Image default
Πρώτο Θέμα

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο μετά την κρίση

crisis 21Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 προέκυψε από ένα τεράστιο, αναπόφευκτο γνωστικό λάθος εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών και των τραπεζιτών. Τώρα, δέκα χρόνια αργότερα, ελάχιστοι είναι πρόθυμοι να παραδεχτούν αυτό το γεγονός, πόσο μάλλον να διερευνήσουν κατάλληλες λύσεις.

Στην πραγματικότητα, έχει συμβεί το αντίθετο: οι ρυθμιστικές αρχές έχουν συσσωρεύσει ολοένα και πιο περίπλοκους κανόνες και οι πολύ μεγάλες για να αποτύχουν τράπεζες έχουν γίνει ακόμα μεγαλύτερες. Ακόμη χειρότερα, η λανθασμένη αντίδραση στην κρίση απειλεί όχι μόνο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά τις ανοικτές κοινωνίες γενικά.

 Βεβαίως, η χρηματοπιστωτική κρίση είχε διάφορους καταλύτες σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των δανείων χαμηλής ασφάλισης, των φουσκών σε ακίνητα, του δημοσίου χρέους και της οικονομικής ύφεσης που επηρέασαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπήρξε όμως και ένας κοινός παρονομαστής: μια διαρθρωτική αδυναμία στον τραπεζικό τομέα – που είναι ήδη ένας από τους πιο ρυθμιζόμενους τομείς της οικονομίας – που άφησε τις τράπεζες να μην μπορούν να αντέξουν τις οικονομικές διαταραχές τόσο καλά όσο τα μη ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2012 από τον Άντριου Χαλντέιν της Τράπεζας της Αγγλίας, η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε αποτυχίες σε περίπου τις μισές από τις 101 τράπεζες με ισολογισμούς μεγαλύτερους από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2006. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Lehman Brothers στις ΗΠΑ, δεν είχαν παραβιάσει κανέναν από τους προληπτικούς κανονισμούς που είχαν ήδη τεθεί σε εφαρμογή πριν από την κρίση. Επιπλέον, 11 είχαν ήδη καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που εισάγονται επί του παρόντος στο πλαίσιο των νέων κανονισμών της Βασιλείας III. Και όμως τέσσερις από αυτές τις 11 απέτυχαν.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι νέοι κανόνες μετά την κρίση είναι ανεπαρκείς. Για περισσότερες αποδείξεις, δείτε τη Banco Popular της Ισπανίας, η οποία πέρασε την αναθεώρηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2014 και το stress test της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής το 2016. Από τον περασμένο Δεκέμβριο η Banco Popular είχε ακόμα δείκτη κεφαλαίου Tier 1 άνω του 12%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο και 50% πάνω από την ελάχιστη απαίτηση. Έξι μήνες αργότερα, χρεοκόπησε, καταστρέφοντας τα περιουσιακά στοιχεία πολλών ομολογιούχων στην πορεία της.

Παρά αυτές τις ανησυχητικές ενδείξεις, λίγοι ζήτησαν μια εξήγηση από τις οικονομικές αρχές για το γιατί οι νέοι κανονισμοί δεν αποδίδουν. Ως αποτέλεσμα, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας και πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), δεν είχε κανένα πρόβλημα να κομπάσει σε επιστολή προς τους ηγέτες των G20 τον Ιούλιο ότι «οι μεγαλύτερες τράπεζες πρέπει να έχουν μέχρι και δέκα φορές περισσότερο κεφάλαιο υψηλότερης ποιότητας από ό, τι πριν από την κρίση». Ο ισχυρισμός αυτός, είτε είναι αληθινός είτε όχι, υποδεικνύει ένα σοβαρό λάθος πριν από την κρίση που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, πόσο μάλλον διορθωθεί.

Το κεφάλαιο των 55 κορυφαίων αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών έχει διπλασιαστεί από το 2006, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε σχέση με τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, παρά τα γεγονότα της Banco Popular, τραπεζίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πιέζουν ώστε οι νέοι κεφαλαιακοί κανόνες να χαλαρώσουν περαιτέρω και να επιτρέψουν την αύξηση της μόχλευσης και των αποδόσεων.

Γιατί οι ρυθμιστικές αρχές και οι τραπεζίτες προφανώς επιδιώκουν να αυξήσουν τα λάθη τους; Για αρχή, οι τραπεζικές αρχές δεν διερεύνησαν επαρκώς τον δικό τους ρόλο στην προηγούμενη κρίση, διότι δεν είχαν κίνητρο να το πράξουν. Αντίθετα, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να αποκρύψουν την ευθύνη τους όταν οι αποπροσανατολισμένοι πολιτικοί κατηγόρησαν άλλες μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, τις οποίες έχουν ονομάσει εσφαλμένα «σκιώδη τραπεζική».

Τέτοιες ετικέτες μπερδεύουν μόνο το πρόβλημα με τη λύση, επειδή δεν αντιμετωπίζουν το κεντρικό γεγονός ότι το ίδιο το σύστημα τραπεζικής εποπτείας προκάλεσε την τελευταία κρίση. Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές με βάση στην αγορά, όπως τα hedge funds, ενδέχεται να είναι σχετικά μη ρυθμισμένοι, αλλά είναι επίσης υπεύθυνοι για τη δική τους μοίρα. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν πάντα λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από ό, τι οι τράπεζες πρέπει να έχουν για το ίδιο επίπεδο κινδύνου. Δεν είναι περίεργο που αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικοί στην κρίση.

Οι τραπεζίτες, από την άλλη πλευρά, προεδρεύουν σε μεγάλα ιδρύματα που έχουν πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ένα μεγάλο εύρος δικαιοδοσιών. Δεδομένης αυτής της πολυπλοκότητας, είναι απίθανο να κατανοήσουν τους γενικούς κινδύνους που διατρέχουν τα ιδρύματά τους. Αντιθέτως, είναι πιθανό να βασίζονται στους προληπτικούς κανόνες που τους δίνονται, χαρούμενοι που βλέπουν ότι παραμένουν κερδοφόροι.

Όταν οι τράπεζες απολαμβάνουν εξαιρετική κερδοφορία ακόμη και όταν παίζουν με τους κανόνες, οι τραπεζίτες υποθέτουν ότι κάνουν κάτι σωστό και αποζημιώνουν τον εαυτό τους ανάλογα. Αυτό μειώνει την απόδοση του κεφαλαίου των μετόχων μετά το μπόνους σε ένα πιο φυσιολογικό επίπεδο. Οι ρυθμιστικές αρχές στοχεύουν τώρα τις υπερβολικές αποζημιώσεις με ένα νέο σύνολο παρεμβατικών κανόνων. Αλλά η υπερβολική αποζημίωση είναι απλώς μια άλλη άμεση συνέπεια του λάθους των ίδιων των ρυθμιστικών αρχών να θέσουν ανεπαρκείς ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Όλοι φαίνεται να έχουν χάσει ένα βασικό γεγονός. Η οικονομία είναι ένα πολύπλοκο, προσαρμοστικό σύστημα που κατοικείται από παρασιτικούς παράγοντες με ατελείς γνώσεις. Και στο πλαίσιο αυτού του συστήματος υπάρχουν και άλλα σύνθετα συστήματα, όπως τα σημερινά καθεστώτα οικονομικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και τα ίδια τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτά τα συστήματα, οι πολιτικές ενδέχεται να μην είναι τόσο αποτελεσματικές όσο υποδεικνύουν τα μοντέλα και συχνά θα αποτύχουν ή θα οδηγήσουν σε απρόβλεπτες συνέπειες.

Παρ’ ότι οι αγορές κάνουν σχεδόν πάντοτε λάθος, είναι ωστόσο ένας ισχυρός μηχανισμός που φέρνει άτομα και οντότητες αντιμέτωπες με τα δικά τους λάθη. Οι κανονιστικές τεχνοκρατίες κάνουν το αντίθετο: αραιώνουν την ευθύνη και προωθούν τις συλλογικές αποφάσεις, παρεμποδίζοντας το ατομικό ταλέντο που τις αποτελεί.

Φυσικά, όλα αυτά είναι πολύ αποπροσανατολιστικά για το κοινό. Γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύπλοκο σύστημα, η παροιμιώδης πεταλούδα που κουνά τα φτερά της σε μια ήπειρο μπορεί να προκαλέσει έναν τυφώνα σε μια άλλο. Αλλά δεν κατηγορούμε τις πεταλούδες για τον καιρό, και είμαστε γενικά προετοιμασμένοι για τις ιδιοτροπίες του. Ωστόσο, έχουμε την τάση να ψάχνουμε για αποδιοπομπαίους τράγους όταν τα πράγματα πάνε στραβά και μοιραζόμαστε την ψευδαίσθηση ότι οι αυστηρότεροι έλεγχοι είναι πάντα καλύτεροι. Αυτό εξηγεί τη δημιουργία νέων οντοτήτων μετά την κρίση με αδύνατες αποστολές, όπως το FSB. Θα μπορούσαμε το ίδιο αποτελεσματικά να δημιουργήσουμε μια Επιτροπή Καλού Καιρού για να διασφαλίσουμε ότι τα σαββατοκύριακα θα υπάρχει πάντα ηλιοφάνεια.

Όταν οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες αναζητούν περισσότερη δύναμη για να επιτύχουν αποτελέσματα, οι πολίτες πρέπει να θυσιάσουν κάποιες ελευθερίες. Αλλά πιο συχνά, η επίτευξη του υποσχεθέντος αποτελέσματος είναι πέρα ​​από τον έλεγχο των ηγετών μας. Όταν αποτυγχάνουν, κατηγορούν άλλους παράγοντες εκτός από την ανικανότητά τους να αντιμετωπίσουν το σύνθετο σύστημα που έχουν δημιουργήσει, προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της δικής τους εξουσίας. Αλλά αυτό πάντα θα καταλήξει σε εκτεταμένη απογοήτευση και δυσαρέσκεια, δίνοντας τροφή στους λαϊκιστές ανά τον κόσμο.

Σχετικα αρθρα

Ο βικτοριανός κόσμος και ο υπόκοσμος των οικονομικών

admin

XA:Διαφυγή προ των πυλών

admin

Airbnb:Καθαρή ζημιά 1,2 δισ.δολάρια

admin

ALPHA BANK:Επενδύσεις και παραγωγικό μοντέλο στο μεταπανδημικό τοπίο

admin

Εργασιακό νομοσχέδιο: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για την 4ήμερη εργασία & το 8ωρο

admin

OTE:Ισχυρή κερδοφορία και €0,68 μέρισμα

admin

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Πώς παντρεύονται και χωρίζουν οι ζάμπλουτοι του πλανήτη

admin

Διεθνής πτώση μετοχών λόγω τεχνολογίας

admin

Covid-19:Ανοιχτές οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

admin

Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin