Image default
Πολιτική

Κοντοζαμάνης: Δεν υπάρχει διπλό σύστημα καταγραφής- Μόνο ο Πολάκης είχε διπλά βιβλία

Τα μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε πόρους, εξοπλισμό και προσωπικό απαρίθμησε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης κατά την τοποθέτησή του για τον κρατικό προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Για το Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός του 2020 έχει θετικό πρόσημο σε ότι αφορά στη διακυβέρνηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικότερα στην οικονομική διαχείρισή του.

Θυμίζω ότι, όταν αναλάβαμε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με έναν τεράστιο όγκο ατιμολόγητων δαπανών στα νοσοκομεία, εξαιτίας της τακτικής που είχε ακολουθήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να μεταφέρει δαπάνες από έτος σε έτος. Νομοθετήσαμε και τιμολογήσαμε ακαταχώρητες δαπάνες αυξάνοντας τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων κατά 67 εκατ. ευρώ.

Μειώσαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Καταγράψαμε τις δαπάνες νοσηλείας προσφύγων, διεκδικήσαμε και λάβαμε ποσό 12,1 εκ ευρώ.

Νομοθετήσαμε την Αποτελεσματική Λογιστική Υποστήριξη των Νοσοκομείων.

Νομοθετήσαμε την ανακατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού μεταξύ των Νοσοκομείων ώστε να διασφαλίζεται η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Νομοθετήσαμε τη δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με επενδύσεις σε κλινικές μελέτες, δαπάνες Ε&Α και παραγωγικές δαπάνες στον τομέα του φαρμάκου δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Ενισχύσαμε τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων με περισσότερες πιστώσεις. Ο αρχικός προϋπολογισμός των Νοσοκομείων ΕΣΥ του 2020 διαμορφώθηκε σε 1,753 δις, όταν το αντίστοιχο ποσό του 2019 ήταν 1,619 αυξημένος κατά 134 εκ Ευρώ (ποσοστιαία μεταβολή 8%)» τονισε αρχικά ο κ. Κοντοζαμάνης.

Αναφορικά με το 2021 είπε ότι σε σχέση με το 2020, μόνο για την Κεντρική Υπηρεσία προβλέπεται αύξηση κατά 397,6 εκατ. ευρώ ενώ για τα νοσοκομεία προβλέπεται αύξηση πιστώσεων κατά 172 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον πιστώσεις, απαραίτητες για τη διαχείριση του κορονοϊού θα δοθούν, όπως άλλωστε δόθηκαν και το 2020. Πιστώσεις που μεταξύ άλλων θα καλύψουν και το κόστος των εμβολίων για τον κορονοϊό, τα οποία θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Και θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς μόλις παραλάβουμε τα εμβόλια.

Επισημαίνω ότι, το 2020 στο σύστημα υγείας διατέθηκαν όλοι οι απαραίτητοι πόροι, ανθρώπινοι, υλικοί, οικονομικοί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Ενίσχυση του ανθρώπινου υγειονομικού δυναμικού:

Περισσότερες από 7000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

Ανανέωση όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2021.

Δημοσίευση 3 προκηρύξεων συνολικά 1423 μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού και 1 προκήρυξης 1209 μόνιμων θέσεων λοιπού προσωπικού.

Σύσταση 2.250 θέσεων ειδικευομένων Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

Σύσταση 500 θέσεων ιατρών στις ΜΕΘ και 1000 θέσεων νοσηλευτικής.

Επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας, δωρεάν διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου για τον κορονοϊό, υπερδιαπλασιασμός των κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, επάρκεια σε φαρμακευτική αγωγή, εξασφάλιση της πρόσβασης στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού μέσω τη κοινής ευρωπαϊκής προμήθειας».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «Το 2021 συνεχίζουμε τις απαραίτητες αλλαγές στον τομέα της υγείας.

Φροντίζουμε ώστε κάθε ευρώ που δαπανάται να παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας.

Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας που συμβάλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων και διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού.

Πριν λίγους μήνες, ιδρύσαμε τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να παρέχουν ασφαλείς, αποτελεσματικές υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του και να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωσή τους.

Επιπρόσθετα, ο ΟΔΙΠΥ θα συμβάλλει καθοριστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της υγείας για την αναδιοργάνωση/αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την καθολική κάλυψη του πληθυσμού

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας θα συμμετάσχει σε ένα σύγχρονο διακρατικό πρόγραμμα του ΟΟΣΑ, το PaRIS (Patient Reported Indicators) το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός κοινού πυρήνα αυτοαναφερόμενων δεικτών και βάσει αυτών διερευνώνται, μεταξύ άλλων, οι εμπειρίες των ασθενών από τη λήψη των υπηρεσιών υγείας (PREMs) και τα αυτοαναφερόμενα αποτελέσματα από την υγειονομική φροντίδα.

Μέσω του προγράμματος PaRIS και του ΟΔΙΠΥ, η χώρα θα μπορεί να συγκρίνει την απόδοσή της με αυτές άλλων χωρών, να εντοπίζει καλές πρακτικές καθώς και να αναγνωρίζει περιθώρια άμεσης βελτίωσης.

Ευρύτερες υγειονομικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχωρούμε είναι:

Η ενίσχυση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η δημιουργία Μετανοσοκομειακών δομών για τη συνέχιση της νοσηλείας μετά το οξύ στάδιο της νόσου, την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και ανακουφιστικής φροντίδας

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων μονάδων υγείας όπως για παράδειγμα τα ογκολογικά κέντρα και η ουσιαστική λειτουργική διασύνδεση με τα διάφορα υποσυστήματα υγείας

Η οργάνωση και ο συντονισμός της παροχής φροντίδας μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο, δηλ. τα ολοκληρωμένα δίκτυα παροχής φροντίδας

Η επέκταση και βέλτιστη αξιοποίηση της Κατ΄οίκον Φροντίδας και της τηλε-ιατρικής

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας».

«Επίσης, το 2021 θα αναπτύξουμε του Δορυφορικούς Λογαριασμούς Υγείας που θα αναλύουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο συνδυαστικά με τις δαπάνες υγείας. Θα ξεκινήσουμε τρεις νοσολογικές κατηγορίες, τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα, τα Νεοπλάσματα και τις Ενδοκρινολογικές/Μεταβολικές Διαταραχές. Η ανάπτυξη των λογαριασμών υγείας θα συμβάλλει στην απόκτηση μεγαλύτερης και αξιόπιστης πληροφόρησης αναφορικά με την κατανομή των δαπανών για την υγεία κατά φορέα πληρωμής και κατά είδος παραγόμενης υπηρεσίας καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα αυτής της δαπάνης σε σχέση με τα παραγόμενα αποτελέσματα υγείας» είπε σε άλλο σημείο για να προσθέσει «Επιπλέον, προχωρούμε στη δημιουργία ενός μοντέλου σχεδιασμού και προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος υγείας σε Ανθρώπινο Δυναμικό και στην παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες υγείας για τη στελέχωση μονάδων υγείας στη νησιωτική Ελλάδα και στις άγονες, απομακρυσμένες και προβληματικές περιοχές.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε απαραίτητη φαρμακευτική τεχνολογία, εκπονούμε σχέδιο δράσης για την ταυτοποίηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, νομοθετούμε την ανάπτυξη ενός συστήματος σάρωσης ορίζοντα για φάρμακα και τεχνολογίες με δυνητικά σημαντική θεραπευτική επιπρόσθετη αξία και εκτίμηση επίδρασης στον προϋπολογισμό, αναπτύσσουμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης επιπρόσθετης αξίας των τεχνολογιών με τη χρήση πραγματικών κλινικών δεδομένων, στηρίζουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κοινές διαπραγματεύσεις/κοινές αξιολογήσεις (Διακήρυξη Βαλέτα, υποστήριξη ευρωπαϊκού κανονισμού αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας), εφαρμόζουμε νέους τύπους πληρωμής -αποζημίωσης, όπως για παράδειγμα οι συμφωνίες επιμερισμού του ρίσκου, επεκτείνουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, διευρύνουμε τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά δίκτυα, αναπτύσσουμε δράσεις για την αντιμετώπιση του Καρκίνου και προχωρούμε στην εισαγωγή προτιμητέων θεραπειών στα θεραπευτικά πρωτόκολλα κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω τη θετική επίδραση στον τομέα της Υγείας που θα έχει η χρηματοδότηση δράσεων και έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης με ποσό που ξεπερνάει τα 3 δις ευρώ και αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, στις επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη δημιουργία ενός δικτύου ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής».

Τέλος, υπογράμμισε: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μοναδική η ευκαιρία να οικοδομήσουμε επιτέλους ένα σύγχρονο σύστημα υγείας. Ή τώρα ή ποτέ. Με πυξίδα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον προχωράμε ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, δημόσιο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας».

Δεν υπάρχει διπλό σύστημα καταγραφής. Μόνο ο Πολάκης είχε διπλά βιβλία

Ο υφυπουργός Υγείας είχε και σύγκρουση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη ο οποίος τον κάλεσε να απαντήσει για δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι υπάρχει διπλό σύστημα καταγραφής κρουσμάτων, για τον αριθμό των ΜΕΘ ενώ ρώτησε εάν θα συνταγογραφούνται τα διαγνωστικά τεστ.

«Ένα είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί η χώρα και ένας ο αριθμός που ανακοινώνεται. Δεν υπάρχει διπλό σύστημα. Διπλά βιβλία είχε μόνο ο κ. Πολάκης ως δήμαρχος» απάντησε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Αναφορικά με τις ΜΕΘ σημείωσε πως «δεν μας είπατε κ. Σκουρλέτη για τις ΜΕΘ που εμείς δημιουργήσαμε. Παραδεχθείτε ότι τις διπλασιάσαμε. Μόνο από τον Ιούλιο εως σήμερα δόθηκαν 310 κλίνες. Τους τελευταίους δύο μήνες καταφέραμε να λειτουργήσουμε νέες μονάδες χωρίς να αφήσουμε έναν συμπολίτη μας εκτός ΜΕΘ. Δείτε το γίνεται σε άλλες χώρες» ενώ για το τεστ είπε ότι γίνεται δωρεάν για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Ειδήσεις σήμερα:Brexit: Φον ντερ Λάιεν και Τζόνσον αποφασίζουν σήμερα αν θα συνεχισθούν οι συνομιλίεςClick away: Πρεμιέρα σήμερα για το λιανεμπόριο – Ανησυχούν οι επιστήμονες για αύξηση των κρουσμάτων

«Βελτιωμένη πρόταση» από την κυβέρνηση περιμένει η Εκκλησία για Χριστούγεννα και Φώτα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thetimes|-.gr

Σχετικα αρθρα

ΚΚΕ για εισαγγελική έρευνα μετά το Πολυτεχνείο: Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση

admin

Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό την ΠτΔ με την επιτροπή των επιστημόνων ζήτησε ο Τσίπρας

admin

Μητσοτάκης: Καμία γυναίκα δεν είναι καταδικασμένη να υφίσταται βία

admin

Παρέμβαση του πρωθυπουργού στον τηλεμαραθώνιο ΟΝΝΕΔ για αστέγους: Η κοινωνική δράση και ο εθελοντισμός είναι ο δικός μας πολιτικός ακτιβισμός

admin

Ακραία πρόκληση Ερντογάν: Δεν θα πάρουμε την άδειά σας, για να κάνουμε τζαμί την Αγιά Σοφιά

admin

Βουλή: Το ΚΙΝΑΛ αποχώρησε από την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο της Υγείας

admin

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα επιθεωρήσει τα έργα στον νέο φράχτη

admin

Υπ. Εξωτερικών για ισχυρισμούς Ερντογάν: Οι Ευρωπαίοι θα μάθουν την αλήθεια την Παρασκευή από την Ελλάδα

admin

Σύνοδος Κορυφής: Βαδίζουμε σε μία δίκαιη κατεύθυνση δηλώνει ο «φειδωλός» Κουρτς

admin

Πέτσας: Ο κ. Τσίπρας έκανε εμβόλιο για τον κορωνοϊό όχι για τον λαϊκισμό

admin

Μηταράκης για ναυάγιο μεταναστών στη Λέσβο: Έχει ευθύνη η τουρκική πλευρά

admin

Λιάνα Κανέλλη: Δεν θα δώσω τον μισθό μου στο ταμείο του κορωνοϊού

admin

Κατά της άρσης ασυλίας Βαρουφάκη η Ολομέλεια για το περιστατικό στην Αίγινα

admin

Διεθνολόγοι σε ΣΚΑΪ: Γιατί ο Ερντογάν «σημαδεύει» το Καστελόριζο- Οι επόμενες κινήσεις

admin

Ελληνοτουρκικά: Η Γερμανία απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και διάλογο

admin

Πέτσας: Η αλήθεια για την μετακίνηση του πρωθυπουργού με το ελικόπτερο

admin

Πελώνη στον ΣΚΑΪ 100,3: Σαφής καταδίκη της Τουρκίας για τη στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο

admin

Ο ταλαντούχος διπλοθεσίτης κ. Γεωργούλης αναστατώνει τα social media, αλλά όχι την Κουμουνδούρου

admin