Log in

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Βασικός κίνδυνος παραμένει η στασιμότητα

Βασικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι η ενδεχόμενη παράταση ενός καθεστώτος οιονεί στασιμότητας, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης, προειδοποιεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην φθινοπωρινή έκθεσή του, δείχνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφυσυχασμού, παρά το γεγονός -όπως λέει- ότι το εννεάμηνο καταγράφηκαν «αξιόλογες δημοσιονομικές επιδόσεις με τον προϋπολογισμό να εκτελείται κατά κανόνα εντός των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 (ΜΠΔΣ)».

Καμπανάκι χτυπά ωστόσο για τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε συνδυασμό με την υστέρηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Όχι μόνο εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ φέτος, αλλά είναι πολύ πιθανή η υπέρβασή του, επαναλαμβάνεται στη φθινοπωρινή έκθεση. Αντίθετα ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% το 2018 «είναι πολύ απαιτητικός» και «εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης της τάξεως του 2,4%».

Σε ό,τι αφορά το στόχο του προϋπολογισμού για ανάπτυξη φέτος 1,8%, σημειώνεται για άλλη μια φορά ότι είναι αισιόδοξος, ωστόσο επιτεύξιμος υπό προϋποθέσεις.

Υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις κρίνεται εφικτός και ο στόχος για ανάπτυξη 2,4% το 2018 με το έγκαιρο κλείσιμο της γ αξιολόγησης και τη διευθέτηση του προβλήματος των κόκκινων δανείων να είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Όπως τονίζει ο επικεφαλής του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κορλίρας στη σύνοψη της έκθεσης, η πραγματοποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεων τελεί υπό την αίρεση κινδύνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα:

  • η έγκαιρη και επιτυχής έκβαση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής,
  • η διευθέτηση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
  • η έκβαση των επικείμενων ελέγχων αντοχής (stress tests) των ελληνικών τραπεζών,
  • η επίτευξη της οριστικής άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών (capitalcontrols),
  • η αβεβαιότητα για την έκβαση της διαδικασίας αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • η μεταβλητότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα, με καθυστερήσεις στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου του.
«Ο βασικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι η ενδεχόμενη παράταση ενός καθεστώτος οιονεί στασιμότητας, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης» τονίζει καταλήγοντας ο κ. Κορλίρας και εξηγεί:

«Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα υπονομεύει διαρκώς την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς
κεφαλαιαγορές, λόγω της μη αποκλιμάκωσης ή και διεύρυνσης ακόμα του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ.»

» Επιπλέον, θα παρεμποδίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική εκμετάλλευση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (υψηλά παραγωγικά κενά) προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης με εξαγωγικό προσανατολισμό.»

» Στο απευκταίο αυτό σενάριο, η συνεπαγόμενη απαξίωση της παραγωγικής δυναμικότητας, συνοδευόμενη από την παρατηρούμενη διαρροή νεανικού εργατικού δυναμικού με αυξημένα προσόντα (brain drain) των τελευταίων ετών και τη σταθερή γήρανση του πληθυσμού, υπονομεύουν τη μακροχρόνια μεγέθυνση της οικονομίας και πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Αργυρώ Τσατσούλη

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ