Το «Μέλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ψηφιακή Εποχή» και η «Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων» θα αναδειχθούν στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο «Ανάπτυξη Βιώσιμων και Ανθεκτικών Αγροδιατροφικών Αλυσίδων» διοργανώνεται σε ψηφιακή μορφή από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης θα τεθούν ζητήματα όπως η στρατηγική της ΕΕ και η καινοτομία στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, ο ρόλος των cluster στην προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών και αειφόρων αγροτικών πρακτικών, η σημασία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για τα αγροτικά προϊόντα και ο ρόλος της τραπεζικής χρηματοδότησης στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών αγροδιατροφικών αλυσίδων.

Το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την κεντρική ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

-