Image default
Επιχειρήσεις

Στις 26/1 οι μετοχές της Interlife στο ταμπλό του Χ.Α.

Στις 26/1 οι μετοχές της Interlife στο ταμπλό του Χ.Α.

Την επόμενη Τρίτη 26 Ιανουαρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση 18.567.912 μετοχών στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της Interlife υπό τα σύμβολα «ΙΝΛΙΦ» και «ΙΝΛΙ» αντίστοιχα.

Αυτό ανακοίνωσε η Interlife στην πρώτη της ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18/1) ότι η ασφαλιστική εταιρεία εισάγεται στο Χ.Α., ενώ πρόκειται για την πρώτη νέα εισαγωγή μετά από τριάμισι χρόνια.

Πιο αναλυτικά, η νέα εισηγμένη αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

Η Interlife ανακοινώνει ότι από την 19.01.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 18.01.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν.4706/2020, αναφορικά με την εισαγωγή των 18.567.912 υφισταμένων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,59 (εφεξής οι “Μετοχές”), με βάση την από 17.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τις από 29.03.2019 και 18.12.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η “Εισαγωγή”).

Οι Μετοχές της Εταιρείας, θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη (Κύρια) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και στη μη Ρυθμιζόμενη (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπό τα σύμβολα “ΙΝΛΙΦ” και “ΙΝΛΙ” αντίστοιχα. Η διαπραγμάτευση θα γίνεται σε ευρώ και παράλληλα στις δύο αγορές κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες.

Οι Μετοχές θα διαπραγματεύονται σύμφωνα με τα όρια διακύμανσης που ισχύουν στο ΧΑ και στο ΧΑΚ, ενώ κατά τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης της Μετοχής στην Κύρια Αγορά του XA, τα όρια διακύμανσης της τιμής την Μετοχής θα είναι ελεύθερα.

Η τιμή εισαγωγής θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης ημέρας διαπραγμάτευσης στην αγορά του ΧΑΚ.

Οι Μετοχές της Εκδότριας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, θα διακανονίζονται από το “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων” (ΕΛΚΑΤ) με την προϋπόθεση της μεταφοράς και καταχώρησης των μετοχών αυτών σε Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΚΑΤ. Αντίστοιχα, οι Μετοχές της Εταιρείας, που θα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στη ΝΕΑ του ΧΑΚ θα διακανονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μεταφέρουν τις μετοχές τους από το Κεντρικό Αποθετήριο της Κύπρου, στην ΕΛΚΑΤ.

Η εταιρία έχει αιτηθεί στο ΧΑΚ να υπάρξει παύση διαπραγμάτευσης από 21.01.2021 και επανέναρξη ταυτόχρονα με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ στις 26.01.2021

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταφέρει μετοχές από το ένα αποθετήριο στο άλλο χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον Χειριστή Παράδοσης και να τον ενημερώσει για τη βούλησή του να μεταφέρει τις μετοχές γνωστοποιώντας του παράλληλα και το Χειριστή/Λογαριασμό στον οποίο θα παραληφθούν οι μετοχές. Οι μεταφορές που αιτούνται, διεκπεραιώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση για να διενεργηθούν οι ανωτέρω μεταφορές θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης εκκαθάριση των μετοχών και οι μετοχές να είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας έχει ως εξής:

NCBYSFBUEDS

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

 • Interlife Ασφαλιστική
 • Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • μετοχές
 • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  Σχετικα αρθρα

  WIND: Προσφέρει νέα προγράμματα απεριόριστης επικοινωνίας

  admin

  United Group: Ξεκινά squeeze-out στη Forthnet

  admin

  Χατζηδάκης (Beta ΑΧΕΠΕΥ): Με τράπεζες κόντρα στην παράδοση

  admin

  Forthnet: Στο 96,83% το έμμεσο ποσοστό της BC Partners Holdings

  admin

  Δομική Κρήτης: Συμμετέχει με 48,5% στην ΑΜΚ της ΔΙΑΣ ΑΕ

  admin

  Η Attica Bank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια καταθέσεων

  admin

  Άδεια διανομής για φυσικό αέριο σε δύο δήμους στην Πελοπόννησο – Ξεκινά η κατασκευή δικτύων

  admin

  Αεροπορικές εταιρείες: Το restart του κλάδου ξεκινά από τα ταξίδια αναψυχής

  admin

  KPMG: Ψηφιακή εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

  admin

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Reds

  admin

  SATO: Εξοπλίζει τα νέα περιφερειακά αεροδρόμια με καθίσματα αναμονής

  admin

  ΟΤΕ: Για 2η χρονιά στον διεθνή δείκτη του Bloomberg για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

  admin