Image default
Επιχειρήσεις

Μεταφέρθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2021 η ΓΣ της Ελλάκτωρ

Μεταφέρθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2021 η ΓΣ της Ελλάκτωρ

Αναβλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ την 7η Ιανουαρίου 2021, η οποία συνήλθε προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της εισηγμένης, η συνέχιση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα:

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 07.01.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Τα υπ. αριθ. 3 έως και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 03.12.2020 αιτήματος των μετόχων μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V., Άγγελου X. Γιόκαρη και Χρήστου Π. Παναγιωτόπουλου, κατόχων κατά το χρόνο εκείνο 22.094.903 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τους ως άνω μετόχους).

 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (όπως αυτό θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρώτο θέμα της αυτής Ημερήσιας Διάταξης) της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

 1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).
 3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017)
 4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Συμμετείχαν (μέτοχοι ή αντιπρόσωποι) 116 μέτοχοι που εκπροσωπούν 162.514.962 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 162.514.962 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 75,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η εν λόγω Συνέλευση ανεβλήθη κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν των ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η Τετάρτη 27.01.2021 και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της 27ης Ιανουαρίου 2021 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», κατά την ημερομηνία καταγραφής ήτοι την 02.01.2021, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως (07.01.2021).

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, της δήλωσης συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ellaktor.com.

 • Ελλάκτωρ
 • Ιανουάριος
 • γενική συνέλευση
 • ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • διοικητικό συμβούλιο
 • ΑΝΑΒΟΛΗ

  Σχετικα αρθρα

  Χρηματιστήριο: Διατήρηση επιπέδων παρά τα άσχημα μάκρο

  admin

  Ενισχύουν τη συνεργασία τους Interamerican και Eυρωκλινική Αθηνών

  admin

  Edenred: Στήριξη σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις εστίασης σε όλη τη χώρα

  admin

  Μυτιληναίος: Σημαντικό ορόσημο η έκδοση του Eurobond

  admin

  VIVACOM: Μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων παρόχων δορυφορικών υπηρεσιών παγκοσμίως

  admin

  EY: Ο COVID-19 ανέκοψε τη δυναμική των δημοσίων εγγραφών το πρώτο τρίμηνο του 2020

  admin

  Coca-Cola: Πόσο επηρεάστηκαν οι πωλήσεις της από τον κορονοϊό στην Ελλάδα

  admin

  Aποχωρεί ο Damian Cope από τον ΟΠΑΠ – Ξεκινά διαδικασία διαδοχής για νέο CEO

  admin

  Μυτιληναίος: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Συγχώνευσης των Δέλτα Ενεργειακή και ΜΟΒΑΛ

  admin

  ΔΕΗ: Προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη τη χώρα

  admin

  Το νέο «υπερόπλο» της αυτοκινητοβιομηχανίας: H εικονική πραγματικότητα

  admin

  Τρεις νέες επενδύσεις ύψους 1,35 εκατ. από το Uni.Fund

  admin

  Η AEGEAN αυξάνει τις πτήσεις εσωτερικού από τις 18 και τις 25 Μαΐου

  admin

  Παπουτσάνης: Καθαρά κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2020

  admin

  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πτυχιούχους από την Τράπεζα Πειραιώς

  admin

  Coca Cola 3E: Με τα Costa Coffee θέλει να γίνει leader στην αγορά του καφέ

  admin

  Lufthansa: Ακόμα δεν τα πήρε, θέλει να ξεπληρώσει τα «κρατικά» 9 δισ ως το 2023

  admin

  Κ. Μίχαλος: Άτοκα δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου στις επιχειρήσεις

  admin