Log in

Τι αλλάζει στον κώδικα δεοντολογίας για τα «κόκκινα δάνεια»

Τι αλλάζει στον κώδικα δεοντολογίας για τα «κόκκινα δάνεια»

Περιλαμβάνονται επιμέρους βελτιώσεις υπέρ του δανειολήπτη, αλλά η ευθύνη για την αξιολόγηση και τη ρύθμιση του δανείου παραμένει στην τράπεζα

Αλλαγές στο Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει τις σχέσεις των τραπεζών με τους δανειολήπτες που έχουν «κόκκινα δάνεια» πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο νέος Κώδικας περιέχει ορισμένες επιμέρους βελτιώσεις υπέρ των δανειοληπτών, αλλά αφήνει στις τράπεζες την τελική ευθύνη για την αξιολόγηση της κατάστασης του δανειολήπτη και το περιεχόμενο της πρότασης ρύθμισης του δανείου.

Στο νέο κώδικα υπάρχουν ορισμένες επιμέρους βελτιώσεις, όπως το δικαίωμα του δανειολήπτη να κάνει αντιπρόταση στην τράπεζα για τη ρύθμιση του δανείου του, ενώ εάν η τράπεζα απορρίψει την πρόταση οφείλει να το κάνει τεκμηριωμένα. Επίσης, η βάση της επεξεργασίας για την πρόταση ρύθμισης πρέπει να ξεκινά από τις λεγόμενες «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», που για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχονται περίπου στα 1.370 ευρώ κατ΄ανώτερο.

Όμως, η βασική «φιλοσοφία» του Κώδικα Δεοντολογίας, όμως είναι ότι η τελική απόφαση για το είδος της ρύθμισης που θα προτείνει στο δανειολήπτη, καθώς και το ύψος της δόσης που θα περιλαμβάνει, εναπόκεται στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας, η οποία και αποφασίζει χωρίς να υπάρχει κάποιος δεσμευτικός κανόνας.

Επι της ουσίας, η διαδικασία αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, χωρίς δεσμεύσεις ή προϋποθέσεις, αλλά και ούτε έλεγχος για το τι χειρισμούς κάνουν σε κάθε δάνειο, αφού η Τράπεζα της Ελλάδος θα ασκεί συνολική εποπτεία για την πορεία της μείωσης των κόκκινων δανείων και δεν θα ασχολείται με επιμέρους περιπτώσεις. Έτσι, εφόσον οι δανειολήπτες έχουν αντιρρήσεις ή παράπονα η μόνη διέξοδος θα είναι τα Δικαστήρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν ο δανειολήπτης χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμος» (οπότε χάνει το δικαίωμα ρύθμισης και η τράπεζα μπορει να οδηγήσει σε πλειστηριασμό με συνοπτικές διαδικασίες), μπορεί μεν να υποβάλει ένσταση, αλλά αυτή θα εξεταστεί από επιτροπή της ίδιας της τράπεζας, χωρίς να μπορεί να προσφύγει σε κάποια αρμόδια αρχή, εκτός βέβαια από τα δικαστήρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κώδικας δεν προβλέπει κάτι για την περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης της τράπεζας είναι τέτοια που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης, ούτε θέτει κάποια όρια ή σχετικά παραδείγματα, ούτε προβλέπει κάποια διαδικασία «άμυνας» του δανειολήπτη, πέρα από εκείνη της ένστασης σε επιτροπή της τράπεζας.

Με το νέο Κώδικα δίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθυστέρησης (δύο μήνες από ένα που ήταν προηγουμένως) στην εξόφληση των δόσεων του δανείου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης, ενώ η κυβέρνηση προαναγγέλει ότι θα αυξηθεί, στο μέλλον, και ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες για να επεξεργαστούν και να ανταποκριθούν στην πρόταση ρύθμισης που έχει κάνει η τράπεζα.

Τι λέει το υπουργείο Οικονομίας

Το υπουργείο Οικονομίας, πάντως, σε σχετικό σημείωμά του υποστηρίζει ότι ο νέος κώδικας «ενισχύει τα δικαιώματα των δανειοληπτών, εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενδυναμώνει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που οδηγούν σε ρυθμίσεις οι οποίες θα αντιστοιχούν στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής του δανείου από τους δανειολήπτες» και αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

 

«Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ) αφορά τους χειρισμούς και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα απέναντι σε δανειολήπτες που έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή των οφειλών τους, θέτοντας τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτή την περίπτωση.

»Το Πιστωτικό Ίδρυμα (ΠΙ), δηλαδή η τράπεζα, εντάσσει τον οφειλέτη στη δομημένη -και υποχρεωτική- διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ), βάσει της οποίας εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών ζητά τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, τα επεξεργάζεται και ύστερα από κοινού αναζητούν κατάλληλες λύσεις προκειμένου ο δανειολήπτης να παραμείνει συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες που ενδεχομένως να έχουν σημαντικά αλλάξει και να χρειάζεται διαθρωτική ρύθμιση τους. Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα ΙΙ του ΚΔΤ παρατίθενται ενδεικτικά σειρά κατάλληλων λύσεων για την απομείωση ή την επιμήκυνση του δανείου. Προκειμένου να ρυθμιστούν ή να μειωθούν οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη είναι απαραίτητο να συνεργαστεί με το ΠΙ, να απαντά στα συγκεκριμένα αιτήματα του που προβλέπονται από τον Νόμο και να ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις του ΠΙ για την ταχύτερη επίλυση του προβλήματος του.

»Στην εφαρμογή του παλαιότερου ΚΔΤ (Ν.4224/2013) διαπιστώθηκαν πολλά ουσιαστικά προβλήματα και κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του. Για την αναθεώρηση του ΚΔΤ η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

»Κύριες Βελτιώσεις του ΚΔΤ

»- Ο παλαιότερος ΚΔΤ, ο Ν.4224/2013, ήταν πολύ αυστηρότερος όσον αφορά την ένταξη του δανειολήπτη στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων. Η διαδικασία ξεκινούσε για τον δανειολήπτη ύστερα από 30 ημέρες καθυστέρησης αποπληρωμής των δόσεων του δανείου του. Στον αναθεωρημένο Κώδικα το χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε. Ο δανειολήπτης πλέον δεν μπαίνει στα Στάδια του Κώδικα αν απλώς έχει οποιαδήποτε δυσκολία να πληρώσει μία δόση και αν έχει αμελήσει να πληρώσει έχει αρκετό διάστημα να επανορθώσει.

»- Οι προτάσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος στον δανειολήπτη λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το ελάχιστο επίπεδο δαπανών διαβίωσης του δανειολήπτη, όπως και την οικονομική του κατάσταση. Προωθούνται ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις για δανειολήπτες σε οικονομική δυσχέρεια στις όποιες λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αν παρόλα αυτά συναινέσει ο δανειολήπτης στην παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου δικού του, ή συζύγου ή τέκνου εφόσον βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια, διαγράφεται το υπόλοιπο της οφειλής με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη στεγαστική πίστη.

»- Η προθεσμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στη ζήτηση των οικονομικών του στοιχείων και της απάντησής του σε πρόταση αναδιάρθρωσης του δανείου του με βάση τον παλαιό ΚΔΤ ήταν 15 εργάσιμες μέρες. Στον νέο ΚΔΤ οι προθεσμίες αυτές συνδέονται πλέον με τις προθεσμίες του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη, για τον οποίο είναι υπεύθυνο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον ορισμό και να διευρύνει τις προθεσμίες προκειμένου ο δανειολήπτης να μην πασχίζει να ανταποκριθεί στις ίδιες τις προθεσμίες, αλλά να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αρτιότερα τα δεδομένα που του ζητούνται και τις προτάσεις αναδιάρθρωσης χρέους που του κατατίθενται.

»- Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαδικασία του ΚΔΤ καταλήγει στην υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης από το ΠΙ στον δανειολήπτη. Οι κατάλληλες λύσεις διακρίνονται σε: ήπιες ή απλώς ρυθμιστικές (βραχυπρόθεσμες-μακροπρόθεσμες προτάσεις ρύθμισης όπως: Παράταση Διάρκειας πάνω από δύο χρόνια, Περίοδος Χάριτος, Μερική Διαγραφή Οφειλής, Αποπληρωμή μόνο Τόκων) και ραγδαίες ή οριστικές, που ενδεχομένως μεταβάλλουν την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη (προτάσεις οριστικής διευθέτησης: όπως η Εθελοντική Μεταβίβαση Ενυπόθηκου Ακινήτου, η Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου κοκ). Οι λύσεις ρύθμισης είναι σαφώς ευνοϊκότερες για τον δανειολήπτη από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης.

»Με τον αρχικό Κώδικα το Πιστωτικό Ίδρυμα, εφόσον ανέλυε τα οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη, είχε τη δυνατότητα να του υποβάλει εξ αρχής ραγδαία πρόταση οριστικής διευθέτησης. Στον αναθεωρημένο Κώδικα, το ΠΙ υποχρεώνεται να υποβάλλει πρώτα την ήπια πρόταση ρύθμισης και μετά, εφόσον κατόπιν καθορισμένης διαδικασίας δεν υπάρξει συμφωνία, πρόταση οριστικής διευθέτησης. Οι διαδικασία της υποβολής προτάσεων από το ΠΙ κατ' ουσία διπλασιάζεται υπέρ του δανειολήπτη, υποβάλλονται δύο προτάσεις, η πρώτη ηπιότερη από τη δεύτερη, και η απάντηση του δανειολήπτη αποκτά βαρύτητα καθότι το ΠΙ καλείται να τη συμπεριλάβει και να την προσαρμόσει στην τελική πρόταση.

»-Από το Παράρτημα των ενδεικτικών λύσεων του νέου ΚΔΤ αφαιρέθηκαν οι μη συναινετικές λύσεις του παλαιότερου ΚΔΤ (πρόταση ρευστοποίησης εξασφαλίσεων, πρόταση εκκίνησης νομικών/δικαστικών ενεργειών), με γνώμονα την ενίσχυση του συμφέροντος του δανειολήπτη.

»- Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να κάνει αντιπρόταση στις προτάσεις του ιδρύματος. Στον παλαιό Κώδικα το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν είχε καν την υποχρέωση απάντησης στην αντιπρόταση αναδιάρθρωσης δανείου που έκανε ο δανειολήπτης. Στον νέο Κώδικα όχι μόνο το ΠΙ απαντά εγγράφως τεκμηριώνοντας υποχρεωτικά την απάντησή του σε περίπτωση που είναι αρνητική, αλλά επιπλέον, ως απάντηση, το ΠΙ δύναται να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο διευρύνει το πεδίο συνεννόησης δανειολήπτη-δανειστή δίνοντας στα δύο μέρη περισσότερες δυνατότητες να συμφωνήσουν. Η διαδικασία πλέον είναι πολύ δύσκολο να μην οδηγήσει σε συναινετικό αποτέλεσμα αν υπάρχει καλή προαίρεση και διάθεση ενεργητικής συμβολής στις εξατομικευμένες ανάγκες του δανειολήπτη. Επιπλέον, αν το ΠΙ απαντήσει αρνητικά με εσφαλμένη τεκμηρίωση, ο δανειολήπτης έχει ένα περαιτέρω τεκμήριο για την υπεράσπιση της θέσης του σε τυχόν αντιδικία με την τράπεζα.

»- Στον νέο ΚΔΤ, το Τυποποιημένο Έγγραφο Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ) στο οποίο ο δανειολήπτης συμπληρώνει τα οικονομικά του στοιχεία, η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων στην οποία ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί της διαδικασίας όπως και η ειδοποίηση ότι ο δανειολήπτης αποχαρακτηρίζεται από συνεργάσιμος, θα στέλνεται εγγράφως με διαδικασία που να διασφαλίζει την παραλαβή του από τον δανειολήπτη. Ο παλαιός ΚΔΤ δεν είχε τέτοιες πρόνοιες υπέρ του δανειολήπτη.

»- Επίσης ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες και η διαφάνεια λειτουργίας των Επιτροπών Ενστάσεων, που θα λειτουργεί εντός των ΠΙ, στις οποίες ο δανειολήπτης προσφεύγει για να διευθετήσει τυχόν παραλείψεις και παραβιάσεις της διαδικασίας του ΚΔΤ πριν αποταθεί σε τρίτους εξωδικαστικούς φορείς (πχ. Συνήγορος του Καταναλωτή) ή στα δικαστική διαδικασία.

»- Τέλος, στον νέο ΚΔΤ –σε αντίθεση με τον προηγούμενο- προβλέπεται η δυνατότητα του δανειολήπτη να ζητήσει ενημέρωση και υποστήριξη από τα 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που θα δημιουργηθούν ως τα τέλη του φθινοπώρου.»


Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Subscribe to our Newsletter and get the best news every day in your mail!

* Your Email Address:
* Preferred Format:
* Enter the security code shown: