Log in

Πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών της Interamerican στα νέα Πρότυπα GRI

Η εμβάθυνση της ενσωμάτωσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη στρατηγική της Interamerican, πέρα από τη διασύνδεσή της με τις εταιρικές λειτουργίες σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού και με τη διοικητική δομή μέσω της Επιτροπής ΕΚΕ υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπογραμμίζεται και από την εξειδίκευση στελεχών της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και σύνταξης σχετικών απολογιστικών εκθέσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ασφαλιστική.  

Πρόσφατα, 18 στελέχη της Interamerican από όλο το φάσμα των διοικητικών διευθύνσεων συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, που οργανώθηκε με τη συνεργασία της Ernst & Young αποκλειστικά για την εταιρεία, αποκτώντας το πιστοποιητικό του GRI Certified Training Program. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη της κατανόησης και του τρόπου με τον οποίο τα εμπλεκόμενα στελέχη μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα Πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Sustainability Reporting Standards) κατά τη διαδικασία έκδοσης εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

"Με σταθερή επιμονή και συστηματική προσπάθεια βελτιώνουμε συνεχώς, από την πρώτη έκδοση κατά τα Πρότυπα GRI για το 2008, την έκθεσή μας, προλαμβάνοντας-υπερβαίνοντας και τις νέες, θεσμικές απαιτήσεις βάσει νόμου για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων από επιχειρήσεις που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος - όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Προφανώς, όταν αναφερόμαστε στην Εταιρική Υπευθυνότητα, εννοούμε μια θεμελιώδη αναγκαιότητα εταιρικής δυναμικής που παράγει αξία στους άξονες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και μπορεί να εξασφαλίσει την κερδοφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη της Interamerican. Αυτός είναι ο ουσιώδης τρόπος εναλλακτικής κοινωνικοποίησης, με την ευρύτερη έννοια, μιας εταιρείας που δεν είναι κρατική. Προς αυτή την ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, αναπτύσσουμε την εκπαίδευση των στελεχών και την εταιρική κουλτούρα. Η εξειδικευμένη γνώση, σήμερα, είναι απαραίτητη για την αντίληψη και αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων επιχειρησιακής αειφορίας.

Παράλληλα, αποτελεί για εμάς αρχή χρήσιμης διακοινώνησης της ιδέας της Εταιρικής Υπευθυνότητας να δημοσιοποιούμε τα σχέδια, τις πρωτοβουλίες και δράσεις μας σε κάθε τομέα που συναρτάται με την παραγωγικότητα, την κερδοφορία του οργανισμού και τη συνεισφορά του στην οικονομική ανάταξη του τόπου, το κοινωνικό όφελος και την αντιμετώπιση των κινδύνων, όχι μόνο μέσω της απολογιστικής έκθεσης αλλά και με άλλες πρακτικές δημοσιότητας, που είναι διακριτές από τη διαφήμιση. Δημιουργούμε, με αυτό τον τρόπο, συνειδητά ένα αναγνωρισμένο πρότυπο στρατηγικά και ολιστικά οργανωμένης υπεύθυνης συμπεριφοράς, εδώ και 15 χρόνια, που λειτουργεί υποδειγματικά για το sustainability στην ελληνική ασφαλιστική αγορά -και ευρύτερα στην επιχειρηματική κοινότητα- κάνοντας συμμετόχους και υπερήφανους τους εργαζομένους μας" τονίζει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και εταιρικής υπευθυνότητας του ομίλου Interamerican.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ