Image default
Επιχειρήσεις

Alpha Αστικά Ακίνητα: EBITDA €654 χιλ. στο τρίτο τρίμηνο 2020

Alpha Αστικά Ακίνητα: EBITDA €654 χιλ. στο τρίτο τρίμηνο 2020

Η Alpha Αστικά Ακίνητα με ανακοίνωσή της αναφέρεται στη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της (Όμιλος) κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, καθώς και στις δραστηριότητες, υπό των συνθηκών της πανδημίας του Covid-19.

Η εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19) στις αρχές του έτους 2020 και η εξάπλωση αυτού στην ελληνική Επικράτεια οδήγησε στη λήψη σημαντικών μέτρων πρόληψης και προστασίας από την Ελληνική Κυβέρνηση, όπως επισημαίνεται.

Η εταιρεία και οι θυγατρικές της (Όμιλος) ανταποκρινόμενες πλήρως στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφωθήκαν για την αντιμετώπιση του εκτάκτου γεγονότος (Covid-19) υλοποιεί μια δέσμη μέτρων με κύριο άξονα την προστασία του προσωπικού και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών συνεπειών από τα ληφθέντα προληπτικά μέτρα.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η Διοίκηση, με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την νόσο του κορονοϊού (Covid-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, τη χρηματοοικονομική της θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά της.

Tα έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τόσο για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 όσο και σε σωρευτική βάση, σε σχέση με τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου, διαμορφώθηκαν, για τον Όμιλο και την Εταιρεία ως ακολούθως:

astika

Επιπλέον, ουδεμία μεταβολή στη δανειακή θέση ή/και στη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο της Εταιρείας όσο και των θυγατρικών της (Όμιλος), έλαβε χώρα κατά το γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2020, ούτε υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής τους θέσης κατά την ίδια περίοδο.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, όπως αυτή διαφαίνεται κατά την ημερομηνία επισκόπησης των οικονομικών μεγεθών του γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, οι διαρκούσες έκτακτες συνθήκες δημιούργησαν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ορισμένων εργασιών και στην ολοκλήρωση συμφωνιών. Αρκετές όμως εξ αυτών (καθυστερήσεων), που αφορούσαν κυρίως εργασίες εκτιμήσεων, αντιμετωπισθήκαν επιτυχώς, για παράδειγμα με πιστοποιήσεις εξ αποστάσεως ή μέσω τηλεργασίας, ενώ όπου αυτό δεν κατέστη εφικτό, επαναπροσδιορίστηκε η αρχική προθεσμία εκτέλεσης/ολοκλήρωσης, χωρίς να επηρεασθεί ουσιωδώς η ροή των εσόδων της Εταιρείας.

Όσον αφορά τα έσοδα από μισθώσεις ακίνητων, τόσο η Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της (Όμιλος), έχοντας καταρτίσει πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που το σύνολο σχεδόν της αξίας αυτών δεν επηρεάζεται από τις έκτακτες διατάξεις που εισήχθησαν στα πλαίσια σχετικών ρυθμίσεων δημιουργίας προστατευτικού θεσμικού πλαισίου λόγω covid 19, και που αφορούν τις μειωμένες καταβολές επί του μηνιαίων μισθωμάτων, δεν έχουν επηρεαστεί.

Με βάση τα δεδομένα και του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, πιστωτικός κίνδυνος εκ της πιθανότητας μη ανταπόκρισης των πελατών μας στους συμφωνημένους όρους αποπληρωμής εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει, δοθέντος ότι οι αντισυμβαλλόμενοί μας διαθέτουν υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση και εν γένει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ως εκ τούτου εκτιμάται, ότι ούτε ο Όμιλος, ούτε η Εταιρεία εκτίθενται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις.

Η ρευστότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της (Όμιλος) παρέμεινε υψηλή και στο τρίτο τρίμηνο του 2020 και δεν επηρεάστηκε ουσιωδώς, αφενός ένεκα της θετικής ροής των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, αφετέρου λόγω της φερεγγυότητας των πελατών και των μισθωτών των ακινήτων της.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση για την επίπτωση του Covid-19 στις αξίες των ακινήτων καθώς και στα επενδυτικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Ως εκ τούτου, επειδή η εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των ακινήτων της με τη χρήση της μεθόδου εισοδήματος, και αφενός, όπως προαναφέραμε, το εισόδημα από τις μισθώσεις προκύπτει από πολυετείς συμβάσεις με μισθωτές που δεν περιλαμβάνονται στην προστασία των νόμων για τα μέτρα λόγω covid 19, αφετέρου, οι αντισυμβαλλόμενοί της είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, εκτιμάται ότι, λαμβάνοντας υπ’ οψιν την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της εξέλιξης της πανδημίας στην οικονομία δεν υφίσταται λόγος απομείωσης της αξίας των ακινήτων κατά την 30.09.2020 γεγονός που θα επανεξεταστεί κατά την 31.12.2020.

 • Alpha Αστικά Ακίνητα
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Σχετικα αρθρα

  «Περασμένα μεγαλεία» για τον όμιλο Κοντομηνά

  admin

  Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Πίστωση ποσού 235,4 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 13.474 δικαιούχους

  admin

  Δείτε τα ξενοδοχεία που είναι έτοιμα να ανοίξουν από 1η Ιουνίου

  admin

  Mytilineos: Eπεσαν οι υπογραφές για τον άξονα ‘Ακτιο – Αμβρακία

  admin

  Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το Μητέρα

  admin

  ΔΕΠΑ: Έτοιμη η short list για τη ΔΕΠΑ Υποδομών με τα σχήματα που θα συνεχίσουν στον διαγωνισμό

  admin

  Ακόμη ένας κύκλος καθοδήγησης επιχειρηματικών στελεχών από το YDC

  admin

  Ανοίγουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ (με μάσκες) στις 11 Μαΐου

  admin

  Προσοχή! Ποιοι κινδυνεύετε με αποκλεισμό από το Netflix

  admin

  Γ. Περιστέρης: Οι ΑΠΕ είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας

  admin

  Μοτοδυναμική: Καταβολή μετρητών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

  admin

  Ηγέτης σε θέματα κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη η PwC

  admin

  Folli Follie: Μετά τη θαλαμηγό οι Κουτσολιούτσοι καλούνται να επιστρέψουν και τα πολυτελή ΙΧ

  admin

  Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν στο “καλό σενάριο” Μάιο – Ιούνιο – Γρίφος τα μεγάλα ξενοδοχεία – Η ώρα για καφέ, εστιατόρια – Τα σχολεία;

  admin

  Διεθνής διάκριση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

  admin

  ΟΠΑΠ: Νέος CEO o Jan Karas

  admin

  Μεταφέρθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2021 η ΓΣ της Ελλάκτωρ

  admin

  Πράσινο φως από το Πρωτοδικείο στη ρύθμιση δανείων της Pasal

  admin