Log in

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Στις 23/5 η ΓΣ για την πώληση του 25% του ΑΔΜΗΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΔΕΗ στα Γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου

...
 • 0

MIG: Δέκατη πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

H ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ για την 15η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.1.2017 έως 29.4.2017 είναι η 28η Απριλίου 2017, σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Marfin Investment Group έκδοσης της 29.7.2013 και 13.6.2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την Α΄ Σειρά του ΜΟΔ τ

...
 • 0

Ενεση ρευστότητας 295 εκατ. από το Δημόσιο στη ΔΕΗ

Μεγάλη οικονομική ανάσα ύψους 295,608 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ θα παράσχει το Δημόσιο μέσω της διαδικασίας απόσχισης του ΑΔΜΗΕ.

Αυτό προκύπτει από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ που συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 17 Μαίου όπου η εταιρία θα προτείνει την πώληση του 25% των μετοχών της στην εταιρία

...
 • 0

Attica Bank: Στα 49,8 εκατ. περιορίστηκαν οι ζημίες το 2016

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου της Attica Bank για τη χρήση 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 604,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 333,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση.

Βασικά μεγέθη κ

...
 • 0

Trastor: Στα 3,6 εκατ. μειώθηκαν οι ζημιές το 2016

Στα €3,9 εκ. ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Trastor από μισθώματα για τη χρήση του 2016, έναντι €4,2 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση. Τα λειτουργικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται ποσό €2,9 εκ. για πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων, ανήλθαν σε €4,6 εκ., έναντι €1,9 εκ. του 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος στη χρήση 2016 παρουσίασε ζημί

...
 • 0

Forthnet: Ανθεκτικό EBITDA εν μέσω πτωτικής χρονιάς

Να αυξήσει τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 8,6%, μέσω νέων πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους, πέτυχε πέρυσι η διοίκηση της Forthnet, σε μια χρονιά που ο κύκλος εργασιών μειώθηκε. Οι αντοχές της εταιρείας, που δραστηριοποιείται πλέον με το εμπορικό σήμα της Nova, επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι από το ξεκίνημα της κρίσης (απ

...
 • 0

Ιασώ: Αύξηση 47,32% στα ΕΒΙΤDA το 2016

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 2016 που παρόλο την αύξηση που παρουσίασαν σε όλα τα επίπεδα, επιβαρύνθηκαν για ακόμα μια φορά, από τις περικοπές μέσω των μηχανισμών rebate και clawback, καθώς και τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες οι οποίες επικρατούν.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μετά από την επιβολή των μη

...
 • 0

ΟΛΘ: Στα €14,08 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2016

Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΘ για το 2016 ανήλθε σε 48.061.529 ευρώ έναντι των 50.881.605 ευρώ του 2015, σημειώνοντας μείωση 5,54% και ανακάμπτοντας σημαντικά από τις ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις του 1ου εξαμήνου, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2016 υπήρξαν 32 συνεχόμενες ημέρες απεργίας και επιπλέον 4 εβδομάδες

...
 • 0

ΑΕΓΕΚ: Δεν θα ανακοινώσει αποτελέσματα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

Η ΑΕΓΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν θα καταστεί δυνατή εντός εκ του νόμου προθεσμίας η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/- 31/12/2016, συνεπεία της μη λήψης ακόμη οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων από τα υποκαταστήματα και θυγατρικές της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. στη Ρουμανία και στην Αλβανία, λόγω πρόσκαιρης αδυ

...
 • 0

ΤΡΟΠΑΙΑ: Ζημιές €1,5 εκατ. έναντι κερδών το 2016

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΡΟΠΑΙΑ Συμμετοχική ΑΕΒΕ.

Αναλυτικά

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,3 εκατ. ευρώ έναντι των 3,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχη χρήση του 2015.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,4

...
 • 0

ΟΠΑΠ: Στις 9 Μαϊου το πρόσθετο μέρισμα

Το πράσινο φως για την καταβολή πρόσθετου μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2016, η οποία θα γίνει στις 9 Μαΐου 2017, άναψε η σημερινή 17η τακτική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ που πραγματοποιήθηκε στα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι του ΟΠAΠ είναι 0,72 ευρώ

...
 • 0

To 20% της κοινοπραξίας που αποκτά τον ΟΛΘ ελέγχει ο όμιλος Σαββίδη

Σε συνέχεια της απόφασης του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) της Δευτέρας 24ης Απριλίου 2017, με την οποία η κοινοπραξία (DIEP - TERMINAL LINK, the terminal branch of CMA CGM Group – BELTERRA INVESTMENT) αναδείχτηκε πλειοδότρια του Διαγωνισμού για την πώληση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Οργα

...
 • 0

Εθνική Asset Management: Από 16/5 η διανομή ενεργητικού δύο Αμοιβαίων

Η Εθνική Asset Management, ως η εταιρεία διαχείρισης του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 – Μετοχικό» (εφεξής «Δ.Α.Κ.»), σε συνέχεια της από 31/03/2017 ανακοίνωσης της στην οποία γνωστοποιεί ότι ημερομηνία διαγραφής του συνόλου των μεριδίων του Δ.Α.Κ. από το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει οριστεί η 28η Απριλίου 201

...
 • 0

Καββαθάς: Οκτώ προτάσεις για τις πολιτικές χρηματοδότησης εταιρείων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργάνωσε συνέδριο με τίτλο ««Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα» σήμερα Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 με σκοπό την στήριξη και ανάπτυξη των ΜμΕ στην Ελλάδα.

Στο συνέδριο παρευρέθηκε με ομιλία ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς μιλώντας στη θεματ

...
 • 0

Envitec: Εκτακτη γενική συνέλευση στις 18 Μαΐου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ENVITEC καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 18 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του καταστατικού.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδ

...
 • 0

ΣΙΔΜΑ: Στα 4,4 εκατ. μειώθηκαν οι ζημιές το 2016

Το 2016 δεν υπήρξε χρονιά ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, ενώ η πορεία της την νέα χρονιά τελεί σε αναμονή των οικονομικών εξελίξεων σχετικά με την διευθέτηση του ελληνικού χρέους, που θα επηρεάσουν αντίστοιχα την πορεία της ανάπτυξης και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, αναφέρει η ΣΙΔΜΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτό το

...
 • 0

Το 100% της Kleemann ελέγχει πλέον η MCA Orbital

Η KLEEMANN HELLAS γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε την 27.4.2017 η καταχώρηση της MCA ORBITAL  στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 846.745 κοινών ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς της δεύτερης που ασκήθηκε.

Ως εκ τούτου, η MCA ORBITAL κατέχει σήμερα, άμεσα, συνολικά 23.648.700 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπ

...
 • 0

Euromedica: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016

Euromedica: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 θα προτείνει στους μετόχους της η Euromedica.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 30 Ιουνίου.

Σημειώνεται πως τα ετήσια συνοπτικά στοιχεία χρήσης 2016 θα δημοσιευθούν την Κυριακή 30 Απριλίου.

...
 • 0

Μέρισμα 0,028 ευρώ/μετοχή θα διανείμει η Μύλοι Κεπενού

Μέρισμα 0,028 ευρώ/μετοχή θα διανείμει η Μύλοι Κεπενού
Τη διανομή μερίσματος 0,028 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2016 θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο της Μύλοι Κεπενού.

Η ημερομηνία αποκοπής το δικαιώματος θα είναι η 29/06/2017, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 05/07/2017.

Η εταιρεία θα πραγματο

...
 • 0

ΣΙΔΜΑ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016

ΣΙΔΜΑ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016

Στις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχν ωτης Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας-ΣΙΔΜΑ. 

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

...
 • 0
Subscribe to this RSS feed

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Subscribe to our Newsletter and get the best news every day in your mail!

* Your Email Address:
* Preferred Format:
* Enter the security code shown: