Image default
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Πόσο άλλαξε η αγορά εργασίας την περίοδο 2010 -2018

Την επίδραση των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2010-2018 καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οποία παρουσιάστηκε σήμερα σε διαδικτυακή εκδήλωση.

Η μελέτη, με τίτλο «Αξιολόγηση επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018», εκπονήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics and Political Science (LSE) και βασίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος επικεντρώνεται στο επίπεδο των νοικοκυριών και αναλύει την επίδραση των μεταρρυθμίσεων στα κίνητρα των ατόμων να εισέλθουν στην επίσημη αγορά εργασίας. Ο δεύτερος εκτιμά, για πρώτη φορά, εναλλακτικά σενάρια της πορείας που θα είχαν επιλεγμένοι μακροοικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες, όπως η απασχόληση και η ανεργία, ελλείψει των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις πέτυχαν σε σημαντικό βαθμό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς εργασίας, μέσω της μείωσης του κόστους, αλλά και της μεγαλύτερης ευελιξίας, χωρίς όμως να επιλύσουν ορισμένα βασικά δομικά προβλήματα και χρόνιες αδυναμίες της αγοράς εργασίας.

Τρεις κατευθύνσεις

Τα κύρια ευρήματα της αξιολόγησης συνοψίζονται σε τρεις κατευθύνσεις, βάσει των οποίων οι παρεμβάσεις φαίνεται ότι:

– Εκπλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό το στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κόστους.

– Αύξησαν την ευελιξία στους κανονισμούς εργασίας, μέσω της οποίας υποστήριξαν μερικώς το στόχο της προσαρμογής της αγοράς εργασίας μέσω των τιμών (μείωσης μισθών) και λιγότερο μέσω όγκων (απολύσεων).

– ‘Αφησαν, ως επί το πλείστον, ανεπίλυτες άλλες μακροχρόνιες αδυναμίες, όπως το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, τη χαμηλή παραγωγικότητα, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλή χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων».

Αντικίνητρα

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη, «φαίνεται ότι τα αντικίνητρα για συμμετοχή στην επίσημη αγορά εργασίας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Η επιδείνωση των κινήτρων για εργασία ήταν εντονότερη μεταξύ των ανδρών και των νέων.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η θετική επίδραση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων το 2014 στα κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ειδικά μεταξύ των γυναικών και των νέων, που αποτελούν πληθυσμιακές ομάδες με παραδοσιακά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής».

Με βάση τη μελέτη, «τα συστηματικά χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας καθ’ όλη την περίοδο των προγραμμάτων οφείλονται αφενός μεν στο γεγονός ότι η μείωση των εισφορών το 2014 ήταν περιορισμένης κλίμακας αφετέρου δε στο ότι η θετική της επίδραση αντισταθμίστηκε από μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τα οποία έπληξαν σημαντικά τη φορολογία της εργασίας».

Από μακροοικονομικής σκοπιάς, τα εμπειρικά ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι «οι παρεμβάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας γύρω από το 2012 είχαν σημαντική συμβολή στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, στην αύξηση της χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης, στην επιβράδυνση της δυναμικής του ποσοστού ανεργίας και στην ελαφρά ταχύτερη ανάκαμψη της απασχόλησης.

Είναι ενδεικτικό ότι το ετήσιο ποσοστό ανεργίας και το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2013-2018 εκτιμάται ότι θα ήταν κατά μέσο όρο περίπου 4 π.μ. και 10 π.μ. υψηλότερα αντίστοιχα σε ένα σενάριο χωρίς τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας του 2012. Αντιθέτως, φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις του 2012 δεν βελτίωσαν τα ποσοστά συμμετοχής στην επίσημη αγορά εργασίας, ενώ αύξησαν τις μέσες ώρες εργασίας και την ανισότητα».

Προτάσεις σε τρεις άξονες

Τέλος, η μελέτη καταλήγει σε μία σειρά προτάσεων-προτεραιοτήτων πολιτικής σε τρεις τουλάχιστον κατευθύνσεις:

«- Η περαιτέρω μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, να περιορίσει την απόκλιση μεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. και, έτσι, να ενισχύσει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

– Ξεχωρίζει περαιτέρω τομείς με διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η αναντιστοιχία δεξιοτήτων, η ανεπαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η χαμηλή αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας και τα συστηματικά υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας.

– Τονίζει τη σημασία για συνεχή παρακολούθηση των τάσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας, ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εφαρμόζουν μέτρα προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και μείωσης της ανεργίας και της ανισότητας».

Ποιοι συμμετείχαν

Στη συζήτηση, που ακολούθησε της παρουσίασης, συμμετείχαν ο Γιώργος Αργείτης, καθηγητής Οικονομικών ΕΚΠΑ και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο Ηλίας Κικίλιας, διευθυντής Ερευνών ΕΚΚΕ και γεν. διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΙΝΣΕΤΕ, η Δάφνη Νικολίτσα, επίκουρη καθηγήτρια Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γιώργος Γατόπουλος, επικεφαλής τμήματος Διεθνών Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών του ΙΟΒΕ, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Βέττας, γεν. διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικα αρθρα

Θεοχάρης στο CNN: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι μέσον επιστροφής στην ελευθερία

admin

Politico : Το σχέδιο Κομισιόν για την επανέναρξη των ταξιδιών – Ποιοι συμφωνούν, ποιοι διαφωνούν, πότε θα είναι έτοιμο

admin

Βουλή : Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για το ΤΧΣ

admin

Ελληνική Χρυσός : Στη Βουλή η επενδυτική συμφωνία για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

admin

Μισθοί δύο ταχυτήτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

admin

Έρευνα ΥΠΕΞ : Η πανδημία προκάλεσε την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των ελληνικών εξαγωγών

admin

Αγορά ακινήτων : Οι πιο ακριβές πόλεις του κόσμου για το 2020 [γράφημα]

admin

Γερμανία : Υπάρχουν και παρά τον Ρήνο φορολογικοί παράδεισοι

admin

Μεγάλη άνοδος στη Wall Street

admin

Λουκέτα : Θα παραδώσουν τα «κλειδιά της εστίασης» στο Μαξίμου

admin

Αυθαίρετα : Παράταση ενός έτους για τα δικαιολογητικά υπαγωγής στη νομοθεσία

admin

Νέα δεινά για την τουρκική οικονομία ενόψει   

admin