Image default
Επιχειρήσεις

ΕΛΙΝΟΙΛ: Στα 9,9 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο

ΕΛΙΝΟΙΛ: Στα 9,9 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο εννεάμηνο

Σε συνέχεια της από 18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος Εταιριών ΕΛΙΝΟΙΛ (εφεξής “ο Όμιλος”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά του. 

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κατά την περίοδο 01/01/2020 έως 30/09/2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κινήθηκαν ως εξής:

kdjnfusjdncj

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 έχουν ως εξής:

werjnfhwjsfn

Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εσωτερική αγορά το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 396 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 403 χιλ. μετρικοί τόνοι την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Στο Διεθνές Εμπόριο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους σε σχέση με 1.998 χιλ μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε € 1.170 εκατ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου το εννεάμηνο του 2020 παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις της εταιρίας το ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα. 

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2020 σε € 36,9 εκατ. έναντι € 38,6 εκατ. του εννεαμήνου του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 4% που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πωλήσεις των καυσίμων κίνησης στην εσωτερική αγορά. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9.9 εκ. τους εννέα πρώτους μήνες του 2020, έναντι €13,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 29%. Η μείωση αυτή οφείλεται συνδυαστικά τόσο στην πτώση του όγκου πωλήσεων των καυσίμων κίνησης λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, όσο και στα αυξημένα έξοδα (σταλίες, ασφάλιστρα κλπ) των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου εξ αιτίας των προβλημάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σ’ αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον εξ’ αιτίας της πανδημίας, το γ’ τρίμηνο του 2020 ήταν αναμενόμενο να επηρεαστεί αρνητικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία του τουρισμού, δεδομένου ότι έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων στα νησιά και πολλαπλές συνεργασίες στις μαρίνες. Παρά την πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των τουριστών που επισκέφθηκαν την χώρα μας, σε ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80%, οι πωλήσεις καυσίμων στους τουριστικούς περιορισμούς επηρεάσθηκαν λιγότερο του αναμενόμενου. Οι λόγοι ήταν, η αύξηση του εσωτερικού τουρισμού, η χρήση του αυτοκινήτου σαν ασφαλέστερο μέσο για τις μετακινήσεις εις βάρος άλλων τρόπων και η μικρή, έστω, άφιξη τουριστών από το εξωτερικό που συνέβαλε στην ανάπτυξη κάποιων πωλήσεων, κυρίως στα μεγάλα νησιά.

Η αγορά παρουσίασε μια σημαντική βελτίωση στο γ’ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα καύσιμα κίνησης στο γ’ τρίμηνο παρουσίασαν μείωση -8%, έναντι μείωσης -15,6% στο α’ εξάμηνο. 

Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων ήταν, να πετύχει ο Όμιλος ένα ακόμη κερδοφόρο τρίμηνο στο 2020 (+€ 1.630 χιλ.) Αναλυτικά, τα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.4 εκ. έναντι € 4,8 εκ., τα ΕΒΙΤ € 2,8 εκ. έναντι € 4,3 εκ. και τα Κέρδη προ Φόρων € 1,6 εκ. έναντι € 2,9 εκ.

Κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του. 

mngvjbndjf

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται συνεχώς διάφορα εναλλακτικά σενάρια, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που υφίστανται, ενώ παράλληλα διατηρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. 

Αναμφίβολα όμως, οι παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) και την επίδραση αυτού στην εθνική και παγκόσμια οικονομία, δεν μπορούν να ελεγχθούν από τη Διοίκηση της εταιρίας. Στην παρούσα φάση και δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η συνολική επίδραση η οποία εξαρτάται από την χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας, ωστόσο θεωρεί ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί η θετική πορεία και ανάπτυξη του Ομίλου. 

Τέλος, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

Σχετικα αρθρα

Intralot: Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

admin

Νέα καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο σχεδιάζει η Jumbo

admin

Celestyal Cruises: Εκδίδει πιστωτικό 120% για μελλοντικές κρουαζιέρες σε όσους έχουν πληρώσει

admin

Πάτρα-Πύργος: Εκκρεμούν δύο εγκρίσεις από την Κομισιόν για να μπουν οι μπουλντόζες

admin

Τραμπ: Πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου η πώληση του Το TikTok για να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ

admin

BriQ: Αγορά έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών μέχρι τις 30/3/2022

admin

Orange Grove: Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στα πανεπιστήμια

admin

«Εξυπνη» πλατφόρμα διαχείρισης βιογραφικών για επιχειρήσεις

admin

Cosmote: Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι έφτασε στην Σπάρτη

admin

Τιτάν: Ζημίες 15,8 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ/μετοχή

admin

Media Markt: Ανοιχτά δύο κεντρικά καταστήματα για τους επαγγελματίες

admin

Συμφωνία Creta Farms-τραπεζών για ενδιάμεση χρηματοδότηση

admin

Space Hellas: Ολοκληρώθηκε το έργο τηλεδιάσκεψης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

admin

Τουρισμός: Μάχη ξενοδόχων με βραχυχρόνια μίσθωση

admin

Τουρισμός: Φως από την TUI – Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Πορτογαλία πιθανόν ανοίγουν σύντομα

admin

Attica Group: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου

admin

Μείωση ζημιών στα 7,9 εκατ. ευρώ για την ΑΝΕΚ

admin

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ναυτεμπορικής το 2018

admin