Η σημασία των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κοροναϊού, στη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζεται στην Έκθεση Παρακολούθησης (Surveillance Report) που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.

Στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής (Φεβρουάριος 2021), επισημαίνεται ότι τα μέτρα στήριξης που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές ενίσχυσαν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση προς όφελος των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19, καθώς και η δράση επιδότησης επιτοκίου του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ II), που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), οδήγησαν εντός του 2020 σε δανειοδοτήσεις προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 4,6 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα (ανά πρόγραμμα), συμβάλλοντας κατά περίπου +40% στις συνολικές ακαθάριστες ροές εταιρικών δανείων κατά τη διάρκεια του έτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σημασία των παρεμβάσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αναδεικνύεται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ανάλογες αναφορές έχουν γίνει και στις εκθέσεις του Μαΐου, του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

-