Log in

BRIQ: Στις 6/9 η ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €50 εκατ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η BRIQ στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5ος όροφος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση του ΔΣ, "Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Αυγούστου 2019 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 6 η Σεπτεμβρίου 2019 (στο εξής, η «ΓΣ»), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού €50.000.000,00 Ευρώ μέσω αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας".

3. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.

5. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

*Αναλυτικά η Έκθεση του ΔΣ της BRIQ για την ΑΜΚ, δημοσιεύεται ".

EDITORIAL - Ι.Α.Φωτόπουλος