Log in

Εθνική Tράπεζα: 344 εκατ. ευρώ κέρδη το εξάμηνο

Ισχυρή κερδοφορία εμφάνισε το εξάμηνο ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας.

 

Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του  2013 ανήλθαν στα  €344 εκατ. για τον Όμιλο, έναντι ζημιών €1.894 εκατ. το α΄ εξάμηνο . Εξαιρουμένων των εκτάκτων κερδών και ζημιών, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €126 εκατ. για το β΄τρίμηνο του έτους και €312 εκατ. για το α΄εξάμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη στο β τρίμηνο υπερκαλύπτουν τις προβλέψεις για πρώτη φορά μετά από εννέα τρίμηνα λόγω της βελτίωσης των εσόδων και της συνεχιζόμενης συγκράτησης του κόστους. Η τράπεζα εμφανίζει περικοπή λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη κατά 6% και 3% αντίστοιχα, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο . Σημαντική μείωση δαπανών προσωπικού κατά 12% στην Ελλάδα, προ της εφαρμογής της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ισχύς από 1.7.2013). Η Σωρευτική μείωση του εγχώριου λειτουργικού κόστους διαμορφώνεται στο 23% από το α΄ εξάμηνο του .

 

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του ο  διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς τόνισε ότι τα  σταθερά βήματα προόδου που έχει επιτύχει η χώρα μας, όσον αφορά τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, έχουν πλέον δώσει νέα δυναμική στην πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, αν και οι υφεσιακές πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Σε αυτό το ακόμη δύσκολο, αλλά πιο αισιόδοξο περιβάλλον, το πιστωτικό σύστημα μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή του καλείται να παίξει το συστημικό του ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης.Τα αποτελέσματα της Εθνικής για το δεύτερο τρίμηνο προσμετρώνται στο αισιόδοξο κλίμα. Συγκεκριμένα, η οργανική κερδοφορία του Ομίλου ήταν θετική για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο- προοιωνίζοντας την επαναφορά του σε υγιή κερδοφορία, αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξή του. Κύριες συνιστώσες στην εγχώρια αγορά ήταν τόσο η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και ο συνεχιζόμενος εξορθολογισμός των λειτουργικών εξόδων, επιτυγχάνοντας σωρευτική μείωση 23% από το .Είναι, επίσης, αξιοσημείωτη η συνεχόμενη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών με θετικό αντίκτυπο στην πορεία των προβλέψεων και των κερδών, και είναι αποτέλεσμα της συντηρητικής πιστοληπτικής πολιτικής που έχει εφαρμόσει η ΕΤΕ στο χαρτοφυλάκιο της τα τελευταία χρόνια. Σημαντική θα είναι η προσθήκη της Probank στην ευρύτερη οικογένεια της ΕΤΕ γεγονός που θα ωφελήσει το νευραλγικό για την Ελλάδα κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Η Εθνική Τράπεζα έχει το πλεονέκτημα της σημαντικής παρουσίας της τόσο στην Τουρκία όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, δυναμικές περιοχές που της επιτρέπουν να διαφοροποιήσει τα κέρδη της – γεγονός που προσθέτει σημαντική αξία στον Όμιλο. Είναι ενδεικτικό ότι το β τρίμηνο η Τουρκία έχει προσθέσει €180 εκατ. στην οργανική κερδοφορία του Ομίλου και είναι ενθαρρυντικό ότι οι δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη επιστρέφουν στην κερδοφορία.


Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής τον Ιούνιο, με τη συμμετοχή ιδιωτών κατά σχεδόν 11%, εκτός του ότι διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, έβαλε την Τράπεζα σε μια νέα πορεία. Στο άμεσο μέλλον, η Εθνική Τράπεζα θα αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.


Παράλληλα, προβαίνει σε ενέργειες για την πρόσθετη ενίσχυση των κεφαλαίων της και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της. Η επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να συνδράμει ουσιαστικά στην επιχειρηματική ανάκαμψη. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή την προσπάθεια είναι η ισχυρή καταθετική της βάση, με το βέλτιστο δείκτη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, με δάνεια προς καταθέσεις στο 93%, που θα μειωθεί περαιτέρω με την ενσωμάτωση της Probank.Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων της ΕΤΕ επιβεβαιώνει την ικανότητά της να υλοποιήσει τη στρατηγική της κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχοντας αντιμετωπίσει αποτελεσματικά βασικές της προκλήσεις. Κύριο μέλημα της σημερινής Διοίκησης είναι να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες του Ομίλου, στηριζόμενη στα σημαντικά πλεονεκτήματά του. Βάσει των παραπάνω, η ΕΤΕ βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί πάλι στην εθνική πρόκληση της χρηματοδότησης της ανάκαμψης και της στήριξης της ελληνικής επιχείρησης και κοινωνίας, υπογράμμισε ο κ.Τουρκολιάς.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ