Image default
Επιχειρήσεις

Fourlis: «Πράσινο» φως στην ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Fourlis: «Πράσινο» φως στην ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,19€ ανά μετοχή, ενέκρινε τη Δευτέρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Fourlis.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε τα κάτωθι: 

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,19€ ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.669.343 ή ποσοστό 100,00% Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 31.669.343 ή ποσοστό 100,00% Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 0 ή ποσοστό 0,00% Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.880.942,59 ευρώ προς κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον) και συγκεκριμένα του ποσού των 10.400.992,20 ευρώ μειωμένου κατά το ποσό των 520.049,61 ευρώ, ήτοι ποσοστό 5%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 64 § 1 περίπτ. α΄ ν. 4172/2013 ως ισχύει, το οποίο θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των μετόχων. 

Πλην της προαναφερθείσας παρακράτησης, η παραπάνω κεφαλαιοποίηση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή σε άλλη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του. 

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως του προαναφερθέντος αποθεματικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 ευρώ σε 1,00 ευρώ. 

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ (52.004.961,00 €) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (52.004.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμιά μετοχή, σχετικώς τροποποιηθησομένου του άρθρου 3 του Καταστατικού. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα. 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018, σε σχέση με τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και της συμμετοχής των μετόχων της Εταιρείας σε αυτές. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.669.343 ή ποσοστό 100,00% Αριθμός ψήφων ‘Υπέρ’: 29.461.887 ή ποσοστό 93,03% Αριθμός ψήφων ‘Κατά’: 2.207.456 ή ποσοστό 6,97% Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018, σε σχέση με τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και της συμμετοχής των μετόχων της Εταιρείας σε αυτές. 

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεών του (Κωδικοποιημένο Καταστατικό), έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου: https://www.fourlis.gr/ir/corporategoverance/articles-of-incorporation

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα. 

 • Όμιλος Fourlis
 • ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 • διατάξεις
 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

  Σχετικα αρθρα

  Cenergy Holdings: Κέρδη €8,1 εκατ. το α΄ 6μηνο του 2020 – Ο Αλέξιος Αλεξίου νέος CEO

  admin

  Επ.Κεφαλαιαγοράς: Συνεργασία με ΕΛΤΕ για τις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων

  admin

  Μήνυση και αγωγή κατά Κ. Δομαζάκη από Creta Farms

  admin

  MLS: Ζήτημα τριών-τεσσάρων εβδομάδων οι καταστάσεις του 2019

  admin

  Mevaco: Νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου ορίστηκε ο Θ. Παπαηλιού

  admin

  Lamda: Παραιτούνται από την Επιτροπή Ελέγχου Βασιλάκης και Κυριακόπουλος

  admin

  Huawei Ελλάδος: Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 10,5% την τελευταία 15ετία

  admin

  AEGEAN: «Προχωράμε βασιζόμενοι κυρίως στις δικές μας δυνάμεις»

  admin

  SingularLogic: Έκλεισε το deal πώλησης στις Space και Epsilon Net

  admin

  ΕΛΤΡΑΚ: Αίτημα για squeeze out υπέβαλε η Eltrak CP

  admin

  ΕΒΕΑ και ΕΥ συνεργάζονται με την EBRD στο “Advice for Small Business”

  admin

  Inform Λύκος: Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

  admin

  Η Edenred ενισχύει την προϊοντική της πρόταση με τη νέα premium κάρτα Ticket Restaurant®

  admin

  Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο

  admin

  IAG: Ζημιές €1,3 δισ. για τη μητρική της British Airways σε ένα τρίμηνο

  admin

  Μπλόκο Τραμπ στο TikTok με διάταγμα

  admin

  Entersoft: Εγκρίθηκε το stock split 1:6 – Αμετάβλητο το μετοχικό κεφάλαιο

  admin

  Ο Sir Stelios και στην εκπαίδευση: easyStudies ο απόλυτος οδηγός για σπουδές στο εξωτερικό

  admin