Log in

Έως 31/05/2019, η υποβολή ΑΠΔ των αμοιβών διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, που καταβλήθηκαν τον Απρίλιο 2019

Τα μέλη/εταίροι των  εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία έναντι αμοιβής, , για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑΕΤΑΜ (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1759/88)

Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά την υπαγωγή και εισφοροδότηση των μελών ή/και παράλληλα διαχειριστών των εταιρειών με τη νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.


Συγκεκριμένα:

ΜΕΛΗ/ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Τα μέλη/εταίροι των Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων εταιρειών καθώς και των Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης, εφόσον ο σκοπός των εταιρειών αυτών συνιστά δραστηριότητα
επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις
διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (άρθρο 1 του Π.Δ. 258/2005).
Ο εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις
του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
Τα μέλη/εταίροι πολυπρόσωπων Ι.Κ.Ε. δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Tα
πρόσωπα αυτά δύνανται να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.
Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. β΄)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

Τα μέλη/εταίροι των  εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία έναντι αμοιβής, , για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑΕΤΑΜ (άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1759/88).
Εταίρος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά στην
ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12 περ. α΄)
Εταίρος Πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης υπάγεται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε.( παρ. 9 άρθρο 116 Ν. 4072/12
περ. α΄)
Διαχειριστής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου (Τρίτο Πρόσωπο)
υπάγεται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 2 Α.Ν. 1846/51)
Διαχειριστής Ι.Κ.Ε, που δεν έχει την ιδιότητα του μέλους/εταίρου και ορίστηκε με το καταστατικό
ή με απόφαση των εταίρων υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.
Ο.Α.Ε.Ε. (παρ. 9 άρθρ. 116 Ν.4072/12)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.(εφόσον λαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης)

Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας.
Επιπλέον τα πρόσωπα αυτά δεν δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Στην περίπτωση που για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης έχει προσληφθεί τρίτο προς τούτο πρόσωπο, έναντι αμοιβής, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 για όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και τους συνεισπραττόµενους κλάδους των Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.
Για τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε Ι.Κ.Ε. (εταίροι ή τρίτα πρόσωπα) διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1. Εταίρος σε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και διαχειριστής
Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων που προέρχονται από την άσκηση των δυο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

2. Εταίρος και διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε
Εταίρος πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε που έχει οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής, καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει μόνο από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείταισύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016
Ως ημερομηνία έναρξης εισφοροδότησης μόνο επί των αμοιβών διαχείρισης ορίζεται η 1/6/2018.

3. Διαχειριστής πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. χωρίς εταιρική ιδιότητα ( τρίτο πρόσωπο )
Διαχειριστής Ι.Κ.Ε τρίτο πρόσωπο (δεν έχει εταιρική ιδιότητα), καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016.

4. Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. – τρίτος, μη εταίρος
Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τρίτο πρόσωπο (μη εταίρος) εισφοροδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 και καταβάλει εισφορές επί του εισοδήματος που προκύπτει από την αμοιβή διαχείρισης.


ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΠΔ

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, των Μελών ή/και Διαχειριστών Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38), θα περιλαμβάνεται στις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

 1. Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες, θα συμπεριλάβουν την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το λοιπό απασχολούμενο προσωπικό.
 2. Επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες στον Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να προβούν σε
  απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων με τη συνήθη διαδικασία, στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους, προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη
  (Α.Μ.Ε.) και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των διαχειριστών που είναι είτε μέλη είτε τρίτα πρόσωπα σε Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου και τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ – ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής:

Α. ΜΕΛΗ Ο.Ε./Ε.Ε./Ε.Π.Ε ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

 • Ο Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0832» με λεκτική περιγραφή: «ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ, ΤΟΥ Ν.1759/1988»
 • Κωδικός Ειδικότητας «000858» με λεκτική περιγραφή : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο.Ε., Ε.Ε.,
  Ε.Π.Ε» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης
  (Κ.Π.Κ.) «1106» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:

Έως 31/05/2019, η υποβολή ΑΠΔ των αμοιβών διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, που καταβλήθηκαν τον Απρίλιο 2019

Τα στοιχεία – τιμές που πρέπει επιπλέον να δηλώνονται στα πεδία της Α.Π.Δ. πέραν των διακριτών
Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κωδικού Πακέτου Κάλυψης είναι και τα ακόλουθα:

Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο
Κωδικός Τύπου Αποδοχών «01».
Στο πεδίο«37»: «Ημέρες Ασφάλισης» θα γίνεται καταχώρηση των ημερών απασχόλησης
του προσώπου.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΔ 

Α. Για τις μισθολογικές περιόδους, 6/2018 έως 3/2019, εφόσον οι Α.Π.Δ., Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04), υποβληθούν έως τις 30/6/2019, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη και αφορούν στην ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.
Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ., θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν έως τις 30/6/2019.Οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψουν, θα πρέπει να ακυρωθούν ή μειωθούν οίκοθεν.

Β. Για τις μισθολογικές περιόδους από 4/2019 και εντεύθεν, η υποβολή Α.Π.Δ. και η καταβολή των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.


Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

EDITORIAL - Ι.Α.Φωτόπουλος