσης της Εταιρίας, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την κρίση του και χωρίς περιορισμό στο μέτρο που εκτιμά πως αυτή είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί το από 14.9.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό διαγραφής οφειλών που συνήφθη μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου των α) “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, β)”ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.”, γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, δυνάμει των οποίων τα υπό (α) έως (δ) αναφερόμενα μέρη συμφώνησαν στη διαγραφή απαιτήσεών τους έναντι της Εταιρίας, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Δεδομένου ότι δυνάμει του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού η Εταιρία πρόκειται να απαλλαχθεί από υποχρεώσεις της έναντι των παραπάνω μερών, στο μέτρο που πληρωθεί η σχετική αίρεση, η σύναψή του κρίθηκε επωφελής για τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

3. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις».

 • ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 • μεταβίβαση
 • Βαράγκης
 • διαγραφή χρεών

  Σχετικα αρθρα

  Λύσεις ψηφιακής σήμανσης της Samsung Electronics Hellas για την Optima bank

  admin

  Αίσιο τέλος στην κόντρα Πειραιώς-εργαζομένων

  admin

  ICAP: Βελτίωση αποτελεσμάτων το 2019 για τις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες

  admin

  ΣΙΔΜΑ: Ζημιογόνο το πρώτο εξάμηνο του 2020

  admin

  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ομολογιακό δάνειο 25 εκατ. ευρώ

  admin

  ElvalHalcor: Αμετάβλητη η μακροχρόνια στρατηγική της εταιρείας, παρά την κρίση του κορονοϊού

  admin

  Πρόστιμα 28.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Kεφαλαιαγοράς

  admin

  Διευκρινιστική εγκύκλιος ανοίγει «παράθυρο» λειτουργίας του take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

  admin

  Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» 

  admin

  Aegean: Ενισχυμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλες τις πτήσεις

  admin

  Cisco: Νέες συνεργασίες για το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

  admin

  Ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air στις 18-19 Οκτωβρίου

  admin

  Χρηματιστήριο: Πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση

  admin

  BriQ: Στα €2,10 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

  admin

  Blueground και Welcome Pickups: Η ισχύς εν τη ενώσει σε διεθνές επίπεδο

  admin

  Olympia Forum: «Η επόμενη μέρα» μέσω προετοιμασιών και ενισχύσεων

  admin

  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή ομολογιακού δανείου 20 εκατ. ευρώ

  admin

  Τίμημα άνω των 51 εκατ. για τα πάρκα των Νηρέα-Σελόντα

  admin