Log in

Ελλάκτωρ: Η απάντηση Λ. Μπόμπολα και Δημ. Κούτρα στους αδερφούς Καλλιτσάντση

Στη χθεσινή ανακοίνωση της πλευράς Καλλιτσάντση για τις αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της Ελλάκτωρ απαντούν με σημερινή τους δήλωση οι συνεταίροι τους Λεων. Μπόμπολας και Δημ. Κούτρας. Οι δύο τελευταίοι υπεραμύνονται των προτάσεών τους για τις αλλαγές στο Δ.Σ. 

Αναλυτικά η δήλωση των κ.κ. Λ. Μπόμπολα και Δημ. Κούτρα έχει ως εξής:

"Όλα τα Σημερινά Μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. μετά από ομόφωνη πρόταση της Διοίκησης σ’ αυτή.
- Δεν πρόσκεινται σε καμία πλευρά, αλλά υπηρετούν αποκλειστικά το καλό της Εταιρίας. Οι αδελφοί Καλλιτσάντση είναι αυτοί που δύο εβδομάδες πριν την Γ.Σ. βρήκαν “καινούριους’’ συμμάχους και προσβλητικά λοιδόρησαν όλο το υπόλοιπο συμβούλιο ως ανίκανους (εξ ιδίων κρίνοντας τα αλλότρια).
- Πράγματι είναι συγκινητική η προσήλωσή τους στις Δημοκρατικές Διαδικασίες. Φαίνεται πως οι ίδιοι τα μέλη του Δ.Σ. που προτείνουν «τα εξέλεξαν» μέσα από εκλογικές διαδικασίες της βάσης με προφανή στόχο να γνωρίζουν καλά τα προβλήματα του κλάδου και λεπτομερώς τη λειτουργία του Ομίλου.
- Δεν υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας αφού όλες οι προτάσεις πρέπει να ψηφιστούν ή να απορριφθούν από την Γ.Σ. (δηλαδή τους Μετόχους).

- Τόση υποκρισία μόνο βλάπτει.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνουμε για τα εξής:

• Η πρόταση μας για τη σύνθεση του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ δεν προάγει μόνο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της Ελλάκτωρ και των μετόχων της αλλά διασφαλίζει την συνέχεια και την ομαλότητα στην εταιρία και είναι και απολύτως συμβατή με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελλάκτωρ, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο, δεδομένου ότι, σε συνέχεια των επερχόμενων αλλαγών στο ΔΣ και της απόφασης των Μετόχων στις 25 Ιουλίου 2018:

- Το Δ.Σ. της Ελλάκτωρ θα αποτελείται από 10 μέλη (πέντε από τα οποία θα είναι νέα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε θα εξασφαλίσουν τη διοικητική συνέχεια)
- Το Δ. Σ. της Ελλάκτωρ θα έχει 5 Ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη (τέσσερα νέα), 1 (νέο) μη εκτελεστικό μέλος και 4 εκτελεστικά μέλη
- Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ θα είναι ένα νέο, μη εκτελεστικό μέλος που θα πληροί τα κριτήρια ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και θα είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνεται συνδυάζει ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης, με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία σε θέματα νομικά, κανονιστικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και αναδιαρθρώσεων.
• Αντίθετα, η πρόταση της CHANGE4ELLAKTOR είναι αναποτελεσματική και επικίνδυνη για τα συμφέροντα της Ελλάκτωρ και των μετόχων της, ενώ επίσης, παραβιάζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελλάκτωρ διότι:
- Η Ελλάκτωρ θα διοικείται από ένα 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από τους Αδερφούς Καλλιτσάντση, καθώς τα υπόλοιπα 7 μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα είναι νέα και εντελώς άπειρα σε σχέση με το αντικείμενο της Ελλάκτωρ.
- Σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ελλάκτωρ ΔΣ: «Θα πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών σε μία και μόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των μελών του Δ.Σ. να συντελείται σταδιακά». Ο κανόνας αυτός αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης και προβλέπεται επίσης ρητά στο Μέρος Α, Κεφ. 5, αρθ. 5.1. του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η Ελλάκτωρ. Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR παραβιάζει ξεκάθαρα τον ανωτέρω κρίσιμο κανόνα και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της Ελλάκτωρ.
- Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες (Μέρος Α, Κεφ. 2, αρθ. 2.2) στον οποίο υπόκειται η Ελλάκτωρ, το Δ.Σ. μιας εισηγμένης εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη. Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR παραβιάζει ξεκάθαρα τον ανωτέρω κρίσιμο κανόνα αφού περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός μόνου εκτελεστικού μέλους (Αναστάσιος Καλλιτσάντσης).
• Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR είναι φαρισαϊκή διότι:
- Οι αδελφοί Καλλιτσάντση συμμετείχαν στο Δ.Σ. ως εκτελεστικά μέλη αυτού με τις ιδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ μέχρι τον Ιούνιο του 2018
- Τον Απρίλιο του 2018, οι Αδελφοί Καλλιτσάντση (Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) ψήφισαν για την υιοθέτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Ελλάκτωρ το 2017, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, χωρίς αναφορά σε τυχόν ελλείψεις στην – στρατηγική, στην οργανωτική και χρηματοοικονομική διάρθρωση, ή στην εταιρική διακυβέρνηση και δομή του Ομίλου.
- Τώρα οι αδελφοί Καλλιτσάντση ισχυρίζονται ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση, η στρατηγική, η οργανωτική και η χρηματοοικονομική δομή της Ελλάκτωρ είναι ανεπαρκείς ...

- Είναι προφανές ότι οι αδελφοί Καλλιτσάντση μέσα από εντελώς αβάσιμους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς επιδιώκουν να αναλάβουν τη διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου Ελλάκτωρ. Στο βωμό αυτού του σχεδίου δε διστάζουν να δυσφημίσουν την εταιρεία, τη διοίκηση της και τους βασικούς μετόχους της.
Οι πομπώδεις ανακοινώσεις δεν εντυπωσιάζουν πλέον κανέναν, καταδεικνύουν μόνο πανικό βλάπτουν το όνομα και την αξιοπιστία του Ομίλου και δημιουργούν αναστάτωση στους εργαζομένους. Τα προγράμματα έχουν δημοσιοποιηθεί το ίδιο και τα πρόσωπα που θα υλοποιήσουν την κάθε πρόταση, ο κάθε ένας βγάζει τα συμπεράσματα του".

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ