Log in

Euromedica: Στις 10/9 η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Euromedica την 10η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ρηγίλλης αριθµός 16α, 1ος όροφος, στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2017 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονοµικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς µετά από προηγούµενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέµα 2ο: Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθεευθύνη αποζηµιώσεως, αναφορικά µε τα πεπραγµένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1- 31/12/2017).

Θέµα 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.

Θέµα 4ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.

Θέµα 5ο: Έγκριση αντικατάστασης µελών Επιτροπής Ελέγχου. Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου. Θέµα 6ο: Έγκριση συµβάσεων και αµοιβών σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

Θέµα 7ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και υποχρεώσεων, εισφορά σε είδος και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου (άρθρου 5) του Καταστατικού.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ