Image default
Οικονομία

Ζαββός: Πλέγμα δημοσιονομικών μέτρων και μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας συνολικού ύψους 24 δισ. το 2020

Τα μέτρα που δρομολόγησε η κυβέρνηση για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, μετά από Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέα Λοβέρδου.

Όπως επισήμανε, το ποσό των 24 δισ. ευρώ που αναφέρει στην ερώτηση του ο κ. Λοβέρδος, “αφορά ένα συνολικό πλέγμα δημοσιονομικών μέτρων και μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας που έχει ανακοινώσει και έχει υλοποιήσει η Κυβέρνηση για το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσό αυτό αφορά εξήντα δύο παρεμβάσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Πρώτον, ποσό 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει από μείωση εσόδων της Κυβέρνησης και αφορά παρεμβάσεις όπως είναι αυτή της μείωσης προκαταβολής φόρου εισοδήματος, της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, αναστολές ΦΠΑ και άλλα μέτρα.

Δεύτερον, ποσό 10,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει από αύξηση δαπανών της Κυβέρνησης και αφορά μέτρα όπως είναι μεταξύ άλλων η επιστρεπτέα προκαταβολή, η αποζημίωση ειδικού σκοπού των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή, αλλά ακόμα και μέτρα όπως είναι η κάλυψη δαπανών εξοπλισμού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και προσλήψεις έκτακτου υγειονομικού προσωπικού.

Τρίτον, ποσό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας και συγκεκριμένα για τα προγράμματα “Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ”, το λεγόμενο “ΤΕΠΙΧ ΙΙ” και “Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων”.

Επίσης, ποσό 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει από τη μόχλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Έχουν γίνει επιπλέον παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων και επιταγών των πληττόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, αλλά αξίζει να αναφερθούν, γιατί συμβάλλουν στη στήριξη επιχειρήσεων.

Θα ήθελα να πω σε σχέση με τα προηγούμενα ότι θα καταθέσουμε και πάλι στην Εθνική Αντιπροσωπεία συγκεκριμένο πίνακα με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19, που καλύπτουν την περίοδο 2020-2021 σε εκατομμύρια ευρώ. Το καταθέτω.

Αναφερόμενος, λοιπόν, στις επιπλέον παρεμβάσεις, ήθελα να πω και να κάνω και μια διευκρίνιση: Από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν σημαίνει ότι οι τράπεζες εισέπραξαν τα ποσά, αλλά, όπως ξέρουμε, μέσω αυτών διοχετεύτηκε η ρευστότητα και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προς τις επιχειρήσεις. Είναι, δηλαδή, οι ιμάντες μεταβίβασης της ρευστότητας η οποία ήρθε είτε από κοινοτικά ταμεία είτε και από παρεμβάσεις της πολιτείας.

Συγκεκριμένα, διοχετεύτηκε το ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο με μόχλευση της τάξης των 5,7 δισεκατομμυρίων αυξάνεται σε 8,2 δισεκατομμύρια. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει εγγυήσεις επί νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης που λαμβάνονται από μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και που είτε ανεστάλη η λειτουργία τους είτε πλήττονται ευρύτερα από τον Covid-19.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ορίζονται με βάση τους ενωσιακούς κανόνες, είναι όσες έχουν τζίρο έως και 50 εκατομμύρια. Σε όρους απασχόλησης είναι αυτές που απασχολούν έως διακόσιους πενήντα εργαζομένους. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας έχουν διοχετευθεί ως το τέλος του 2020 4,6 δισεκατομμύρια σε πεντακόσιες είκοσι μία μεγάλες επιχειρήσεις και σε εννιά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη το ποσό αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο και ποσοστό 57%, δηλαδή 3,2 δισεκατομμύρια έχουν διοχετευθεί στις μικρομεσαίες και ποσοστό 43%, δηλαδή 2,4 δισεκατομμύρια έχουν διοχετευτεί σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Σχετικά με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που συστάθηκε από το 2016, αξιοποιείται  κατάλληλα στην παρούσα συγκυρία. Μέσω αυτού παρέχονται δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως και 500.000, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου, για διάστημα δύο ετών. Κάθε δάνειο χρηματοδοτείται με κεφάλαια του Ταμείου και των τραπεζών σε αναλογία 40% προς 60%. Ως το τέλος του 2020 μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχουν διοχετευτεί 2 δισεκατομμύρια σε δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 600 εκατομμυρίων, με τους τελικούς δικαιούχους να ξεπερνούν τις είκοσι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά, μέχρι το τέλος του 2020, από αυτά τα δύο προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όπως είπα, πεντακόσιες είκοσι μία μεγάλες επιχειρήσεις.”

Παράλληλα, στη δευτερολογία του ο κ. Ζαββός σημείωσε τα εξής: “Θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση δίνει στην Εθνική Αντιπροσωπεία και προς το κοινό πάντα τα στοιχεία τα οποία διαθέτει. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβει. Αντιλαμβάνομαι τις παρατηρήσεις του κ. Λοβέρδου, ότι μπορούμε πάντα να κάνουμε μια ακόμα καλύτερη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, καθώς ενδεχομένως και ευρύτερη προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος σίγουρα σηκώνει βελτιώσεις.

Θα ήθελα να πω πως εδώ και τουλάχιστον οκτώ μήνες, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, το οικονομικό επιτελείο, κάθε Τρίτη πρωί καλεί όλες τις τράπεζες και παρακολουθεί κονδύλι-κονδύλι την πορεία των χρηματοδοτήσεων. Είμαστε από πάνω συνεχώς, με προεδρεύοντα τον Υπουργό Οικονομικών. Πολύ πρόσφατα συνεστήθη και το Συμβούλιο της Ρευστότητας, το οποίο όπως ξέρετε αποτελείται από όλο το οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος, στελέχη των τραπεζών, στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και το οποίο, πιστέψτε με, κάνει πλέον δουλειά βάθους. Εντοπίζει δηλαδή αυτήν τη στιγμή αν υπάρχουν και πού μπλοκαρίσματα στα θέματα της ρευστότητας, ώστε να υπάρξουν και στο άμεσο μέλλον τα αναγκαία εκείνα εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο την παροχή, τη μετάδοση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και -εδώ για να μιλάμε απλά- στις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Είναι κάτι πάνω από το οποίο είμαστε μέρα-νύχτα.

Θα ήθελα να πω ότι από τα 24 δισεκατομμύρια, για τα οποία μίλησα, τα 8,5 έχουν διατεθεί μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Από τα δύο και μόνο αυτά προγράμματα, το 56% των δανείων έχουν πάει σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως πενήντα εργαζόμενους. Σας λέω αυτό το πράγμα.

Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι από τη μεριά τους οι τράπεζες, με επίσημες ανακοινώσεις που έχουν δώσει πρόσφατα, έχουν πει ότι την προηγούμενη χρονιά είχαν τη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση της τελευταίας δεκαετίας, φτάνοντας τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Παράλληλα, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σημειώνει πως στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2020 δόθηκαν αναστολές περίπου σε τετρακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες, συνολικού ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους οικονομικούς κραδασμούς τους οποίους υφίσταται η οικονομία από την υγειονομική κρίση.

Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι αναστολές αυτές γίνονται πέραν και επιπλέον των ρυθμίσεων δανείων, δηλαδή επιχειρηματικών, στεγαστικών, προσωπικών, στις οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες τον τελευταίο καιρό και που αναλογούν σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσω των ρυθμίσεων ή αναστολών, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει διευκολύνει δανειολήπτες για ποσά που ανέρχονται σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και πριν κλείσω, κύριε Λοβέρδο, θέλω να είμαι ανοιχτός και ευθύς σε όλες μου τις παρατηρήσεις. Δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα. Λέω όμως, ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια σ’ αυτήν τη μοναδική κρίση για να χρηματοδοτηθεί πραγματικά η οικονομία και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει.

Θέλω, όμως, να είμαστε και ειλικρινείς. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων είναι αυτό που λένε οι τραπεζίτες: “δεν είναι bankable”, δηλαδή δεν πληρούν όλα εκείνα τα κριτήρια τα οποία επιτρέπουν άμεσα στις τράπεζες να τις χρηματοδοτήσουν. Και δεν θα θέλαμε να φτάνουμε στο σημείο όπου οι τράπεζες χρηματοδοτούν απλώς έναν καλό πελάτη και του δίνουν παραπάνω από ό,τι θέλει και αφήνουν δίπλα όλους τους άλλους.

Και εδώ καλούμε και τις τράπεζες και εμείς οι ίδιοι θα κάνουμε προσπάθειες, ώστε οι τράπεζες να δημιουργήσουν τα αναγκαία εκείνα εργαλεία βάσει των οποίων θα μπορούν να αξιολογούν ποιοι είναι οι βιώσιμοι αυτοί πελάτες, οι οποίοι θα πρέπει και θα μπορούν να επωφεληθούν από την τεράστια αυτή ρευστότητα που έρχεται.

Και έχοντας εδώ τον συνάδελφο κ. Σκυλακάκη, θα έλεγα ότι οι επερχόμενοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια μοναδική ευκαιρία για έναν διπλό μετασχηματισμό που χρειάζεται επειγόντως η χώρα: αφενός μεν μετασχηματισμό του παραγωγικού της δυναμικού, δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν δομές. Θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιοι μετασχηματισμοί ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα ικανές να απορροφούν τη χρηματοδότηση αυτή.

Εκ παραλλήλου χρειαζόμαστε, όπως ξέρετε πολύ καλά, και γι’ αυτό εργαζόμαστε, ένα άλλο τραπεζικό σύστημα απαλλαγμένο από το ζυγό των “κόκκινων” δανείων. Θέλουμε τράπεζες οι οποίες θα δίνουν δάνεια, που θα επικεντρωθούν στη δουλειά που ξέρουν, πρέπει και μπορούν να κάνουν.” 

Σας ευχαριστώ.

Σχετικα αρθρα

Τι καταβάλλεται από Υπ. Εργασίας, ΟΑΕΔ και e-ΕΦΚΑ έως τις 5 Μαρτίου

admin

Αποκλειστικό MEGA : Πότε και πώς θα δοθεί το voucher των 200 ευρώ σε 560.000 νέους

admin

Οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Σε 60 ημέρες κρίνονται έξοδος στις αγορές και… ο λογαριασμός

admin

Τη μεγαλύτερη έξοδο εργαζομένων προκάλεσε η πανδημία στη Βρετανία

admin

Berkshire Hathaway: Η εταιρεία του Μπάφετ ξόδεψε $24,7 δισ. για επαναγορά μετοχών της

admin

Μπάιντεν προς Γερουσία: Γρήγορη έγκριση του πακέτου των 1,9 δισ. – «Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο»

admin

Πανδημική Κρίση και Τουρισμός:Οικονομικός Αντίκτυπος & Προοπτικές

admin

Στ. Καλαφάτης: Τα χρονοδιαγράμματα στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης τηρούνται στο ακέραιο

admin

ΚΕΠΕ: Διατηρείται η αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς

admin

Δήμος Ρεθύμνου: Προχωρά η δημοπράτηση έργων προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ

admin

Τέλη κυκλοφορίας : Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 1η Μαρτίου η προθεσμία πληρωμής

admin

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Την Τετάρτη τα «αποκαλυπτήρια» των οδηγιών για νέα μέτρα στήριξης

admin