Image default
Επιχειρήσεις

Pasal: Καθαρά κέρδη 27,6 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο

Pasal: Καθαρά κέρδη 27,6 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο

Σε € 27,6 εκ. έναντι € 7,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους του γ΄ Τριμήνου 2020 της PASAL Development Α.Ε., που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,02 εκατ., έναντι ζημιών € 450 χιλ. το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από την Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκρίθηκε στις 29.08.2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30.09.2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,9 εκ.

Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 18,2 εκ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης € 19,3 εκ. στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι στις 9.07.2020 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκ. ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Τα έσοδα του Ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το Γ΄ Τρίμηνο ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.09.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,7 εκατ. αντί € 31,05 εκατ. την 31.12.2019.

Στις 10.8.2020 εκταμιεύτηκε Ομολογιακό δάνειο ποσού € 13,8 εκατ. από την Alpha Bank. Μετά την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων (κυρίως προς την Alpha Bank ύψους €23,9 χιλ.) οι τραπεζικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν σε € 14,6 εκ.

Την 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας με την επωνυμία «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά μεγέθη της κατάστασης συνολικών εσόδων Γ τριμήνου 2020 και της κατάστασης οικονομικής θέσης:

jsrhfnbusrhfus

Συνέπειες του κορονοϊού (Covid-19) στον Όμιλο και τη Εταιρεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Pasal, λόγω της πανδημίας υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην αγορά ακινήτων καθώς η οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση. Είναι δύσκολες οι ποσοτικές εκτιμήσεις, καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται. Ενδέχεται να ανασταλούν αγοραπωλησίες και πιθανόν θα ακυρωθούν προγραμματισμένες επενδύσεις λόγω αύξησης του ρίσκου. Οι κλάδοι των ακινήτων που προβλέπεται να πληγούν περισσότερο είναι τα εμπορικά καταστήματα τα malls και τα ξενοδοχεία. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της αποκατάστασης της επενδυτικής ζήτησης από το εξωτερικό και της βελτίωσης της εγχώριας ζήτησης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα επαναφοράς της ομαλότητας.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχεται από ενοικίαση αποθηκών (logistics) και δεν προβλέπεται καμία μείωση εσόδων για το 2020. Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού τους και ακολουθεί τις κρατικές οδηγίες. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου.

 • Pasal Development
 • ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ
 • τρίτο τρίμηνο
 • εννιάμηνο
 • ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

  Σχετικα αρθρα

  Η Sunlight δημιουργεί κοινοπραξία στην Ιταλία με την BMG Energy

  admin

  Οι επιπτώσεις του lockdown στους κλάδους του ομίλου MIG

  admin

  EY: Ισχυρή ανάκαμψη για τις δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020

  admin

  Ποιες εισηγμένες ανακοινώνουν εξαμηνιαία αποτελέσματα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

  admin

  Σε νέες προσλήψεις προχωρά η Skroutz – Στόχος να καλύψει 200 θέσεις εργασίας το 2021

  admin

  Επενδύσεις €13 δισ. «σηκώνει» η κυβέρνηση στον τομέα των υποδομών

  admin

  «Προϊόν της Χρονιάς» το Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής

  admin

  Bayer: Η προθεσμία για το πρόγραμμα Grants4Ag που παρέχει επιστημονική και οικονομική στήριξη

  admin

  Παπουτσάνης: Αύξηση 80% στα κέρδη εννεαμήνου

  admin

  EY: Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μη δίνουν προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια

  admin

  Ενημερωτική εκδήλωση της Globaltraining και του ACCA

  admin

  Μύλοι Κεπενού: Νέα εποχή, με την τρίτη γενιά να αναλαμβάνει τα ηνία

  admin

  MIG: Διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις με Farallon και Oak Hill

  admin

  Εργο οδοφωτισμού για τον Δήμο Βόλου ανέλαβε η Mytilineos

  admin

  ΗΠΑ: Pfizer και BioNTech ζητούν επέκταση των δοκιμών του εμβολίου τους σε περισσότερους μετέχοντες

  admin

  Πωλήθηκε η Ευρωκλινική – Ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος Covid-19 για τους εργαζόμενους

  admin

  Ευρωπαϊκή Πίστη: Εκτίναξη κερδών και αύξηση μεριδίων αγοράς στο α’ εξάμηνο

  admin