Log in

Σελόντα: Στις 25/10 η ΓΣ για την απορρόφηση τριών εταιρειών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Σελόντα την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών αρ. 2 στον Δήμο Αμαρουσίου Νομού Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Υποβολή και Έγκριση: του από 12/07/2018 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 769101000, «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, «ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000, σύμφωνα με τα άρθρα 69 επόμενα του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ευεργετικές διατάξεις και απαλλαγές του των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά από ανάγνωση της σχετικής από 12/07/2018 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επικύρωση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας μας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ο: Έγκριση της Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 769101000, «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, «ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000, με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69-77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Θέμα 3ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της απορρόφησης των ανωνύμων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 71338720000, «ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5400501000 - τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εκ νέου κωδικοποίηση.

Θέμα 4ο: Παροχή ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την τακτοποίηση τυχόν χρηματιστηριακών θεμάτων, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.