Log in

Newsphone: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για νέο ΔΣ και διανομή μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της NEWSPHONE HELLAS S.A. καλεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.06.2018, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως με αριθμό 280, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2017.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2017, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2017.

Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2017, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα 6ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018- 31/12/2018) και ορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 7ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 8ο : Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Θέμα 9ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Θέμα 10ο : Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Θέμα 11ο : Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παραπάνω θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11.07.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24.07.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ