Image default
Πρώτο Θέμα

Πώς η κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

civil sosietyΗ Ευρωπαϊκή Κομισιόν φαίνεται τελικά έτοιμη να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στα δικαστήρια για την καταστολή της κατά του πανεπιστημίου που χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ Σόρος.

Ωστόσο, ενώ η ανακοίνωση της Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα σηματοδοτεί μια ευπρόσδεκτη αλλαγή από την προηγούμενη διστακτικότητα της, δεν βοηθά πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που βλέπουν τα δικαιώματά τους να παραβιάζονται, αλλά με λιγότερο εμφανείς τρόπους. Η Κομισιόν είναι απίθανο να φτάσει σε τέτοια σημεία για αυτές. Θα πρέπει οι ίδιες να είναι πιο δημιουργικές και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Η ΕΕ μπορεί να είναι ένας από τους πιο δραστήριους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει κακό ιστορικό δράσης εντός των δικών της συνόρων – ακόμη και όταν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη της βρίσκονται όλο και περισσότερο υπό επίθεση.

Η Ουγγαρία δεν είναι ο μόνος παραβάτης. Η Ρουμανία και η Πολωνία έχουν θεσπίσει νέους νόμους που περιορίζουν τη χρηματοδότηση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις τόσο από εγχώριες όσο και από ξένες πηγές. Η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρησιμοποιείται από τις δύο χώρες, μαζί με τη Βουλγαρία, για τον περιορισμό της χρηματοδότησης και την επιβολή πρόσθετων, επαχθών απαιτήσεων στις ΟΚΠ. Η Πολωνία πρόκειται να εγκρίνει νόμο που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να εκκαθαρίσει το δικαστικό σώμα όλων των δικαστών που δεν πληρούν την έγκρισή της.

Και όχι μόνο το πρώην ανατολικό μπλοκ: η Γαλλία, η Αυστρία και η Ισπανία περιορίζουν τώρα σοβαρά το δικαίωμα διαμαρτυρίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με υπηκόους τρίτων χωρών, και περιορίζουν το πού μπορούν να διαμαρτυρηθούν (όχι κοντά σε κτίρια όπως το κοινοβούλιο ή η έδρα της περιφερειακής κυβέρνησης).

Οι εκστρατείες κατά των συγκεκριμένων οργανώσεων στην Ουγγαρία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και αλλού, δημιουργούν ένα κλίμα δυσπιστίας προς τον τομέα στην κοινωνία, κάτι που απειλεί τη μελλοντική αποτελεσματικότητα και ικανότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων αυτών των οργανώσεων. Αυτό αφήνει σήμερα σε σοβαρή έκθεση τις ελευθερίες των πολιτών, αλλά η συνεχιζόμενη εκστρατεία εναντίον αυτών των οργανώσεων θέτει επίσης σε κίνδυνο τη μελλοντική αποτελεσματικότητά τους.

Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής σε μια απάντηση της ΕΕ αφορούσε μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου των κρατών μελών σε περίπτωση διαρκούς παραβίασης των αξιών της ΕΕ – το λεγόμενο άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν επικαλείται ποτέ για έναν λόγο: απαιτεί ομοφωνία (που σαφώς απουσιάζει σε αυτήν την περίπτωση). Είναι με πολλούς τρόπους μια χάρτινη τίγρης.

Ωστόσο, το άρθρο 7 δεν είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν νομικά τα εν λόγω μέτρα. Σχεδόν όλες οι νομοθεσίες κατά των ΜΚΟ αντιβαίνουν στην ικανότητα αυτών των οργανώσεων να παρέχουν και να λαμβάνουν διασυνοριακές υπηρεσίες, να εγκαθίστανται σε ένα κράτος μέλος, να προσλαμβάνουν μη εθνικούς εργαζόμενους και να λαμβάνουν κεφάλαια πέρα από τα σύνορα – όλες τις ελευθερίες που προστατεύονται από το Δίκαιο της ΕΕ. Τόσο η Κομισιόν όσο και οι ίδιες οι ΟΚΠ μπορούν να αμφισβητήσουν αυτούς τους νόμους σε εθνικά (και τελικά ευρωπαϊκά) δικαστήρια.

Ακόμη και χωρίς τα δικαστήρια, η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα. Οι Συνθήκες της ΕΕ, για παράδειγμα, επιτρέπουν τη δημιουργία κοινών κανόνων με πλειοψηφία για να αποφευχθεί η διατάραξη της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ορίσει ελάχιστα πρότυπα προστασίας των ΟΚΠ στην ΕΕ που θα δεσμεύουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Αυτό έκανε η ΕΕ όταν καθιέρωσε το ευρωπαϊκό εταιρικό καταστατικό το 2001, το οποίο επιτρέπει σε εταιρείες που λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να ακολουθούν ένα κοινό σύνολο κανόνων.

Εν τω μεταξύ, οι ίδιες οι ΟΚΠ δεν είναι αβοήθητες. Πρώτον, τόσο οι αστικές όσο και οι οικονομικές ελευθερίες που παρέχονται από το δίκαιο της ΕΕ μπορούν να προβληθούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και των εθνικών διοικητικών αρχών. Εάν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αρχίσουν να σκέπτονται τις παραβιάσεις που αντιμετωπίζουν με όρους περιορισμού της αγοράς, είναι πιθανό να κερδίσουν προστασία. Με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατάφερε να καταργήσει τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εμπορικοί φορείς και να επιβάλει τα δικαιώματά τους.

Δεύτερον, η ΕΕ παρέχει ένα οπλοστάσιο εργαλείων που μπορούν να κινητοποιηθούν για να αναγκάσουν τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν δράση, από αιτήματα για πρόσβαση σε έγγραφα, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή καταγγελίες προς τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή.

Φυσικά, η συντονισμένη δράση των ΟΚΠ απαιτεί στρατηγικές δεξιότητες, νομική ευχέρεια, πόρους και ένα σχέδιο δράσης που πολλοί δεν διαθέτουν. Αυτοί οι περιορισμοί των πόρων και η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να τις κρατούν αδύναμες. Ωστόσο, με τη συνεργασία και την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη τόσο στις χώρες τους όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι ΟΚΠ μπορούν να αξιοποιήσουν το υφιστάμενο συνταγματικό και θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για να καταπολεμήσουν την καταστολή.

Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί -συμπεριλαμβανομένων των δεκάδων ιδρυμάτων που συγκεντρώθηκαν στη Βαρσοβία και έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν τις ΟΚΠ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και κορυφαίων ΜΚΟ όπως η Liberties  και η κοινότητα κοινής χρήσης δεξιοτήτων The Good Lobby – που μπορούν να βοηθήσουν παρέχοντας νομική εμπειρογνωμοσύνη και άλλου είδους υποστήριξη. Και αν αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικά το δίκαιο της ΕΕ στα εθνικά δικαστήρια, και τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να πολεμήσουν, τότε ίσως ενθαρρυνθεί και η ίδια η ΕΕ.

Σχετικα αρθρα

Ο βικτοριανός κόσμος και ο υπόκοσμος των οικονομικών

admin

XA:Διαφυγή προ των πυλών

admin

Airbnb:Καθαρή ζημιά 1,2 δισ.δολάρια

admin

ALPHA BANK:Επενδύσεις και παραγωγικό μοντέλο στο μεταπανδημικό τοπίο

admin

Εργασιακό νομοσχέδιο: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για την 4ήμερη εργασία & το 8ωρο

admin

OTE:Ισχυρή κερδοφορία και €0,68 μέρισμα

admin

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Πώς παντρεύονται και χωρίζουν οι ζάμπλουτοι του πλανήτη

admin

Διεθνής πτώση μετοχών λόγω τεχνολογίας

admin

Covid-19:Ανοιχτές οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

admin

Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin