Image default
Πρώτο Θέμα

Πώς θα μειωθεί το γερμανικό πλεόνασμα

ger surplΤο Economist είχε δίκιο όταν πρόσφατα ανέφερε ότι το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας είναι υπερβολικά υψηλό.

Αλλά γιατί είναι υπερβολικά υψηλό το γερμανικό πλεόνασμα; Μερικοί λένε ότι η Γερμανία έχει υψηλό όγκο εξαγωγών επειδή κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι η Γερμανία εισάγει πολύ λίγα, επειδή οι μισθοί της είναι πολύ χαμηλοί.

Τρίτοι ακόμη επισημαίνουν ότι, εξ ορισμού, το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών μιας χώρας είναι ίσο με τις κεφαλαιουχικές του εξαγωγές. Η Γερμανία έχει έτσι ένα πλεόνασμα αποταμιεύσεων έναντι επενδύσεων, και χρειάζεται να αποταμιεύει λιγότερα χρήματα και να επενδύσει περισσότερο.

 Φυσικά, το πλεόνασμα του γερμανικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει επίσης τα ελλείμματα σε άλλες χώρες, και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της αξίας των ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών παγκοσμίως. Επομένως, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε απλώς από τις ελλειμματικές χώρες να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να μειώσουν τους μισθούς και να αποταμιεύσουν περισσότερα ενώ επενδύουν λιγότερο.

Αναλογιστείτε τις υπερχρεωμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Παρόλο που κατάφεραν να εξισορροπήσουν τις τρέχουσες συναλλαγές τους, λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων στο εξωτερικό τους χρέος, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά πλεονάσματα για να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Αλλά οι συστάσεις ad hoc δεν θα μας οδηγήσουν μακριά. Για να αποφασίσουμε ποιες προσαρμογές πρέπει να γίνουν, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε γιατί πλεονάζοντα κεφάλαια ρέουν από τη Γερμανία στον υπόλοιπο κόσμο.

Το πιθανότερο, το υπερβολικό χρέος και η δημοσιονομική σπατάλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι μια σημαντική πηγή του προβλήματος. Η χαλαρή νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έχει διατηρήσει τεχνητά την αμερικανική οικονομία, η οποία βασίζεται σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια περιορισμένης ευθύνης. Οι ΗΠΑ μπόρεσαν να ζήσουν πέραν των δυνατοτήτων τους πωλώντας ομόλογα σε δολάρια στον κόσμο, επειδή το δολάριο είναι το κυριότερο αποθεματικό νόμισμα του κόσμου. Αλλά αυτή η προσέγγιση έχει δημιουργήσει μια οικονομία βασισμένη στη λιανική και έναν αδύναμο εγχώριο μεταποιητικό τομέα.

Ένα άλλο πρόβλημα έγκειται στην ευρωζώνη. Η εισαγωγή του ευρώ μείωσε δραματικά τη φερεγγυότητα των χωρών της νότιας Ευρώπης, καθώς ήταν αδιανόητο ότι οι χώρες του ευρώ θα μπορούσαν ποτέ να χρεοκοπήσουν. Εξάλλου, έχουν το δικαίωμα να εκτυπώνουν χρήματα που άλλες χώρες δέχονται ως νόμιμο χρήμα. Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνητής αίσθησης ασφάλειας ήταν ότι άφθονο ιδιωτικό κεφάλαιο εισέρρευσε στη Νότια Ευρώπη μέχρι το 2008, δημιουργώντας πληθωριστικές πιστωτικές φούσκες που κατέστρεψαν την ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών.

Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, οι νότιες χώρες του ευρώ επωφελήθηκαν από το δικαίωμά τους να εκτυπώνουν χρήματα, ουσιαστικά δανειζόμενες από το ευρωπαϊκό σύστημα αυτά που δεν μπορούσαν να δανειστούν στις αγορές. Χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα για να εξαγοράσουν το παλαιό χρέος, να συνεχίσουν να αγοράζουν αγαθά και να αγοράζουν ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Επιπλέον, η ΕΚΤ υποσχέθηκε ελεύθερη προστασία, μέσω άμεσων νομισματικών συναλλαγών, σε ιδιώτες επενδυτές που τολμούσαν να συνεχίσουν να βάζουν τα χρήματά τους στον νότο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όλες οι χώρες της νότιας Ευρώπης είδαν το ποσοστό του χρέους τους προς το ΑΕΠ να συνεχίζει να αυξάνεται, παρά τις δεσμεύσεις που δόθηκαν υπό την ενισχυμένη δημοσιονομική συμφωνία του 2012 για τη μείωση των δεικτών σε ετήσια βάση, προκειμένου να προσεγγίσουν σταδιακά το όριο του 60% που προβλέπεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Ο υπερβολικός κεϋνσιανισμός που χρησιμοποιείται για να νομιμοποιήσει την έλλειψη δημοσιονομικών περιορισμών των χωρών της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκάλεσε επίσης την εκροή κεφαλαίων από τη Γερμανία, όταν οι επενδυτές προσπάθησαν πραγματικά να υποχωρήσουν από τη νότια Ευρώπη. Αυτό τόνωσε τις εισαγωγές, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του πλεονάσματος του γερμανικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Αλλά η Γερμανία αποκομίζει ελάχιστα κέρδη από την κατάσταση, καθώς τα ομόλογα και οι υποσχετικές που έλαβε από τις ελλειμματικές χώρες δε φέρουν πλέον τόκους και η αποπληρωμή τους είναι όλο και πιο αβέβαιη. Στην πραγματικότητα, το ήμισυ περίπου των καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων που έχει συσσωρεύσει η Γερμανία μέσω των προηγούμενων πλεονασμάτων τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνει τώρα μόνο απαιτήσεις Target στον ισολογισμό της Bundesbank, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 861 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι απαιτήσεις Target αντικατοπτρίζουν τη χρηματοδότηση που, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος του ευρώ, η Bundesbank αναγκάστηκε να τείνει στις ελλειμματικές χώρες της ευρωζώνης, πιστώνοντας τις εντολές πληρωμής τους. Η Bundesbank δε θα μπορέσει ποτέ να δηλώσει αυτές τις αξιώσεις οφειλόμενες και πληρωτέες και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έχει καθορίσει μηδενικούς τόκους.

Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται σκόπιμο να υιοθετηθεί μια διττή προσέγγιση για τη μείωση του πλεονάσματος του γερμανικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Πρώτον, η Γερμανία θα μπορούσε να εισαγάγει αποζημιώσεις απόσβεσης για ιδιωτικές επενδύσεις, όπως πρότεινε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ifo. Αυτό θα βοηθούσε στην ανακατανομή κάποιων κεφαλαίων που προς το παρόν ρέουν σε άλλες χώρες προς εγχώριες χρήσεις.

Δεύτερον, οι νότιες χώρες της ευρωζώνης και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν τελικά να επιστρέψουν σε μια πολιτική πειθαρχημένης διαχείρισης του χρέους. Αυτό θα μείωνε τις εισαγωγές τους από τη Γερμανία και επομένως τις εκροές κεφαλαίων από τη Γερμανία, οι οποίες μετρούνται από το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών. Ειδικότερα, η Fed και η ΕΚΤ πρέπει να τερματίσουν τις χαλαρές νομισματικές πολιτικές τους – ιδιαίτερα τα πακέτα δημοσιονομικής διάσωσης και τις εγγυήσεις της ΕΚΤ που διοχετεύουν τεχνητά κεφάλαια στη Νότια Ευρώπη.

Η λογική υπαγορεύει ότι η Γερμανία δεν μπορεί ταυτόχρονα να μειώσει το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της και να συνεχίσει να προσφέρει φθηνά δημόσια και ιδιωτικά δάνεια σε άλλες χώρες. Θα επιτευχθούν πολλά εάν οι πολιτικοί κατανοήσουν αυτήν την βασική πραγματικότητα.  

Σχετικα αρθρα

Ο “γόρδιος” δεσμός της Deutsche Bank

admin

Χρηματιστήριο: Έλλειψη εμπιστοσύνης = Διακυμάνσεις + Στρες

admin

Τρόμος πάνω από τις ευρωπαϊκές τράπεζες 

admin

Alpha Bank: Διαταραχές στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος

admin

FED:Νέα αύξηση των επιτοκίων με το βλέμμα στις τράπεζες 

admin

ΗΠΑ:Το επικείμενο μεγάλο τραπεζικό κράχ…

admin

Που πάνε οι αγορες; 

admin

Το weekend που άλλαξε τον τραπεζικό χάρτη

admin

Ελ-Εριάν: Ναι, ήταν διάσωση – Κινδυνεύουν άλλες τράπεζες;

admin

Η επικείμενη συντριβή της Ρωσίας και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής – George Soros

admin

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στην μεταβλητότητα

admin

Το παρασκήνιο της διάσωσης της First Republic Bank: Η ιδέα της Γέλεν, το σχέδιο του Ντίμον και οι 11 τραπεζίτες

admin