Log in

Folli Follie: Το business plan αναδιάρθρωσης και οι αιρέσεις

Μια άλλη Folli Follie, μικρότερου οικονομικά, επιχειρησιακά και γεωγραφικά μεγέθους, που ωστόσο θα εμφανίζει πραγματικά περιθώρια κέρδους, περιγράφεται στο βασικό σχέδιο τριετούς αναδιάρθρωσης που εκπόνησαν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ομίλου, προκειμένου να υποστηρίξουν το αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106 Α του Πτωχευτικού.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα πρωτόλειο περίγραμμα βασικών δράσεων αντιμετώπισης τόσο των αναγκών βιωσιμότητας του ομίλου, όσο και της ικανοποίησης των πιστωτών του, που μένει να εξειδικευτεί στην επόμενη φάση διαπραγμάτευσης της εταιρίας με τα εμπλεκόμενα μέρη, εάν και εφόσον βεβαίως οι εξελίξεις της το επιτρέψουν.

Ως γνωστόν η εταιρία κρέμεται από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών -η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις θα εκδοθεί σήμερα- προκειμένου να λάβει μια ακόμα «παράταση» μέσω ολιγόμηνης προστασίας από τους πιστωτές της. Σύμφωνα δε με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr οι επιχειρησιακές δυνάμεις της εταιρίας και η οριακή ρευστότητα της πιέζουν πλέον ασφυκτικά για τη διαμόρφωση μιας συμφωνίας πριν το τέλος του έτους.

Το Bussiness Plan  

Το σχέδιο που καταρτίστηκε από την Deloitte και τον CRO του ομίλου Δ. Κουβάτσο εκτείνεται από το 2019 έως το 2021 προϋποθέτει την ύπαρξη ενδιάμεσης χρηματοδότησης, την ρευστοποίηση συμμετοχών και ακινήτων και σε αδρές γραμμές περιγράφει την επιχειρησιακή ανασύνταξη του ομίλου.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι προτείνει «την ξεχωριστή διαχείριση σε ασιατικές και ευρωπαϊκές δραστηριότητες» (καθώς έχει διαπιστωθεί έλλειψη συνεργασίας και διπλοκάλυψη δραστηριοτήτων) όπως σημειώνεται, γεγονός που προοιωνίζεται και με τη «βούλα» τη διαίρεση του ομίλου.

Ειδικότερα, προτείνει την απόσυρση του σήματος Folli Follie και Links of London από Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Σιγκαπούρη, Γκουάμ, Χαβάη και Κορέα, αλλά διατήρηση τους σε Ελλάδα, Κύπρο, επαναλανσάρισμα σε Κίνα και Ιαπωνία, και διατήρηση παρουσίας στην Αυστραλία.  Προβλέπεται μάλιστα οι αγορές Ελλάδας, Κύπρου αλλά και duty free να υποστηρίζονται από την Κίνα. Όλα τα παραπάνω οδηγούν βεβαίως σε κλείσιμο καταστημάτων, μείωση προσωπικού και εξόδων μάρκετινγκ. Σημειώνεται δε ότι ολόκληρος ο τομέας πρόσφερε περίπου 80 εκατ. ευρώ πωλήσεων για το 2017 με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Deloitte.

Για τον κλάδο ένδυσης/υπόδησης ο σχεδιασμός προβλέπει διακοπή της διανομής εμπορικών σημάτων με χαμηλές πωλήσεις ή/και χαμηλό περιθώριο κέρδους, αλλά και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου δίνοντας έμφαση στα ιδιόκτητα πολυκαταστήματα (Kix, Collective, Factory Outlet). Ο τομέας διέκοψε πέρυσι τη λειτουργία 15 καταστημάτων και 9 το 2018, ενώ 11 νέα καταστήματα άνοιξαν, 11 ανακαινίστηκαν και 5 νέες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου εγκαινιάστηκαν το 2018. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ενίσχυσε τις πωλήσεις της 9% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ προχώρησε στην υπογραφή νέων συμβάσεων διανομής με τους οίκους Karl Lagerfeld, Calvin Klein Performance & MFO.

Η FF Cosmetics εκπροσωπεί το 8% των εσόδων της FF σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Η δραστηριότητα ξεκίνησε το 2012, ενώ εξασφάλισε εφέτος τη διανομή των νέων αρωματικών προϊόντων. Τα συμβόλαια που διαθέτει ο κλάδο συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων στην Ελλάδα από 7,5 εκατ. ευρώ το 2015 σε 21,5 εκατ. ευρώ το 2017 και με πρόβλεψη για 27 εκατ. ευρώ το 2018.

Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο στοχεύει ο κύκλος εργασιών να διαμορφωθεί το 2021 στα 429,2 εκατ. ευρώ, από 357 εκατ. ευρώ το 2017 και 348,4 το 2018 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 41,1 εκατ. ευρώ, από ζημιές 38,5 εκατ. ευρώ το 2017 και ζημιές 44,9 εκατ. ευρώ τη φετινή χρήση.

Ειδικότερα προβλέπεται πως οι πωλήσεις σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική & Βόρεια Αμερική θα ανέλθουν στα 335 εκατ. ευρώ το 2021, από 274,3 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017 και 275,6 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν εφέτος και τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε κέρδη 31,8 εκατ. ευρώ από ζημιές 23,6 εκατ. ευρώ το 2017 και ζημιές 22,6 εκατ. ευρώ εφέτος.

Για τη δραστηριότητα της Ασίας και του Ειρηνικού, προβλέπεται πως τα έσοδα από 82,7 εκατ. ευρώ το 2017 και 72,8 εκατ. ευρώ εφέτος θα φθάσουν στα 94,2 εκατ. ευρώ το 2021 και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στα 9,2 εκατ. ευρώ το 2021 από ζημιές 22,3 εκατ. ευρώ εφέτος και 14,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Οι πιστωτές

Ευλόγως στο σχέδιο γίνεται αναφορά ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών της εταιρίας, χωρίς ωστόσο καμιά λεπτομέρεια για ενδεχόμενο «κούρεμα» απαιτήσεων, την προσφορά εμπράγματων εξασφαλίσεων, τον τρόπο και το χρόνο ικανοποίησης αυτών.

Γραπτώς το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπει την πλήρη κάλυψη του “ανοίγματος” ύψους 532 εκατ. ευρώ που έχει σήμερα η εταιρεία. Αφήνει ωστόσο, ανοικτό, το ενδεχόμενο στους ανέγγυους πιστωτές (CHF ομολογιούχοι, ομολογιούχοι ευρωομολόγου και κάτοιχοι του Schuldschein) το υπόλοιπο των οποίων την 1η Νοεμβρίου ήταν 432,3 εκατ. ευρώ και οι δεδουλευμένοι τόκοι στα 5,9 εκατ. ευρώ, για πληρωμή/ενσωμάτωση στη λίστα για τον πλήρη και τελικό διακανονισμό ή για μετατροπή των αιτημάτων τους.

Για τους προμηθευτές, το υπόλοιπο των οποίων την 1η Νοεμβρίου του 2018 ήταν 10,8 εκατ. ευρώ, προτείνεται ο πλήρης διακανονισμός, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου ανάμεσα στον προμηθευτή και την εταιρία. Το «άνοιγμα» 12,3 εκατ. ευρώ σε φόρους, τέλη και ΕΦΚΑ θα καλυφθεί πλήρως σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τον ΕΦΚΑ.

Σε ότι αφορά την οφειλή των 30,7 εκατ. ευρώ προς τις τράπεζες, στο σχέδιο αναφέρεται πως αυτές διατηρούν εμπράγματη εξασφάλιση επί των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, κυριότητας της εταιρείας, η εταιρεία προτείνει να εξαιρεθούν οι μετοχές αυτές από την αίτηση κατ’ αρθρ. 106Α παρ. 6, για να πωληθούν- εκποιηθούν αναγκαστικά μέσω πλειστηριασμού. Το επιτευχθέν εκπλειστηρίασμα θα αχθεί προς εξόφληση των εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ενώ, σε περίπτωση επίτευξης υπερβάλλοντος πλειστηριάσματος, μετά την αποπληρωμή των εξασφαλισμένων απαιτήσεων, το υπολειπόμενο θα παραμείνουν στην εταιρία. Αναφορικά με τις λοιπές εξασφαλισμένες απαιτήσεις, η εταιρεία θα αποπληρώσει το συνολικό ποσό αυτών σύμφωνα και με τις υπάρχουσες συμβατικές συμφωνίες.

Οι ρευστοποιήσεις

Αν και στο επιχειρηματικό σχέδιο καταγράφονται τόσο το υπόλοιπο 804.726 μετοχών Dufry, που αποτελούν το σύνολο της συμμετοχής της FF στην ελβετική εισηγμένη και η συμμετοχή κατά 50% στη Μαρίνα Μύτιλήνης, συγκεκριμένη αναφορά γίνεται μόνον σε μικρές συμμετοχές που κατέχει η FFG στις εταιρίες Qivos και Planaco. Από την πώληση της Planaco ο όμιλος εκτιμά πως θα ανακτήσει μέρος των συνολικών απαιτήσεων ύψους 7,5 εκ. ευρώ οφειλόμενα στην Folli Follie ΑΕΒΤΕ.

Όσον αφορά δε τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας γίνεται μια γενικόλογη αναφορά. Σημειώνεται πάντως ότι στην παρουσίαση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης του ομίλου αποτιμώνται με 72,9 εκατ. ευρώ διάφορα επενδυτικά ακίνητα, ενώ οι συμμετοχές προς πώληση αποτιμώνται σε 38,6 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη ημέρα

Πέρα από τα παραπάνω, οι νομικοί παραστάτες της FF κατά την εκδίκαση του αιτήματος υπαγωγής σε καθεστώς προστασίας την περασμένη Πέμπτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποσχέθηκαν πως εφόσον εξασφαλιστεί η προσωρινή έστω προστασία, θα επανέλθουν με ένα πειστικό σχέδιο υπαγωγής της εταιρίας στο 106 Β του πτωχευτικού, δηλαδή να εμφανίσουν βιώσιμη πρόταση αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της με τη «βούλα» χρηματοοικονομικών συμβούλων, νέων ορκωτών ελεγκτών, τη σύμφωνη γνώμη πιστωτών και ενδεχομένως κάποιον στρατηγικό επενδυτή που θα συνδράμει με κεφάλαια την ενδιάμεση απαραίτητη χρηματοδότηση.

Πάντως σχεδόν μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης και την αποκάλυψη ενός εταιρικού σκανδάλου ολκής που πλέον κατέστησε την Folli Follie μια εταιρία μικρού μεγέθους και εντελώς διαφορετικής δραστηριότητας απ’ ότι διατείνονταν η διοίκηση της, λίγα έχουν γίνει στο επίπεδο της αναδιάρθρωσης της. Σύμφωνα με παράγοντες που εμπλέκονται στην υπόθεση μια θετική απόφαση εκ μέρους της Δικαιοσύνης είναι απαραίτητη, ώστε οι σύμβουλοι της εταιρίας και η νέα διοίκηση της να επεξεργαστούν μια ολοκληρωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης και υπαγωγής στο 106 Β.

Από την άλλη, μια αρνητική απόφαση που θα σφραγίσει την έλλειψη προστασίας ενδεχομένως να επισπεύσει τις διαδικασίες –προς όποια κατεύθυνση- και να οριοθετήσει το τέλος της πολύμηνης παρελκυστικής τακτικής που χαρακτήρισε την όλη διαχείριση της κρίσης εκ μέρους της Folli Follie.

Εξάλλου και στο business plan αναφέρεται πως περιλαμβάνονται αναφορές, εκτιμήσεις και προβλέψεις που δόθηκαν από τη διοίκηση σχετικά με την αναμενόμενη μελλοντική απόδοση. “Τέτοιες αναφορές, εκτιμήσεις και προβλέψεις αντανακλούν διάφορες εικασίες σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και είναι αντικείμενο σημαντικής επιχειρηματικής, οικονομικής και ανταγωνιστικής αβεβαιότητας και απρόβλεπτων γεγονότων, πολλά εκ των οποίων είναι ή ενδέχεται να είναι πέραν του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρχει εξασφάλιση ότι οι αναφορές, εκτιμήσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να αποκλίνουν από τις προβλέψεις, και αυτές οι αποκλίσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές”.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ