Image default
Επιχειρήσεις

Intercontinental International: Σχεδόν αμετάβλητος ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Intercontinental International: Σχεδόν αμετάβλητος ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας SARS COVID 19 και βάσει του άρθρου 21 του νόμου 3556/2007, η Intercontinental International ανακοινώνει ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε €6,18 εκ., έναντι €6,25 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €2,1 εκ., έναντι €2,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, τόσο στο εννεάμηνο όσο και στο τρίτο τρίμηνο, παρά την επιβολή τη υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων κατά 40%, βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων, λόγω της πανδημίας από το Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο, καθότι οι ετήσιες αναπροσαρμογές του συνόλου των μισθωτηρίων συμβολαίων υπερκάλυψαν τις αντίστοιχες υποχρεωτικές μειώσεις των μισθωμάτων, που αφορούν ούτως ή άλλως ένα ελάσσονος σημασίας υποσύνολο του συνόλου των μισθωτηρίων συμβολαίων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“adjusted EBITDA”) ανήλθαν σε €5,0 εκ., το εννεάμηνο του 2020, έναντι €5,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντιστοίχως, στο τρίτο τρίμηνο του 2020, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“adjusted EBITDA”) ανήλθαν σε €1,95 εκ. το 2020 έναντι €1,78 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σε επίπεδο εννεάμηνου, η μείωση των περίπου €0,30 εκ. οφείλεται στην μείωση των κερδών από πωλήσεις, όπου στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα €0,55 εκ. έναντι €0,01 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, και οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό από σωρευτικά μειωμένα έξοδα (άμεσα έξοδα σχετιζόμενα με ακίνητα, λοιπά έξοδα, αμοιβές και έξοδα προσωπικού) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ύψους €0,24εκ.

Αντιθέτως σε επίπεδο τρίμηνου, η αύξηση των περίπου €0,17 εκ οφείλεται στο προαναφερόμενο περιορισμό των εξόδων σωρευτικά, καθότι τόσο στο τρίτο τρίμηνο του 2020 όσο και στο τρίτο τρίμηνο του 2019 δεν υπήρχαν κέρδη από πωλήσεις ακινήτων.

Tα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €5,0 εκ. το εννεάμηνο του 2020, έναντι €4,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2020, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €1,95 εκ., έναντι €1,78 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“adjusted EBIT”) ανήλθαν σε €4,99 εκ. το εννεάμηνο του 2020 έναντι €5,28 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντιστοίχως στο τρίτο τρίμηνο του 2020, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (“adjusted EBIT”) ανήλθαν σε €1.95 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2020 έναντι €1,78 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (λόγω του ότι δεν έχουν λογιστεί αποσβέσεις στο τρίμηνο).

Επιπλέον, δεν υφίστανται σημαντικές μεταβολές στο δανεισμό του Ομίλου και εν γένει στην κεφαλαιακή του διάρθρωση, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Σημαντικά Γεγονότα στο εννεάμηνο του 2020 και Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα

Η Διοίκηση της Intercontinental International AEEAΠ αντιλαμβανόμενη την σοβαρότητα των εξελίξεων και των δυναμικών που δημιουργήθηκαν στην αγορά μετά από το ξέσπασμα και την εξάπλωση της πανδημίας, και ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει σθεναρά την λήψη των μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης και συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Άμεσα ανάπτυξε μια σειρά από πρωτοβουλίες και προληπτικά μέτρα, στα πλαίσια των οδηγιών των αρμοδίων δημοσιών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία των εργαζομένων της και της επιχειρηματικής της συνέχειας. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την παροχή δυνατότητας στους εργαζομένους της να εργάζονται από το σπίτι, διαμέσου της ταχύτατης προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων της.

Παράλληλα, παρά το ξέσπασμα και την εξάπλωση της πανδημίας, η Διοίκηση της εταιρείας συνέχισε να εξετάζει και να αξιολογεί πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, προκειμένου να υλοποιήσει σημαντικό μέρος του επενδυτικού της πλάνου για το 2020.

Περαιτέρω, η Εταιρεία στις 14η Ιουλίου 2020 προέβη σε πώληση επενδυτικού ακινήτου συνολικής επιφάνειας 265 τ.μ., επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 79, στην Αθήνα. Το τίμημα ανήλθε σε €715.000. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Απρίλιο του 2018 προς €564,2 χιλ., προσδίδοντας σωρευτική υπεραξία στην Εταιρεία ύψους €150,8 χιλ. ευρώ (23%) σε σχέση με την τιμή κτήσης, ενώ στα βιβλία της Εταιρείας είχε αποτιμηθεί στην εύλογη αξία των €705.000, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, βάσει εκθέσεως ανεξάρτητων Oρκωτών Eκτιμητών.

Επιπλέον, βάσει των υπουργικών αποφάσεων 37674/2020 (ΦΕΚ:1291/Β/10-4-2020) και 77883/2020 (ΦΕΚ:3110/Β/27-7-2020), ο Όμιλος επιδοτήθηκε το 97,77% (ποσό: € 151Κ), του ποσού των τόκων της περιόδου μεταξύ 1ης Απρίλιου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020.         

 • Intercontinental International ΑΕΕΑΠ
 • πανδημία
 • εννιάμηνο
 • EBITDA
 • Ebit

  Σχετικα αρθρα

  Ρεκόρ τζίρου περιμένουν τα σούπερ μάρκετ στις γιορτές

  admin

  Aegean: Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και το πλάνο του 2021

  admin

  Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας της ΑΕΚ

  admin

  Nέος country manager στην Ελλάδα για την ApcoPay

  admin

  Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ναυτεμπορικής το 2018

  admin

  «Πάνω από τον πήχη» η Viohalco

  admin

  Public-Mediamarkt: Η αριθμητική του deal και η εκτόξευση στη 2η θέση της αγοράς

  admin

  Τουρισμός: Μάχη ξενοδόχων με βραχυχρόνια μίσθωση

  admin

  Datakat: Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του αμφιθεάτρου της Τεχνόπολης «Μιλτιάδης Έβερτ»

  admin

  Βράβευση της IKEA στην Ελλάδα για την καινοτομία σε e-commerce και digital επικοινωνία

  admin

  «Κόκκινη» κάρτα στον Ζούκερμπεργκ για φυλετικές διακρίσεις

  admin

  ΟΠΑΠ: Οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό στην λειτουργία της εταιρείας

  admin

  Η ανακοίνωση της Mohegan για την παραχώρηση άδειας από την ΕΕΕΠ

  admin

  Τι απάντησε η MLS στις ερωτήσεις των θεσμικών

  admin

  Inditex: Επενδύει 1 δισ. δολάρια για τα Zara εν μέσω κρίσης

  admin

  Mytilineos: Ολοκληρώθηκε το κατασκευαστικό έργο «Atacama» στη Χιλή

  admin

  EY: Η πανδημία αλλάζει ριζικά τις καταναλωτικές συμπεριφορές

  admin

  Στη κατηγορία «Επιτήρηση» οι μετοχές των Intralot και ΒΙΣ

  admin