Log in

Tο σχέδιο συμφωνίας της Βρετανίας με την ΕΕ για το Brexit

  • Written by EDITOR
  • Published in ΕΥΡΩΠΗ
Tο σχέδιο συμφωνίας της Βρετανίας με την ΕΕ για το Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε μια συμφωνία, που θα δίνει στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου ένα βασικό επίπεδο πρόσβασης στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, μετά το Brexit.

Οι βασικές διατάξεις, που περιλαμβάνονται στο ογκώδες κείμενο των 585 σελίδων, αποσκοπούν στην αποφυγή ενός σκληρού συνόρου μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών και διευθετώντας το τελευταίο νομοσχέδιο της Βρετανίας.

Το ιρλανδικό ζήτημα αποδείχτηκε το κύριο εμπόδιο μετά από 17 μήνες έντονων και πικρών διαπραγματεύσεων εν μέσω φόβων ότι η επιστροφή σε σκληρά σύνορα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ειρηνευτική διαδικασία.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της συμφωνίας:

Ιρλανδικά «backstop»

Η συμφωνία περιγράφει μια ρύθμιση «backstop» για την αποτροπή της επιστροφής των συνοριακών ελέγχων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, εάν οι πλευρές δεν καταλήξουν σε ένα σύμφωνο ελεύθερων συναλλαγών μετά από μια μεταβατική περίοδο 21 μηνών.

Η Βόρεια Ιρλανδία θα ακολουθήσει τους κανόνες της ΕΕ για την ενιαία αγορά σχετικά με την κυκλοφορία όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών.

Με το Ηνωμένο Βασίλειο που εφαρμόζει τον τελωνειακό κώδικα της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία, οι επιχειρήσεις της τελευταίας θα εισάγουν αγαθά στην ενιαία αγορά χωρίς περιορισμούς.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι η οικονομία της Βόρειας Ιρλανδίας διατηρεί απεριόριστη πρόσβαση στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατόπιν αιτήματος του Λονδίνου, η Βόρεια Ιρλανδία θα εφαρμόσει όλους τους κανόνες της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο ενιαίο τελωνειακό έδαφος ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, τα εμπορεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στις υπόλοιπες 27 χώρες της ΕΕ.

Στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι ο ανταγωνισμός είναι δίκαιος για τα μεταποιημένα προϊόντα, υπάρχουν διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις, τον ανταγωνισμό, τη φορολογία, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Μεταβατική περίοδος

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να δοθεί χρόνος στις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για νέους εταιρικούς δεσμούς.

Αυτό σημαίνει ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και στην ενιαία αγορά.

Επιτρέπει στη Βρετανία τη συνεχή πρόσβαση στην αγορά στις υπόλοιπες 27 χώρες της ΕΕ, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και της εργασίας.

Η βρετανική κυβέρνηση θα χάσει το δικαίωμα ψήφου για τυχόν αποφάσεις που έλαβαν τα 27 άλλα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δικαιώματα των πολιτών»

Το σχέδιο συμφωνίας διατηρεί τα δικαιώματα των περισσότερων από τρία εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ που ζουν στη Βρετανία και το ένα εκατομμύριο Βρετανούς πολίτες που ζουν στην ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, μπορούν να συνεχίσουν να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν και να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης για την υποδοχή υπηκόων σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους.

Θα διατηρήσουν το δικαίωμά τους στην υγειονομική περίθαλψη, τις συντάξεις και άλλες παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

Νομοσχέδιο για το Brexit

Η κάλυψη των εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων της Βρετανίας προς την ΕΕ απαιτεί δίκαιη διευθέτηση για τους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου που η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι ανέρχεται σε 39 δις λίρες (44 δις ευρώ).

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων ή άλλων οντοτήτων θα επιλύονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης με μια μεικτή επιτροπή και, αν δεν υπάρξει αμοιβαία λύση, θα επιλύονται από ανεξάρτητη ομάδα διαμεσολαβητών.

Γιβραλτάρ

Η συμφωνία προβλέπει ισπανική-βρετανική συνεργασία για τα δικαιώματα των πολιτών, τον καπνό και άλλα προϊόντα, το περιβάλλον, την αστυνόμευση και τα τελωνειακά θέματα.

Θεσπίζει τη βάση της διοικητικής συνεργασίας για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας σε θέματα φορολογίας, καταπολέμησης της απάτης, του λαθρεμπορίου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Η συμφωνία στοχεύει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή ή απώλεια δικαιωμάτων για τους 11.000 Κύπριους πολίτες που ζουν και εργάζονται στις περιοχές των βρετανικών κυριαρχικών στρατιωτικών βάσεων.

Σκοπός της είναι να διασφαλίσει ότι το δίκαιο της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις βασικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των αγαθών, της γεωργίας, της αλιείας και των κτηνιατρικών και υγειονομικών κανόνων.

Άλλα σημεία

Η συμφωνία ελέγχει την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Εuratom, τη συνθήκη της ΕΕ για την πυρηνική ενέργεια, προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων καθώς και περισσότερες από 3.000 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

Οι τελευταίες καλύπτουν περιφερειακές μάρκες όπως το ζαμπόν Πάρμας, τη σαμπάνια, την μπύρα Bayerisches, τη φέτα, το κρασί Tokaj, το Pastel de Tentúgal και το Vinagre de Jerez.

Μελλοντικοί δεσμοί

Ανεξάρτητα από τη συμφωνία για το διαζύγιο, οι δύο πλευρές πρέπει ακόμα να διαπραγματευτούν τις μελλοντικές σχέσεις τους, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο.

EDITORIAL - Ι.Α.Φωτόπουλος