Log in

Επιστροφή στην κερδοφορία για την ΦΑΓΕ το 2017

Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΦΑΓΕ το 2017, καθώς κατέγραψε κέρδη ύψους 7,25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,38 εκατ. το 2016, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 143,4 εκατ. ευρώ πέρυσι σε σχέση με τα 152,8 εκατ. το 2016.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία πούλησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στις εταιρείες Βις και Elbisco με ζημία €50 η οποία καταγράφηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, η ΦΑΓΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €10.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με έκδοση 3.401.360 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία και στην συνέχεια σε ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των ανωτέρω μετοχών και επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στο μέτοχό της που πραγματοποιήθηκε εντός του 2018 ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το ποσό υφίστατο ως υποχρέωση.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό €100.007,04 διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μια.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ