Log in

Κομισιόν: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας

Κομισιόν: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας

Tην πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αποτυπώνει μια νέα προσέγγιση που φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, ΜΚΟ, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συναντήθηκαν με σκοπό την παροχή υποστήριξης και συμβουλών στην Επιτροπή για την επίτευξη των ΣΒΑ σε ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, διεθνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDN) συμμετείχαν ως παρατηρητές.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φραντς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα αποτελεί σήμα κατατεθέν της Ευρώπης. Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να εργαστούμε ξεκινώντας από τη βάση και να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, για να αναδιαμορφώσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα παρέχει στους εμπειρογνώμονες την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν γνώσεις. Προσβλέπω σε αυτή τη στενή συνεργασία, ώστε να προκύψουν το όραμα και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν, πρόσθεσε: «Η κυκλική οικονομία και η βιώσιμη χρηματοδότηση χαρακτηρίζουν την καινοτόμο προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρώπη, για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις μας δεν δημιουργούν απλώς οικονομική ανάπτυξη, αλλά κομίζουν ταυτόχρονα νέα οφέλη στον πλανήτη και τους πολίτες μας. Η πείρα που θα συνεισφέρουν τα μέλη της πλατφόρμας θα βοηθήσει να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα για μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης πέραν του 2020».

Το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. Αντιπροσωπεύουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο συμμερίζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι εταίροι της και βρίσκονται στον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Φέρνοντας σε επαφή μια ετερογενή ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά πεδία, η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα θα συμπληρώσει την εμπειρογνωσία της Επιτροπής και θα λειτουργήσει ως φόρουμ ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και το άνοιγμα της διαδικασίας προβληματισμού σε όλους τους πολίτες, το κοινό καλείται να υποβάλει τις προτάσεις του για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, προτάσεις οι οποίες θα διαβιβαστούν στη συνέχεια στα μέλη της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα βοηθήσει, επίσης, την Επιτροπή να προετοιμάσει τη διαδικασία επιλογής για ένα ετήσιο βραβείο βιωσιμότητας.

Κατά την πρώτη τους συνεδρίαση, τα μέλη της πλατφόρμας συμφώνησαν να συνεισφέρουν από κοινού τις απόψεις τους στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», που ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και θα εγκριθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το έγγραφο προβληματισμού εντάσσεται στη Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή το 2017.

Επιπροσθέτως, τα μέλη της πλατφόρμας προσδιόρισαν διάφορες προτεραιότητες για μελλοντική συζήτηση, μεταξύ των οποίων ο τρόπος ενσωμάτωσης των ΣΒΑ στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο τρόπος επίτευξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και ο τρόπος παρακολούθησης και αναφοράς της επιτελούμενης προόδου. Συνολικά, τα μέλη συμφώνησαν ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή των ΣΒΑ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ