Log in

Οι τράπεζες στον αστερισμό των μεγάλων συναλλαγών

Στον αστερισμό των μεγάλων συναλλαγών που θα αποσκοπούν στην ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing Exposures- NPEs) εισέρχονται οι τράπεζες με τις Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς να έχουν, ήδη, δρομολογήσει σχετικές κινήσεις.

Οι τρεις τράπεζες διαπραγματεύονται την ανάθεση σε τρίτους της διαχείρισης μέρους (Alpha Βank) ή του συνόλου (Eurobank, Πειραιώς) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) τους, με την Alpha Βank να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά.

H Alpha Βank τρέχει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση διαχείρισης των NPEs που διαθέτει ο όμιλος στην Κύπρο. Έξι επενδυτές έχουν καταθέσει προσφορές και διεκδικούν την ανάληψη διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου Alpha στην Κύπρο, ονομαστικής αξίας 3,8 δισ. ευρώ, μαζί με ανακτηθέντα ακίνητα αξίας 0,1 δισ. ευρώ.

Η Alpha Bank θα αναθέσει στον προτιμητέο επενδυτή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου για 4 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης. Ειδικότερα η τράπεζα θα υπογράψει με θυγατρική της σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης και εν συνεχεία θα πουλήσει στον προτιμητέο επενδυτή, το πλειοψηφικό πακέτο ή το σύνολο των μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Στην εταιρεία θα μεταφερθεί και μέρος του προσωπικού του ομίλου Alpha στην Κύπρο, που ασχολείται με τη διαχείριση του παραπάνω χαρτοφυλακίου NPEs.  

Το έσοδο της συναλλαγής θα αποτελέσει κεφαλαιακό κέρδος για τον όμιλο, ενώ η μείωση του προσωπικού θα οδηγήσει στην ενίσχυση της προ προβλέψεων κερδοφορίας καθώς η εξοικονόμηση δαπανών εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από το συνολικό κόστος  διαχείρισης των δανείων από τρίτο.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Πειραιώςόπως αποκάλυψε το Euro2day έχει σε εξέλιξη κλειστή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση, επί σειρά ετών, του συνόλου των εν Ελλάδι NPEs της τράπεζας. Μη δεσμευτικές προσφορές για το deal έχουν υποβάλει Cerberus και η κοινοπραξία Intrum-PIMCO και ως το τέλος του μήνα αναμένεται να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αγοράσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (σ.σ. γύρω στο 80%) της εταιρείας, η οποία θα συσταθεί από την Πειραιώς και θα υπογράψει με την τράπεζα πολυετή σύμβαση διαχείρισης των NPEs. Στη νεότευκτη εταιρεία θα μεταφερθεί μέρος του προσωπικού, που απασχολείται σήμερα στη σχετική εσωτερική διεύθυνση της τράπεζας (PLU).

Από τη συναλλαγή η Πειραιώς θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, ενισχύοντας ισόποσα το δείκτη κύριων εποπτικών κεφαλαίων της (Common Equity Tier I- CET I). Αν προχωρήσει και σε τιτλοποίηση δανείων με τον προτιμητέο επενδυτή να αγοράζει τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης η Πειραιώς θα μειώσει το σταθμισμένο ενεργητικό της, ενισχύοντας έμμεσα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Μετά την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας η Πειραιώς θα προχωρήσει, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, στην έκδοση Tier II ομολόγου της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Το πολυσύνθετο σχέδιο της Eurobank

Ένα πιο φιλόδοξο και σύνθετο σχέδιο υλοποιεί η Eurobank με στόχο στο τέλος της χρονιάς τα NPEs να υποχωρήσουν στα 6,6 δις ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσεων και στο τέλος της τριετίας (2021) στα 3,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 8,8% των συνολικών χορηγήσεων.

Για να επιτευχθεί η φετινή μείωση η Eurobank θα προχωρήσει σε δύο τιτλοποιήσεις πακέτων με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας 9 δισ. ευρώ, ενώ στη μια τιτλοποίηση θα προστεθούν και ενήμερα δάνεια αξίας 0,5 δισ. ευρώ.  

Ταυτόχρονα, έχει ανακοινώσει ότι η μέγιστη ζημιά από τις δύο τιτλοποιήσεις θα καλυφθεί από την απορρόφηση της Grivalia που προσθέτει κεφάλαια 900 εκατ. ευρώ και το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση της FPS της τάξης των 300 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός (project Pillar) για την πρώτη τιτλοποίηση, η οποία αφορά σε «κόκκινα» στεγαστικά, οφειλόμενου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη και στη δεύτερη φάση έχουν περάσει επτά επενδυτές. Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν στο τέλος Απριλίου και η ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή στο τέλος Ιουνίου- αρχές Ιουλίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι πέντε από τους επενδυτές, που πέρασαν στη β' φάση του Pillar (Cerberus, PIMCO, Fortress, Lone Star και Elliott), έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν ταυτόχρονα και τη δεύτερη τιτλοποίηση (project Cairo), η οποία αφορά σε καταγγελμένα δάνεια 7 δισ. και ενήμερα 0,5 δισ. ευρώ.

Η εν λόγω τιτλοποίηση βγαίνει πακέτο με την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της FPS, της εταιρείας δηλαδή που διαχειρίζεται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Eurobank στην Ελλάδα. Η FPS θα πωληθεί στον ίδιο επενδυτή που θα πάρει τη «φέτα» του mezzanine τίτλου. Με την αγορά της FPS, ο επενδυτής θα αναλάβει για 10 χρόνια τη διαχείριση των NPEs που διαθέτει στην Ελλάδα ο όμιλος Eurobank.

Αν πωληθεί ικανός αριθμός ομολογιών ενδιάμεσου ρίσκου (mezzanine note) στις δύο τιτλοποιήσεις και πληρούνται κάποιες άλλες εποπτικές απαιτήσεις, η στάθμιση των senior note τίτλων, που θα διακρατήσει ο όμιλος Eurobank, στο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό θα είναι πολύ μικρή.

Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης του project Cairo μαζί με το τουλάχιστον 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο (closing).

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ